Vyer

Varför ser jag fel information i vyn?

Filter- och periodinställningar är de vanligaste orsakerna till att oväntad eller fel information visas.

Om vyn inte visar förväntad information, så kan det ha flera orsaker. Läs om de vanligaste orsakerna här. Om du inte hittar problemet, kontakta din administratör som kan hjälpa dig vidare. 

Filtreringen påverkar informationen

Den vanligaste orsaken är att det standardfilter som är aktivt på enheten döljer den information du vill se. Börja med att se hur vyn är filtrerad genom att klicka på filtertratten.

Var uppmärksam på vad som är aktivt - i bildexemplet utesluts ett Fokusområde (Personal) och denna kolumn filtreras också på ett Nyckelord (politiskt beslutat) (1). Kontrollera också om rätt nivåer i trädet visas (2).

Rensa bort alla aktiva filter och se om det hjälper. Kontakta din administratör för att genomföra förändringar i standardfiltret, om detta är felaktigt inställt. 

För dig som är administratör finns det många filterinställningar i bakgrunden som kan påverka - läs mer i våra artiklar runt dessa: 

Periodinställningar påverkar vilken data som visas

Om information plötsligt försvinner från en vy, eller nya siffror/svar visas för mått/indikatorer så är det troligen orsakat av periodinställningar. Kanske har ett nytt år infallit, så att en period har slagit över till nästa?

Vyer har också olika inställningar för att stötta olika användningsområden, och olika vyer kan därför visa olika data. På samma sätt kan olika enhetsnivåer visa olika dataperioder då dessa kan ha olika lång tid på sig att rapportera in utfall. 

Om det finns en periodväljare i vyn eller i filtertratten kan du undersöka om du får ett annat utfall om du byter till förra perioden. Kontakta din administratör om du anser att vyn visar fel period.

För dig som är administratör så finns det många faktorer att titta på, men börja med att kontrollera vyns periodinställningar och om det finns en fast periodinställning i filtret.

Du kan också undersöka om vissa nodegenskaper är inställda på fasta perioder, vilket då kan behöva uppdateras. 

Andra orsaker, mindre vanliga

Här listas lite andra, mindre vanliga, orsaker: 

  • Vyn är filtrerad i bakgrunden med avstängda filterinställningar som gör att dessa inte syns i filtertratten
  • Det finns ett standardfilter som utgår från din behörighetsgrupp, vilket gör att olika användare kan få olika utfall i samma vy.
  • Du befinner dig i en oväntad version (aktuell / planeringsversion)
  • Du är inloggad i en oväntad databas, exempelvis en historisk version
  • Du befinner dig på en oväntad enhet och ser därför annan information
  • Du är impersonerad som en annan användare