Finn rapportene dine

Beskrivelse av innholdsstrukturen 

Når rapporten er aktivert, kan personene som er autorisert til å rapportere, starte dette.

Det er tre måter å gå inn i en rapport på:

(1) via startsiden

Rapportene som brukeren er en reporter vil vises på hjemmesiden til "mine rapporter"-tabellen. Ved å klikke Rapporten Du vil være direkte i rapporten.

(2) via Rapportsidan

Her kan du se en oversikt over alle rapportene som finnes på enheten du befinner deg på. Klikk på den Rapporten For å starte rapportering.

(3) via menyraden

Administratorer kanne stolpe meddeler idet bånd inne menyen og hvis denne er blitt gjort du kanne gå inn det meddeler direkte via menyen.

Beskrivelse av innholdsstrukturen

Når du skriver inn rapporten, vil du se, på venstre side av siden, hele innholdsfortegnelsen (se figur nedenfor). Under disse overskriftene er redigerbare tekstdeler og tabeller der du kan skrive. Alle delene der du kan skrive inn, er merket med dette ikonet:

I opprinnelig modus vises overskrifter ned til andre nivå, dvs. Det første tekstnivået. Hvis det er flere overskriftsnivåer under dem, merkes den med et plusstegn foran overskriften. Hvis du vil utvide (se alle under overskrifter), klikker du plusstegnet.

For å lette rapporteringen, er det en dråpe over innholdet strukturen. Dette kan være nyttig hvis du for eksempel vil finne alle overskrifter som ikke er klarmarkerade. Du kan også søke etter en hvilken som helst overskrift i søkefeltet.

Beskrivelse av verktøylinjen

I verktøylinjen har du en rekke funksjoner som kan hjelpe deg med å rapportere:

Genomförandestaplar -vises gjennom de oransje og/eller grønne søylene. Viser hvor mange prosent av rapporten som er klar og klar til å godkjennes

  Forhåndsvisning -viser en forhåndsvisning av rapporten i et nytt vindu.

 Pdf -eksporterer rapporten til PDF.

  Word -eksporterer rapporten til Word. Pilen under Wordikonen gir deg muligheten til å eksportere rapporten med eller uten innholdsfortegnelse. Hvis du velger å eksportere uten en innholdsfortegnelse, er eksporten mye raskere.

  Oppdateringen Update oppdaterer alt i rapporten, inkludert topptekster.

Rapporten

Overskriftene som har de underliggende delene og tabellene som skal fylles ut (og som ikke er klarmarkerade), merkes med et ikon som representerer en blokk og en blyant. 

 

Klikk en slik overskrift for å starte redigeringen.

I den høyre ruten vil du nå se instruksjoner og tekst som allerede har blitt rapportert og lagret før. Tekst som tidligere har blitt rapportert, er merket med en blå linje ved siden av seg.

Hvis du vil åpne og skrive i delen, klikker du på knappen Redigere Topp. Du kan ikke redigere i inndelingen mens en annen bruker er innenfor og redigering. Hvis inndelingen allerede er åpnet av en annen bruker, vises ikke Rediger-knappen. I stedet vil du se informasjon om hvem som har låst inndelingen og klokkeslettet den er låst.

Når du har klikket knappen Redigere , låses inndelingen automatisk for andre brukere i to timer. Hvis du vil gjøre den tilgjengelig for andre brukere før tidsgrensen er gått, må du enten klikke knappen Skyte eller knappen Avbryte vises. Sist endret av... Navn, dato og klokkeslett. Hvis du tror at du trenger mer tid til å arbeide med inndelingen, kan du alltid forlenge låsen ved å klikke Lagre og Fortsett. Når låse tiden er passert, lagrer systemet alltid det du har rapportert.

Over hver tabell eller tekst inndeling, finner du tre forskjellige kategorier med hjelpeenheter i arbeidet (Hvis du har valgt å klikke avmerkingsboksen Visa informasjon Hjelp-informasjonen vises ikke øverst på siden.

