Användar- administration
 1. Manual
 2. Användar- administration

Extrabehörighet för plattformsadministration / användaradministration

För att administrera användare i både plattformen och administrationen krävs särskilda behörigheter. Artikeln sammanfattar det viktigaste!

Behörigheter för administration av användare

I Stratsys plattform finns det två roller för att få tillgång till funktionalitet i plattformen. Dessa roller ska ses som en extrabehörighet till redan befintlig behörighet. 

 

OBS! En administratör kan inte längre lägga till, ta bort eller impersonera en användare i Stratsys. De behöver få extrabehörighet "Användaradministratör"  eller "superadministratör" för att göra det möjligt. 

 

Användaradministratör - Som får begränsad behörighet i plattformen  

Rekommenderas för lokala administratörer. Med behörigheten får användaren tillgång till följande funktionalitet:

 • Lägga till användare 
 • Impersonera
 • Ta bort användare

Superadministratör - Som får tillgång till samtliga delar i plattformen

Rekommenderas för globala / fullständiga administratörer. Med behörigheten får användaren tillgång till följande funktionalitet:

 • Användare (lägga till / redigera / ta bort) 
 • SSO
 • Säkerhet
 • Inloggningar
 • E-postdomäner
 • Språk & kontakt
 • Advisor
 • Enterprise inställningar vid köp av detta (Miljöer, AD, granskningslogg, User insight, utvecklingsportal) 

 

OBS! Notera att du som administratör fortfarande behöver din administratörs-behörighet i Stratsys, de nya rollerna ersätter inga behörigheter utan ska ses som ett tillägg till redan befintlig behörighet. 

 

Skillnad på de olika administrativa rollerna i kombination med extrabehörighet: 

Globaladministratör med Superadministratör som extrabehörighet

Lokaladministratör med Användaradministratör som extrabehörighet

Vem ska ha vilken behörighet? 

 

OBS! För att kunna administrera i plattformen behövs en extrabehörighet på din redan befintliga behörighet. 

 

Globaladministratör med Superadministratör som extrabehörighet

Behåller sin tidigare administrationsbehörighet i Stratsys + Får tillgång att administrera alla delar i plattformen via kugghjulet längst ner till vänster: 

mceclip1.png

Får där tillgång till samtliga delar nedan, som du kan läsa mer om i artiklarna till plattformsadministrationen

* Enterprise inställningar är en tilläggstjänst

 

mceclip0.png

 

Med denna konfiguration av behörighet kan användaren lägga till och ta bort användare enligt bilden nedan.

mceclip0.png

 

Lokaladministratör med Användaradministratör som extrabehörighet

Kan göra allt som en lokal administratör kan göra + lägga till & ta bort användare samt impersonera andra användare med lägre behörighet än dig själv. 

1. Lägga till användare via Stratsys.

2. Impersonera, redigera användare & ta bort användare enligt bilden nedan.

mceclip2.png

 

Vem ska ha vilken behörighet?

Behöver ha superadministratör som extrabehörighet: 

 • Global administratör som ska kunna lägga till, alternativt ta bort användare samt ha tillgång till alla inställningar i plattformen 

Behöver i nuläget ha användaradministratör som extrabehörighet: 

 • Lokal administratör som ska kunna lägga till, alternativt ta bort användare 

Behöverinte ha Superadministratör: 

 • Global administratör som endast redigerar användare med extra behörigheter, standardbehörighet för noder, rapporteringsansvarig etc. (samt administrera delar i Stratsys som inte tillhör SSO, Säkerhet AD m.m) 

Behöverinte ha användaradministratör: 

 • Lokal administratör som endast redigerar användare med extrabehörigheter, standardbehörighet för noder, rapporteringsansvarig etc.)