Behörighet och åtkomst
  1. Manual
  2. FAQ
  3. Behörighet och åtkomst

Varför kan jag inte impersonera en användare?

Om du inte kan impersonera beror det oftast på att du saknar rätt behörighet.

För att impersonera krävs att du är 

- I databasen är Lokal administratör eller Fullständig administratör

samt 

- Har plattformsrollen Användaradministratör eller Superadministratör 

Om du är lokal administratör och har rätt plattformsroll och ändå inte kan impersonera, kan det bero på att den du försöker impersonera har en högre behörighet eller andra behörigheter på din eller en annan enhet - det går aldrig att impersonera till sig behörigheter man själv saknar.

Läs mer om administrationsbehörighet och roller i Plattformen.

Läs mer om hur impersonering fungerar.