Informasjonen tilgjengelig og ment å hjelpe deg er:

 • Instruksjon
 • Historie
 • Underliggende enhetene
 • Notater

Instruksjon

Formålet med instruksjonene er å hjelpe deg med å rapportere tekst i en rapport. Det kan være både en generell instruksjon for tittelen, men også rettet veibeskrivelse til de respektive tekstdelene og tabellen under overskriften. Disse retnings instruksjonene er plassert til høyre for tekstdelen eller-tabellen.

Hvis du vil lære hvordan du skriver instruksjoner i administrasjon og enhets tilpassing, kan du se følgende koblinger: Ny tittel, Ny tekst, Legg til en Enhetsanpassad instruksjon.

Historie

I kategorien til høyre for instruksjonene har du mulighet til å vise historikken for rapporten. Her kan du gå inn og lese hva som var skrevet i en tidligere periode av rapporten. Den historiske teksten, kan du velge å kopiere ned tekstboksen og deretter justere.

Underliggende enhetene

Hvis rapporten er skrevet på flere nivåer i organisasjonen, kan du se hva som er skrevet til de underliggende enhetene i-delen. Ulike rapporter kan ha ulike innstillinger for når informasjon fra underliggende enheter skal kunne leses, for eksempel bare etter at delen på den underliggende enheten er klarmarkerat.

Obs! Tab Underliggende enhetene Reflekterer ikke på overskrifter/tabeller fra konsoliderte noder. Imidlertid, denne ville være understøttet fra versjon Stratsys 6.3.4. 

Notater

Her kan du skrive private notater om den delen som bare du ser. merknad vises ikke i rapporter eller utskrifter. Du har også muligheten til å gjøre notatet synlig for andre, og deretter vil det være synlig for andre brukere som er autorisert til å redigere i delen. Disse menneskene kan da også svare på notatet.

(for å lese/skrive/svare på notater, må du være i redigeringsmodus, se bilde.)

Rapporten A Jeg textavsnitt

Du kan legge til tekst gjennom merknads feltene, for eksempel En tekst-node eller rapport. Kommentarfelt har sin egen verktøylinje, som du kan bruke til å opprette teksturer og titler, og mer i tekstdelene. Du kan også velge å lime inn fra Word og Excel, så vi anbefaler at du bruker ikonene som er tilgjengelige på verktøylinjen for kommentarfelt.  

Skrive tekst
 
Du skriver inn analyse/tekst i tekstboksen, se bildet nedenfor. Du kan også klippe ut tekst fra et annet dokument. Imidlertid, systemet har låst formateringen i den grad at det er bare ettall sette av skrifttype, størrelse og fargen. Dette er slik at rapportene vil se uniform. Når du limer inn fra et annet dokument, angir systemet formateringen på nytt. Den eneste formateringen du kan gjøre, er å bruke knappene som er tilgjengelige over tekstboksen. Her er en forklaring av tekst delens verktøy:

 
 
Stavekontroll

Klikk ABC-knappen for å aktivere stave kontrollen i Stratsys. Når aktivert, vil feilstavede ord være røde som i exmplet nedenfor. Hvis du klikker ordet, vil stavekontrollen foreslå hva det riktige ordet kan være.

Angre

Når du skriver i et merknadsfelt, kan du bruke Ångrapilarna til å gå tilbake eller fremover i endringene. Dette er nyttig hvis du for eksempel ved et uhell Slettet noe eller ønsker å bytte mellom ulike kommentarer. Du kan også bruke hurtigtasten Ctrl + Z til å angre en sletting.

 

Obs! Hvis du vil angre noe, fungerer du bare til du har valgt å lagre endringene eller velge å avbryte for å legge inn kommentarfeltet.

Lime inn tabell eller tekst

Vær oppmerksom på at du aldri kan lime inn tabeller og tekstdeler samtidig. Hvis du limer inn en stor del som inneholder både tekst og tabeller, slettes tabellene, og teksten limes bare inn hvis du har merket Lim inn fra Word. Det Reverse forholdet gjelder hvis du har valgt Lim inn tabell fra Excel.

Tabeller kan limes inn fra både Excel og Word. Hvis du vil gjøre dette, bruker du ordet  og Excelikonerna  På tekst feltets verktøylinje.

