Rapportinställningar i administrationen
  1. Manual
  2. Rapporter
  3. Rapportinställningar i administrationen

Utseendemall för tabeller (i rapporter)

Utseendemallar för tabeller använder du för att tabellerna i rapporterna ska få en så enhetlig formatering som möjligt.

Den här inställningen hittar du under "Rapporteringsprocessen" i administrationen. Utseendemallarna styr utseendet för tabeller som skapas som tabell eller rapportdel i rapportmallar, i enhetsmallar eller genom inklistring från Excel. Användare som har behörighet att göra ändringar i det aktuella rapportläget (rapportmall, enhetsmall eller vid inrapportering) kan även göra egna kompletterande formateringar i tabellen.

Det går att skapa flera tabellmallar och om det finns flera får användaren själv välja vilken mall som ska användas. Välj vilken mall du vill ska användas som standard när en ny tabell skapa genom att klicka där den blå flaggan visas i exempelbilden nedan (till höger om namnet på den aktuella mallen).

Lägg till ny utseendemall

Börja med att skriva namnet på den nya mallen på nedersta raden i mall-listan. Beskrivningen visas som en tooltip när nya tabeller skapas och en tabellmall väljs.


Klicka sen på Ändra tabellmall för att öppna upp redigeringsläget. Du kan välja att göra redigeringar som gäller för hela tabellen, hela kolumner, hela rader eller enskilda celler. Markera dem i den övre tabellen och välj aktuell formatering i verktygsfältet längst upp.

Nedanför utseendemallen ser du en förhandsgranskning av hur alla formateringar du gjort kommer se ut i nyskapade tabeller.

Funktioner i utseendemall

Genom att markera cellerna kan du formatera mallen och få en förhandsgranskning på hur tabellen kan se ut. Du kan med hjälp av knapparna ovan välja position för texten.

Du kan med hjälp av FK, U välja om du önskar ha texten i cellen i tabellen fetstilt, kursiv eller understruken.

Med hjälp av 000 får du en tusentalsavgränsning, det vill säga, om den inmatade datan är 100000 så sker ett automatiskt mellanslag mellan nollorna. Då visas istället siffrorna som 100 000 för att tydliggöra.

Du kan även välja olika färger på kolumner och rader för att särskilja dem.

Funktionen under ger möjlighet att ha kantlinjer runt cellerna.

Du kan också välja att avrunda dina siffror till ett önskat antal decimaler med hjälp av det markerade området i bilden ovan.

Ändra en utseendemall

Klicka på Ändra tabellmall till höger om aktuell utseendemall för att komma till redigeringsläget. Ändringar du gör i en utseendemall som redan används slår inte igenom i tabeller som redan använder mallen. Om du vill uppdatera redan tillagda tabeller kan du välja en annan Utseendemall för tabeller och sen växla tillbaka till den tidigare igen för att ändringarna ska slå igenom. Se Lägg till ny utseendemall för ytterligare information om hur du formaterar mallen.

Observera! Väljer du en ny tabellmall i en tabell som även har manuella formateringar kommer de manuella formateringarna att skrivas över.

 

Ta bort en utseendemall

Vill du ta bort en utseendemall klickar du på  Soptunnan till höger om mallen. Att en utseendemall raderas påverkar inte någon av tabellerna som baserades på den utseendemallen när den skapades.