Behörighet och åtkomst
  1. Manual
  2. FAQ
  3. Behörighet och åtkomst

Varför kan jag inte impersonera en användare?

Att impersonera innebär att du loggar in som en annan användare, och ser då systemet på samma sätt som denna. Detta är hjälpsamt vid felsökning men kan även användas om du till exempel behöver byta ägare på en do-board då ägaren inte längre är användare.

Du impersonerar en användare från användaradministrationen i databasen. Sök upp den användare du önskar att impersonera, tryck på användaren för att öppna pop-upen med inställningar och tryck därefter på knappen "Impersonera".

Om du inte ser knappen beror det oftast på att du saknar rätt behörighet.

För att impersonera krävs att du 

- Har behörighet som Lokal administratör eller Fullständig administratör

och

- Har plattformsrollen Användaradministratör eller Superadministratör 

Om du är lokal administratör och har rätt plattformsroll och ändå inte kan impersonera, kan det bero på att den du försöker impersonera har en högre behörighet eller andra behörigheter på din eller en annan enhet - det går aldrig att impersonera till sig behörigheter man själv saknar.

Läs mer om administrationsbehörighet och roller i Plattformen.

Läs mer om hur impersonering fungerar.