Obs! Når du limer inn, fjernes grafisk formatering. Det vil si, bakgrunnsfarger, tekstfarger, plasseringer, innrykk, kantlinjer og bilder i en tabell. Celleformatering (for eksempel valuta, prosent, dato og så videre) blir imidlertid værende. Det samme gjelder for sammenslåtte celler i en horisontal retning.

Hvis det er en tabell du limte inn, vil du være direkte i en dialogboks der du kan endre utseendet og formatet på tabellen. Hvis det er en tekst, formaterer du den direkte i artikkelen.

Rediger innlimt tabell

Dubelklicka tabellen for å angi redigeringsmodus.

Du har muligheten til å legge til eller fjerne rader selv i innlimte tabeller.

Sett inn bilde

Du kan velge om du vil sette inn en bildefil eller lime inn noe du har kopiert, for eksempel et Office-program som et bilde. Dette er brukt ex... Exceltabeller med avansert formatering. Kan ikke redigere videre i Stratsys. Husk at størrelsen skal passe i Wordmallen!

Last opp bilde fra fil

Du kan laste opp eller lime inn bilder fra utklippstavlen. Slik gjør du det:

 1. Klikk på den Sett inn bilde

   
 2. Det åpnes et vindu der du kan sette inn bildet. Du kan gjøre dette ved å velge mellom to alternativer.
  Alt 1 -her laster du opp bildet ved å velge en lagret fil på din datamaskin.
   
  Velg et bilde i riktig filformat (laget i din egen Explorer). Bildet må ha et jpg-, GIF-eller png-filformat, og bør ikke være større enn 10 MB. Hvis bildet var større enn redigeringsområdet i kommentarfeltet, er det redusert til å passe. Hvis du vil at bildet skal være mindre enn originalen, kan du endre filstørrelsen for et hvilket som helst bilderedigeringsprogram før du limer det inn.

  Alt 2 -Hvis du vil lime inn et bilde som du har kopiert (CTRL + C), trykker du CTRL + V. avhengig av om du har en oppdatert nettleser eller ikke, Inklistringsrutan ser like annerledes. 
Slik ser det ut i oppdaterte nettlesere.


... og dette er hvordan det ser ut for de av dere som jobber i en nettleser av en eldre modell...
 
Hvis du får det øvre alternativet, trykker du bare CTRL + V og klikker  Sette inn. Hvis du få bunnen, falle i staver "pasta image å klippebord" og så følg etter opp på-skjermen instruksjoner. 

På denne måten får du en eksakt kopi av en del av eg. dokumentet eller regnearket. Du kan blant annet lime inn bilder av tabeller som inneholder bilder eller andre objekter.

Obs! 
Hvis du setter inn celler fra Excel på denne måten, kan du ikke redigere innholdet fordi cellene limes inn som et statisk bilde. Vil du kunne redigere tabellen lime den inn som en tabell i stedet.

Husk å ikke kopiere områder som er større enn at de passer inn i margene på en normal a4! Hvis du gjør dette, er det en risiko for at bildet blir så lite at innholdet ikke kan leses. I Excel, hvis du vil se størrelsen på området på en A4, kan du gå til visningsmodus Sidlayout Du kan finne på statuslinjen nederst i programvinduet.

Java problem når du limer inn fra utklippstavle

Hvis den første gangen du bruker denne funksjonen, vil du få en sikkerhetsadvarsel: "den digitale signaturen til programmet er bekreftet. Vil du kjøre programmet? " Velg Kjøre Eller ok. Nå starter en såkalt "javaapplet" og etter noen sekunder knappen vises Lime inn.

Hvis det oppstår problemer når du limer inn bilder, kan det være fordi du må oppdatere Java til en nyere versjon på den gjeldende datamaskinen.

Flytt bilde

Dra og slipp bildet der du vil at det skal vises. Exceltabeller limt inn fra utklippstavlen lagres også som et bilde.

Slett bilde

Klikk på bildet og trykk på "DELETE"-tasten.

Teckenbegränsning

Hvis det er en tegngrense for delen du redigerer, vises en aktiv nedtelling til hvor mange tegn du har igjen å bruke nederst i tekstboksen. Du kan lagre lange tekster før seksjonen Klarmarkeras. Når det klare utvalget, kan ikke tegngrensen overskrides.

