Rapportering och uppföljning

Skrivarstugor

Planering och förslag på upplägg inför en skrivarstuga

  1. Planera in ett eller ett par tillfällen under olika dagar där ni som administratörer kan stötta användarna praktiskt med frågor som de kan ha. Kombinera gärna detta tillfälle med en kortare genomgång av de moment som ni tror att användarna kan ha lite svårare med. Var förberedd på att det kan finnas rent systemtekniska frågor men också funderingar kring innehåll, själva arbetsprocessen eller vilka krav och förväntningar som finns. De senare frågeställningarna kan med fördel vävas in i den planerade genomgången för tydlig bild över hur arbetsprocess och systemstöd hör ihop.
  2. Skicka ut inbjudan till dessa tillfällen i god tid för att så många som möjligt får chansen att delta. Förklara syftet, vilka som främst berörs samt en kort agenda kring hur mötet kommer vara upplagt.
  3. Ibland kan ett tillfälle med kombinerad genomgång och skrivarstuga räcka, men är det en stor organisation, många som har ansvar eller ifall många nya har börjat kan det vara bra att erbjuda uppföljande skrivarstugetillfällen. På så vis får fler användare chansen att få hjälp med sina frågor och funderingar inför en planerings- eller uppföljningsperiod.
  4. Följ gärna upp med ett e-mail efteråt där du till exempel kan länka till stöttande material i form av framtagna manualer, lägger till en Q&A baserad på de frågor som dök upp eller länkar till de filmer som finns i Stratsys E-learning basic som samtliga användare har tillgång till.

Lycka till inför kommande planerings- och uppföljningsperioder!