Planeringsversion

Vanliga frågor för planeringsversion

Här har vi samlat vanliga frågor som användare och administratörer kan ha när arbete sker i planeringsversion

Vill du förstå mer om planeringsversionen i stort rekommenderar i att läsa:

FAQ från användare

 • Jag saknar några aktiviteter i planeringsversionen men har inte tagit bort dem, varför syns de inte?
  Standardinställningen i vyer i planeringsversionen är att aktiviteter som är avslutade (har status "Avslutad" eller liknande) under innevarande år inte syns i planeringsversionen. De är inte borttagna där utan bortfiltrerade för att inte synas och tas bort helt i samband med versionshanteringen. Vill du se dem, gå till filtertratten och välj under statusfiltrering att se "Alla". Har du inte det alternativet, kontakta din administratör.
 • De noder jag har markerat för borttagning, när tas de bort? 
  De tas bort i samband med versionshanteringen, det vill säga när ni helt stänger 2021 och gör 2022 till aktuellt år. Samma sak gäller även de noder som är rosamarkerade, dvs sådana noder som är kopplade mot en nod som är markerad för borttagning.
 • Vad händer när jag bryter sambandet för en nod?
  Se svar i den här artikeln under rubriken "Ändra noder i planeringsversionen"
 • Varför kan jag inte välja att konsolidera ett mått till andra enheter fast jag har brutit sambandet?
  Det beror troligen på att noden som måttet är kopplat mot inte finns på den berörda enheten som du vill konsolidera till. Kika därför på noden till vänster och säkerställ att den är fördelad till rätt enheter.

FAQ från administratörer

 • De noder jag har markerat för borttagning, när tas de bort? 
  De tas bort i samband med versionshanteringen, det vill säga när ni helt stänger 2021 och gör 2022 till aktuellt år
 • Jag vill inte i vissa vyer eller rapporter se de noder som är markerade för borttagning, hur gör jag det?
  I filterinställningar under "Övrigt" kan ni aktivera nedanstående inställning, och vid behov lägga in den i standardfiltret
 • Varför kan jag inte växla till planeringsversionen i vissa vyer?
  Det beror på hur menyinställningarna är satta. Där finns möjlighet att styra om vyn ska synas i planeringsversionen eller inte. Läs mer här.

 • Vi har ett nytt beskrivningsfält som bara ska synas i planeringsversionen, kan jag ställa in det?
  Tyvärr har vi inte stöd för att ha olika beskrivningsfält och nyckelord i olika versioner. I de fall rekommenderar vi att namnge dem tydligt för vad som gäller vilket år.
 •  Jag saknar några aktiviteter i planeringsversionen men har inte tagit bort dem, varför syns de inte?
  Standardinställningen i vyer i planeringsversionen är att aktiviteter som är avslutade (har status "Avslutad" eller liknande) under innevarande år inte syns i planeringsversionen. De är inte borttagna där utan bortfiltrerade för att inte synas och tas bort helt i samband med versionshanteringen. Vill ni att de avslutade aktiviteterna ändå ska synas så kan ni antingen ställa om standardfiltret i enskilda vyer eller ändra så att standardinställningen är att alltid visa alla aktiviteter.
  För att ändra i en enskild vy aktiverar ni först i filterinställningen möjlighet att filtrera på status för den aktuella aktivitetskolumnen, och sedan i standardfiltret ställer in den till alternativet "Alla".

  För att ändra standardinställningen går ni till Aktivitetsinställningar i administrationen, tar fliken Status och i inställningen Standardfilter för där väljer "Alla" iställer för "Alla från versionen".
 • I aktuell version hade vi en rapport i direkt i menyn, nu har vi skapat en ny rapport i planeringsversionen men den syns inte i menylisten?
  Rapporter som ligger i menyn är kopplade till en viss period, när ni nu byter period behöver den nya rapporten läggas upp på nytt från menyadministrationen. 
 • Varför visas inte rätt period i vyn eller önskvärd information?
  Det finns flera orsaker men troligen att vyns nodegenskaper är inställda på att visa bestämda perioder, så kika över dem. Vill ni visa upp olika nodegenskaper i aktuell version och planeringsversionen krävs separata vyer.