Administration av Användare
 1. Manual
 2. Administration av Användare

Roller i plattformen

Åtkomst till användar- och plattformsadministrationen styrs via roller som sätts per användare.

Allmänt

En del av Stratsys övergripande funktionalitet nås via plattformen. 

För att få åtkomst till denna funktionalitet behöver du en extra roll som läggs till per användare inne i plattformsadministrationen. Det går också att ange roller när du skapar en ny användare från databasen, men för befintliga användare hanteras roller endast via plattformen.

När du administrerar en användare i plattformen hittar du rollerna i användarkortets dropdownlista för Roller:

När du skapar en ny användare i databasen, så kan du ange roller som steg tre i processen:

I båda fallen måste du har tillräckligt hög behörighet. Du kan aldrig ge en användare högre behörighet än vad du själv har.

Ingången till plattformsadministrationen hittar du från användaradministrationen i databasen om du har rollen "Användaradministratör". Du når då plattformen via knappen "Ändra kontouppgifter" för en specifik användare som du vill ändra:  

Om du har rollen "Superadministratör" når du plattformen via kugghjulet i längst ner till vänster i din databas.

Notera! Du behöver behörighet som administratör inne i Stratsys för att få tillgång till administrationsmenyn i din databas.

Roller för administration av användare

I Stratsys plattform finns det två roller för att få tillgång till funktionalitet i plattformen. Dessa roller ska ses som en extra behörighet till redan befintlig behörighet. 

Observera! En administratör kan inte impersonera en användare i Stratsys utan roller. De behöver få rollen "Användaradministratör"  eller "Superadministratör" i plattformen för att göra detta möjligt. 

Roll Användaradministratör - begränsad tillgång i plattformen  

Denna roll rekommenderas för lokala administratörer som skall hantera användare. Om du bara skall lägga till extrabehörigheter för befintliga användare behövs dock inte denna roll, utan lokal administratör räcker.

Med rollen får du tillgång till följande funktionalitet:

 • Lägga till, redigera och ta bort användare 
 • Impersonera användare med samma eller lägre behörighet än du själv

Roll Utvecklare

Utvecklare kan integrera Stratsys med andra system genom att skapa klienter via utvecklarportalen och använda API:er, vilket ger liknande behörigheter som Superadministratör.

 • Har tillgång till Stratsys utvecklarportal och kan därmed skapa upp klienter för att göra integrationer mot Stratsys.
 • Rollen ger ungefär samma behörighetsnivå som Superadministratör men via API:er istället för via gränssnittet.

Roll Superadministratör - tillgång till samtliga delar i plattformen

Denna roll rekommenderas för globala / fullständiga administratörer som även skall kunna hantera alla plattformsinställningar och Enterprisefunktioner. 

Med rollen får du tillgång till följande funktionalitet:

 • Lägga till, redigera och ta bort användare 
 • Impersonera användare 
 • SSO-inställningar
 • Säkerhetsinställningar
 • Inloggningsstatistik
 • E-postdomäner
 • Språk & kontakt
 • Advisor (rekommendationer för er uppsättning)
 • Enterpriseinställningar (vid Enterprise-avtal) - Extra databaskopior, AD-synk, granskningslogg, User insights, utvecklingsportal mm.

Roll Användarprovisionerare

Rollens syfte är att stödja migrering av Meetings och deras "organisatörer" som idag kan lägga till användare.

 • Rollen ger behörighet för att kunna skapa nya användare utan roller.
 • Rollen ger inte behörighet att ändra lösenord, e-postadress, namn eller att sätta roller.

Roll Supportkontakt