Node-innstillinger

Her kan du lage generelle innstillinger for mål/mål/aktivitetsnoder.

Innstillinger for en undernode
Antall farger som skal brukes
Standardinnstillingen er tre farger ( Rød, Gul, Grønn), men det er også mulig å velge fire. I tillegg til rød og grønn, Grønn Og Oransje. I tillegg kan brukerne alltid velge nei.

Lar deg laste opp dokumenter til tekst noder
Tab Dokumentet Vises i meldings nodene, og gir brukere de riktige tillatelsene evne å sende eller koble sammen dokumenter å teksten knute av Ändrafönstret. Se eksemplene nedenfor. Det er også mulig for brukere å komme direkte til kategorien fra en visning av Nodegenskapen Dokumentikon Brukt.

Färgdefinitioner
Definisjonene vises som et verktøytips for brukere når de peker på en farge. Hvis du ikke skriver noen definisjoner, vil den Rød, Gul, Grønn, Grønn Og nei.

Innstillinger for aktiviteter
Antall farger som skal brukes, se også forklaring under Innstillinger for en undernode.

Lar deg laste opp dokumenter til oppgaver
Se forklaring under Innstillinger for en undernode.

Innstillinger for mål
Antall farger som skal brukes
Se forklaring under Innstillinger for en undernode.

Lås data for datoer før rapporterings dato
Hvis dette alternativet er aktivert, låses datafeltene for datoer som er relatert til overførte rapporteringsperioder. Illustrasjonen nedenfor viser hvordan den ser ut når du rapporterer data i en måttnod. 2012 og 2011 er bestått perioder. Du kan klikke på hengelåsen for å midlertidig låse opp en periode tilbake i tid. Neste gang noden åpnes, låses perioden på nytt. Alle som har tillatelse til å rapportere på noden, kan låse opp en periode tilbake i tid. Ingen beregninger utføres for data som er rapportert i en periode som er låst av hengelåsen. Beregninger som påvirkes, er Konsoliderings formler på Måttfliken Enheter og beregninger for kolonner i kategorien Innstillinger.

Når dette alternativet er aktivert, får administratorer muligheten til å Oppdatere data manuelt Jeg måttens Dataflik.

Dette gjelder også full låsing for alle datoer til
Dette alternativet kan bare brukes hvis Lås data for datoer før rapporterings dato er aktivert.

Midtstill Måttdata i visninger. Deaktivering gir justering.
Midtstiller Måttdata som vises i kolonner i visninger. Denne innstillingen påvirker ikke justeringen i Rapporten-eller Ändrafönstrets datakolumner.

Lar deg laste opp dokumenter til dimensjoner, Se også forklaring under Innstillinger for en undernode.

Skjul og Lås alle kolonner i gjeldende versjon fra planleggings startdatoen for brukere som ikke har tillatelse til å se planleggingen.

Gjennomsnitts formler for Konsoliderings kjede
For alle enheter som rapporterer verdi
Dette er standardinnstillingen. Gjennomsnittet er basert på summen av verdiene for alle rapporterings enheter i gjeldende Konsoliderings kjede.

Av det neste underliggende nivået
Enheter for avveid gjennomsnitt et nivå under uavhengig av antall underliggende enheter. Brukes, for eksempel for å få et gjennomsnitt på styrene som har et stort antall underliggende enheter.

Färgdefinitioner
Definisjonene vises som et verktøytips for brukere når de peker på en farge. Hvis du ikke skriver noen definisjoner, vil den Rød, Oransje, gul, Grønn, Grønn Og nei.