Kom igång och håll igång

Kom igång med er onboarding i Stratsys!

För att skapa en effektiv onboardingstruktur för Stratsys bör man kartlägga användargruppernas roller och ansvarsområden, skapa en kommunikationsplan och genomföra utbildningsinsatser. Hur du gör detta kan läsa om i denna artikel.

 

Kartlägg era berörda intressenter 

En förutsättning för att skapa en lyckosam onboardingstruktur är att kartlägga era användargrupper som exempelvis förvaltningschefer, avdelningschefer, skyddsombud etc. Syftet är att få en uppfattning av hur respektive roll berörs av era produkter i Stratsys, detta för att få ett tydligt underlag för vem som gör vad och när detta arbete ska genomföras. 

Nedan hittar du ett förslag på grundläggande mall för hur ni på ett överskådligt sätt kan genomföra denna kartläggning:  

Skapa er intressentbaserade kommunikationsplan (Teori och praktik)  

När ni kartlagt era berörda intressenter kan ni med fördel skapa en intern kommunikationsplan för att få en struktur för er onboardingprocess. 

Fundera över om det finns någon särskild ordning som informationen behöver ges, är det någon intressentgrupp som behöver mer information/stöttning än någon annan eller om någon grupp behöver involveras i högre grad än andra? 

Varje användare ska veta vad deras ansvar är och hur detta utförs i Stratsys.

Planera era utbildningsinsatser 

Ny användare  

 1. Säkerställ att användaren får grundläggande kunskap om hur processerna ser ut för respektive användningsområde/produkt och hur de fungerar i Stratsys samt förtydliga vilka roller och ansvarsområden som ingår.  
 1. Introduktion till Stratsys där Stratsys e-learning är en bra utgångspunkt, vår enklare e-learning kan du hitta här: E-learning Basic.  Komplettera gärna med intern genomgång av vad användararen ska göra i Stratsys.  

Tips! Onboarda med hjälp av Stratsys Do-board. Ta fram en Do-board där ni skapar en checklista med steg som den nya användaren förväntas göra. Du kan läsa mer om detta här: Do-board

Ta hjälp av Kommunikationsytan och säkerställ att den är uppdaterad med relevant information för en ny användare att ta del av. Förslagsvis används den som en kunskapshub till alla användare där ni samlar interna guider och instruktioner, länkar till relevanta Stratsysartiklar, e-learning etc. Du kan läsa mer om hur du gör detta här: Hur administrerar jag kommunikationsytan? 

Rullande insatser på årsbasis 

 • Om det var länge sedan en användare arbetar i Stratsys kan man känna sig osäker på vad man ska göra. Planlägg därför återkommande utbildningsinsatser tex inför planering- och rapporteringsperiod.  
 • Dela gärna information om hur man går till väga från vår manual: 
  Tips infor rapporteringsperiod  
  Tips inför arbete i planeringsversion  
 • Ta fram en standardiserad mall för skrivarstugor/workshops/kunskapsdelningsinsatser som innefattar innehåll och om det ska det ske digitalt eller på-plats.  Du kan läsa mer om detta här: Skrivarstugor  
 • Kartlägg/förtydliga interna kontaktvägar - Vem kan användaren vända sig till för uppkomna frågor? Det ska vara enkelt att veta vem man kan vända sig till med sina frågor.  
 • Era arbetsprocesser utvecklas kontinuerligt - säkerställ att Stratsys är uppdaterat utifrån era processer när de förändras så att ni verkligen får stöd i arbetet.  

Tips! Under ett antal tillfällen under året erbjuder Stratsys administratörsutbildningar, så vid behov glöm ej att anmäla er! Du hittar våra utbildningarna här: Stratsys Academy

Det finns även möjlighet att beställa användarutbildning, vid behov kontakta Stratsys!