1. Håndbok
  2. Rapporter
  3. Rapportinnstillinger i administrasjonen

Forberedelsesfase

Legge til en Forberedelses fase

Endre en Beredningsmall

Slette en mal

Utarbeidelsen fasen er delt i to deler. De to delene er Maler for Forberedelses fase på distribuerte rapporter Og Maler for Forberedelses fase på tilordnede rapporter

I Distribuert rapport er en rapport som sendes ned til de underliggende enhetene fra enheten som opprettet rapporten. A Tilordnede rapporten er en rapport for en enhet som har mottatt rapporten tilordnet fra den overliggende enheten.

Via Behörighetsgruppen Du kan for Rapporten Kontrollere tillatelsene for Klargjøre tilordnede rapporter Og Klargjøre distribuerte rapporter og for hvilke enheter.

I de avanserte innstillingene for en rapport vil du se hvilken innstilling som må gjøres i rapporten for å kunne bruke en Forberedelses fase.

For å komme til utarbeidelse fasen, klikk på de tre tannhjul Øverst i høyre hjørne av Stratsys for å avslutte administrator grensesnittet. Deretter finner du forberedelsesfasen i delen rapporterings prosess.

Legge til en Forberedelses fase

navn
Gi navn til malen


Feltet
Feltene tilsvarer informasjonen som skal angis i forberedelsesfasen. Hvis du vil skrive en kommentar, kan du legge til en "lang tekst". Hvis en dato for avgjørelsen skal angis, kan du legge til et datofelt, etc.

navn -navn på feltet.

Fältreferens -Hvis du vil bruke informasjonen som er angitt i preparatet, på et wordexport, må du angi en kode for feltreferansen. Referansen kan enten vises i toppteksten, bunnteksten eller på Sett inn-siden i Wordmallen som rapporten bruker.

Type -Hva slags informasjon feltet skal være:

  • Kort tekst-inneholder en mindre tekstboks. Begrenset antall tegn.
  • Lang tekst-gir et redigeringsprogram med mulighet til å rapportere en større mengde tekst
  • Fast kort tekst-brukes når man skal ha en forhåndsbestemt formulering som ikke kan endres av brukeren
  • Fast lang tekst-brukes når skal ha en forhåndsbestemt formulering som ikke kan endres av brukeren
  • Dato-gir en datovelger
  • Lastet opp dokument-brukes når du vil kunne legge ved en fil

Du kan angi at feltet skal Obligatorisk.

Obs! Endringer i et felt for rapporter som ikke er fullført, kan ha negativ innvirkning på disse

I innstillingene til rapportene aktiverer du Forberedelsesfasen. Dette viser Forberedelse Som du kan se i bildet nedenfor. Klikk på de respektive alternativene for å angi Samlet kommentar Og Beslutning Før rapporten har statusen ferdig.Endre en Beredningsmall

Hvis du vil redigere en mal, klikker du nøkkelen.

Se mer informasjon under Legge til en Beredningsmall.

Slette en mal

Klikk på søppelbøtte ikonet for å slette en mal.