Användar- administration
 1. Manual
 2. Användar- administration

Extra roller för plattformsadministration / användaradministration

Allmänt

En hel del av vår övergripande funktionalitet kommer du åt via plattformen. 

För att få åtkomst till denna funktionalitet behöver du en extra roll - dessa läggs till per användare inne i plattformsadministrationen: Ingången till plattformsadministrationen har du via användaradministrationen i databasen: 

Notera att denna roll inte ger rätt att lägga på plattformsroller för andra användare.

Notera att du fortfarande behöver behörighet som Lokal administratör inne i Stratsys för att få tillgång till administrationsmenyn.

Roller för administration av användare

I Stratsys plattform finns det två roller för att få tillgång till funktionalitet i plattformen. Dessa roller ska ses som en extra behörighet till redan befintlig behörighet. 

OBS! En administratör kan inte längre automatiskt lägga till, ta bort eller impersonera en användare i Stratsys. De behöver få rollen "Användaradministratör"  eller "Superadministratör" i plattformen för att göra detta möjligt. 

Roll Användaradministratör - begränsad behörighet i plattformen  

Denna roll rekommenderas för lokala administratörer som skall hantera användare (om du bara skall lägga till  extrabehörigheter för befintliga användare behövs dock inte denna roll).

Med rollen får du tillgång till följande funktionalitet:

 • Lägga till, redigera och ta bort användare 
 • Impersonera användare med lägre behörighet än du själv

Roll Utvecklare

Utvecklare kan integrera Stratsys med andra system genom att skapa klienter via utvecklarportalen och använda api:er, vilket ger liknande behörigheter som Superadministratör.

 • Har tillgång till Stratsys utvecklarportal och kan därmed skapa upp klienter för att göra integrationer mot Stratsys.
 • Rollen ger ungefär samma behörighetsnivå som Superadministratör men via api:er istället för via gränssnittet.

Roll Superadministratör - tillgång till samtliga delar i plattformen

Denna roll rekommenderas för globala / fullständiga administratörer som även skall kunna hantera alla plattformsinställningar och Enterprisefunktioner. 

Med rollen får du tillgång till följande funktionalitet:

 • Lägga till, redigera och ta bort användare 
 • Impersonera användare 
 • SSO-inställningar
 • Säkerhetsinställningar
 • Inloggningsstatistik
 • E-postdomäner
 • Språk & kontakt
 • Advisor (rekommendationer för er uppsättning)
 • Enterpriseinställningar om ni har det - Extra databaskopior, AD-synk, granskningslogg, User insights, utvecklingsportal mm.

Roll Användarprovisionerare

Rollens syfte är att stödja migrering av Meetings och deras "organisatörer" som idag kan lägga till användare.

 • Rollen ger behörigheter som ger stöd för att kunna skapa nya användare (utan roller) men ingenting annat
 • Rollen ger inte behörighet att ändra lösenord, namn, sätta roller etcNotera att du som fortfarande behöver din administratörsbehörighet i Stratsys för att komma åt administrationen.

Roll Support kontakt

 

Ingång till plattformsadministrationen har du via kugghjulen nere till vänster i menyn: