Övriga nodinställningar

Nodtypsinställningar

Här gör du generella inställningar för text-, mått- och aktivitetsnoder.

Snabblänkar:

Inställningar för textnoder

Inställningar för aktivitetsnoder

Inställningar för måttnoder

Inställningar för textnoder


Antal färger som ska användas
Standardinställningen är tre färger ( Röd Gul Grön) men det är även möjligt att välja fyra. Då visas förutom röd och grön även   Ljusgrön och  Orange. Utöver detta kan användarna alltid välja  Ingen.

 Gör det möjligt att ladda upp dokument till textnoder
Fliken Dokument visas i textnoderna och ger användare med rätt behörighet möjlighet att ladda upp eller länka in dokument till textnoden i Ändrafönstret. Se exempel nedan. Det finns även möjlighet för användarna att komma direkt till dokumentfliken från en vy om Nodegenskapen  Dokumentikon används.

Färgdefinitioner
Definitionerna visas som en tooltip för användarna när de pekar på en färg. Skriver du inga definitioner kommer det stå RödGulGrönLjusgrön och Ingen.

Inställningar för aktivitetsnoder


Antal färger som ska användas

Se även förklaring under Inställningar för textnoder ovan.

 Gör det möjligt att ladda upp dokument till aktiviteter
Se förklaring under Inställningar för textnoder.

Inställningar för måttnoder


Antal färger som ska användas
Se förklaring under Inställningar för textnoder.

 Lås data för datum innan rapporteringsdatum
Om detta alternativ aktiveras låses datafälten för datum som hör till passerade rapporteringsperioder. Bilden nedan visar hur det ser ut vid datarapportering i en måttnod. Kvartal 1 2021 och Kvartal 2 2021 är passerade perioder. Det går att klicka på hänglåset för att tillfälligt låsa upp en period bakåt i tiden. Nästa gång noden öppnas är perioden låst igen.

Alla som har behörighet att rapportera i noden får låsa upp en period bakåt i tiden. Inga uträkningar genomförs för data som rapporteras in i en period som varit låst med hänglåset. Beräkningar som påverkas är konsolideringsformler på måttfliken Enheter och beräkningar för kolumner på fliken Inställningar.När detta alternativ aktiveras ges administratörer samtidigt möjlighet att  Uppdatera data manuellt i måttens Dataflik.

Då gäller även fullständig låsning för alla datum t.o.m
Alternativet går bara att använda ifall Lås data för datum innan rapporteringsdatum är aktiverad.

 Centrera måttdata i vyer. Avaktivering ger högerjustering
Centrerar måttdata som visas i kolumner i vyer. Inställningen påverkar inte justeringen i Rapportera- eller Ändrafönstrets datakolumner.

 Gör det möjligt att ladda upp dokument till mått

Se även förklaring under Inställningar för textnoder.

 Dölj och lås alla kolumner i aktuell version från planeringens startdatum och framåt för användare som saknar behörighet att se planeringen

Begränsar användare att via aktuell version påverka måttet i planeringsversionen i de fall där användare inte har behörighet till att arbeta i planeringsversion.

Medelvärdesformler för konsolideringskedja


 Av alla enheter som rapporterar värde
Detta är standardinställningen. Medelvärdet baseras på summan av alla inrapporterande enheters värden i den aktuella konsolideringskedjan.

 Av närmast underliggande nivå
Viktat medelvärde för enheter en nivå under oberoende av deras respektive underliggande enheters antal. Används ex. för att få ett medelvärde för nämnder som har ett vitt skilt antal underliggande enheter.

Färgdefinitioner
Definitionerna visas som en tooltip för användarna när de pekar på en färg. Skriver du inga definitioner kommer det stå RödOrange, GulGrönLjusgrön och Ingen.