Produktnyheter • 3 min lästid

Produktuppdateringar december - Stratsys

produktblogg

Förbättringar och nya funktioner 

Här samlar vi de senaste nyheterna och förbättringarna i Stratsys. 


Möjlighet att ange externa koder även för textnoder
Innan jul släppte vi möjligheten att ange externa koder på samtliga nodtyper, direkt i ändrafönstret. Utvecklingen har syftat till att få en mer hanterbar och konsekvent hantering av externa koder i produkten. (18 december, 2019).


Möjlighet att styra att tabeller ska ha liggande format i rapporter
Om ni har stora tabeller i era rapporter är det nu möjligt att ställa in att tabeller ska visas i liggande format vid export. Detta gör att informationen i varje tabellkolumn får mer utrymme vilket i sin tur bidrar till en snyggare och mer lättläst rapport. (10 december, 2019).

Inställningar liggande export i rapport

Möjlighet att ange olika typsnitt och storlek för olika tabeller i rapporter
Nu är det möjligt att ha olika utseendeinställningar för tabeller beroende på vad tabellen primärt innehåller. Tidigare fanns endast en mall som styrde teckenstorlek och storlek för samtliga tabeller i en rapport.

Nu finns det möjlighet att ha två mallar, förslagsvis en mall för tabeller som primärt innehåller textbaserad information samt en mall för tabeller som primärt innehåller numerisk data.

Mallar för tabellutseendeVilken mall som ska användas ställer du sedan in per tabell i rapportens inställningar. (10 december, 2019).

Möjlighet att ange externa koder på alla typer av innehåll
Nu har vi gjort det möjligt att knyta en extern kod även till mål (textnoder), direkt  i anslutning till att ett mål läggs till eller ändras. Sedan tidigare har detta varit möjligt att göra på mått, och i vissa fall även aktiviteter.

I samband med utökningen av funktionaliteten har vi även sett över beteendet och gjort det konsekvent. Därmed fungerar det nu på samma sätt, oavsett om en extern kod knyts till ett mått, ett mål eller en aktivitet. (18 december, 2019). 

Möjlighet att knyta en url-länk till händelser i årshjulet
Även lokala administratörer och användare kan nu knyta url-länkar till en händelse direkt från årshjulet. Tidigare fanns denna funktion endast tillgänglig för globala administratörer i årshjulsadministrationen. (10 december, 2019).

URL-länk händelse

 

Kommande funktioner

Den 17 december lanserar vi Stratsys Do-board, en helt ny funktion som hjälper dig och ditt team i ert operativa arbete. Läs mer om funktionen i vårt blogginlägg

 

Senaste nytt från oss direkt till din inbox varje månad