Du angir tegngrensen i Rapportmallsstrukturen for den valgte delen i rapporten.

Skyte

Når du er ferdig med å rapportere, er det alltid viktig å lagre. Klikker du knappen Skyte og Lukk.

Hvis du vil fortsette å skrive, men likevel lagre det du har skrevet, klikker du Skyte.

Hvis du vil forlate inndelingen uten å lagre, klikker du Avbryte.

Hvis du glemmer å lagre og peke utenfor det redigerbare området, vil du se et stopp symbol og et verktøytips som forklarer at du må lagre eller avbryte for å fortsette.

Lage punktmerkede eller nummererte lister

Når en punktmerket eller nummerert liste limes inn fra et annet dokument, forsvinner formateringen av punktmerkingen/nummereringen. Det er derfor best å lage punktmerkede og nummererte lister i kommentarruten. Velg de valgte linjene og klikk på ikonet for ønsket liste.

Fullskärmsvy

Når mye tekst er satt inn og formatert, kan den vanlige kommentar boksen gi en begrenset oversikt. Hvis du vil forstørre siden, kan du bruke Fullskärmsvy-funksjonen. Du aktiverer den hvis du klikker dette ikonet. Du må avslutte fullskjermmodus før du lagrer og lukker noden. Hvis du vil gå ut av fullskjermmodus, klikker du samme ikon på nytt.

Hvem skrev hva?

Når du rapporterer tekst i noder og rapporter i Stratsys, har du muligheten til å se hvilken bruker som har skrevet hva. Dette er en nyttig funksjon i tilfeller der flere brukere arbeider på den samme teksten. 

Denne funksjonen finnes i teksten kolonner og har et symbol som likner en "liten gammel mann". 

Når du klikker på ikonet, hver brukers tekst vil bli markert i forskjellige farger, slik at du kan se hvem som har skrevet hva. Du vil også se navnet på brukeren som skrev inn hver tekst, hvis du holder musepekeren over teksten. 

I videoen nedenfor kan du se hvordan funksjonen "Hvem skrev hva" brukes i Stratsys.

Klikkbare koblinger i rapporter
Nå er det mulig å sette inn klikkbare koblinger i rapportene. Ved hjelp av et koblingsikon i tekstredigeringsprogrammet kan koblinger settes inn både i instruksjonene og i forbindelse med rapportering som er relatert til tekstdelen av rapporten. Koblingene gjelder både http og HTTPS, og kan klikkes både i verktøyet og når du eksporterer til Word og PDF.

Foreløpig er Länkfunktionaliteten begrenset når du bruker lim fra Word (ikonet i Editor Toolbar).

Klickbara länkar i rapporter
Rapport i tabell inndeling

I cellene som er tomme, kan du fylle ut tall eller tekst, avhengig av hva som menes. I tilfeller der indikator gruppene er satt opp, velger du et ikon fra rullegardinlisten som vises i cellen.

Hvis Malladministratören har angitt en formel i en celle, kan du ikke skrive inn noe i cellen. Verdien i cellen beregnes automatisk når du lagrer eller klikker knappen oppdater nå.

Obs!
Husk at du ikke har din egen plass som tusenskilletegn. For tusener av avgrensninger tilbakestilles systemet automatisk etter at du har lagret inndelingen.

Tips!
Hvis du limer inn tabelldata fra tabeller i Word eller Excel, trenger du ikke klippe ut og lime inn én celle om gangen. Det er fullt mulig å klippe ut flere celler samtidig, og deretter angi markøren i cellen øverst til venstre i tabellen der du vil lime inn dataene. Cellene du har kuttet, vil automatisk bli kastet i de tilsvarende cellene i tabellen i systemet. (Dette gjelder når du limer inn i tabeller-ikke tekst inndelinger.

Legge til nye linjer

Hvis mal administratoren har tillatt at flere rader legges til i tabellen, ser du at antallet rader som kan legges til, er oppført over tabellen. Hvis du vil legge til en ny linje, velger du plustecknet Til høyre for tabellen. Det er plusstegn ved siden av hver tabells rader, som er utformet slik at du kan velge nøyaktig hvor radene du vil sette inn en ny linje.

Hvis du vil slette en rad du har lagt til, klikker du minustegnet til høyre for tabellen.

Legge til fotnote og tilleggstekst

Hvis mal administratoren har tillatt fotnote-eller tilleggstekst som skal legges til under tabellen, kan du legge til denne ved å klikke Legg til fotnote Eller Legge til komplementær tekst Som du finner under tabellen.

Teksten som rapporteres i fotnoten, faller rett under tabellen i kursiv.

Nedenfor er et bud på hvordan innstillingen ser for rapporten administrator, Les mer under Generelle innstillinger. På samme måte kan du også klikke en tabell som er hentet som en rapport del, og velge om du vil vise en fotnote. Denne innstillingen gjøres separat for hver tabell.

 
Klarmarkera en tittel

Når du føler at du har fullført en overskrift, kan du bruke en funksjon kalt Klarmarkera tittelen. Dette bidrar til å gi en oversikt over hva som gjenstår å fullføre i rapporten. Du kan klarmarkera hoder på to forskjellige måter. Enten kan du gjøre dette direkte i rapporterings modus i et tekstfelt, eller du kan gjøre det i Klarmarkera og godta det i godkjenne modus. Godta-modus er nådd ved å merke av for godta modus

Hvis det vises ett, to eller ingen tydelige valgknapper, avhenger det av hva roten er satt til. Hvis du ikke ser Tøm utvalgs bokser for deg, kan det også være fordi du ikke har nok behörgihet i Stratsys til å gjøre dette. Kontakt admninstratör hvis du trenger flere privilegier.

Merk at en Klarmarkerad Rubrikk kan gi flere brukere tillatelse til å lese teksten. Dette styres av lesbarheten av rapporten, se Rapporten. I noen tilfeller vil meldingshoder som hentes fra målstyringen, klarmarkeras automatisk. Dette er på grunn av en innstilling i rapporten, og om det er noe som brukeren kan gjøre, eller om kommentaren er Klarmarkerad i Styrkortet. Rapporten kanne likeledes gjøre bruk av bare grønn Sjakkmatt, eller grønn og orangebock eller ikke i det hele tatt.

Klarmarkera 

Godkjenn for fjernvalg. 

Klarmarkera og godkjenne enkelt tekstfelt

Hvis du tror at hele delen er klar, klikker du Seksjon klar til å godkjennes Før du lagrer. Som et resultat av dette kan brukere som har tillatelse til å godkjenne inndelingen, gjøre det hvis du klarmarkerar denne delen, kan du ikke redigere teksten i en retrospektiv (med mindre du også har tillatelse til å godkjenne inndelingen).

For at du skal kunne redigere teksten på nytt, må du først ha noen med høyere brukerrettigheter (seksjonen klar tillatelse til å bli godkjent). Se Behörighetsgrupper.

Klarmarkera og Godkjenn i godkjenningsmodus

Det er mulig å godkjenne rapporter og deler av rapporter via Godkjenne-Modus. Du får tilgang til denne modusen ved å gå til rapporter og klikke en hvilken som helst rapport. Her kan du nå velge å forhåndsvise.

 
Helt til høyre i  rapportfönstret Som åpnes, klikker du på den hvite ringen med en hake i  Godkjenne- Modus For den valgte rapporten.
 
Nå kan du  klarmarkera De delene av rapporten du vil ha, når du har merket de delene du vil  klarmarkera Trykk på knappen Lagre.
Legge til ett eller flere vedlegg i rapporten
Du kanne etter dem ha sette du selv inne Rapporteraläget for en rapportere, rullet ned til det siste av rapporten og der du ville finner opsjonen å hemsko og miste fil-størrelse å anholde seg idet tilknytninger. 

 
Når du har lagt til ett eller flere vedlegg, kan du også velge om du vil at de skal være synlige for de underliggende enhetene.

Obs! Når du eksporterer rapporten, følger ikke vedleggene automatisk uten at de behøver å eksporteres separat. Dette er fordi vi ikke kan eksportere flere filformater samtidig, og at bare rapporten i Stratsys er dekket av Word mal hvorfor vi ikke kan kontrollere utseendet på vedlegg og dermed flette dem med rapporten.