Meetings & Do-board

Do-board

Hur du arbetar med do-boarden i Stratsys

Översikt av brädor

Sök och filtrera

Skapa en bräda 

Ändra en bräda

Ändra åtkomst till en bräda

Ta bort en bräda

Kopiera en bräda

Skapa en uppgift / ett kort

Ändra en uppgift / ett kort

Klarmarkera uppgifter / kort

Ta bort en uppgift / ett kort

Sätt fokus för en bräda

Beskrivning

Med Do-boards kan du smidigt prioritera, omprioritera, fokusera och samarbeta med dina kollegor med dina dagliga uppgifter. Du och dina medarbetare kan dokumentera detaljer och hålla koll på status, samtidigt som ni ser utvecklingen av ert arbete i sin helhet.

Det finns ingen begränsning i hur många brädor du kan skapa. Du kan ha helt privata brädor, brädor som du delar med utvalda kollegor samt publika brädor som alla som har en Stratsys-användare kan nå.

Tips! Läs mer om nyttan, syfte och användning i vårt blogginlägg!

Hitta till Do-boards / brädor: 

Dina brädor ligger till höger om Mitt arbete:

Hitta information i DO-brädan:

1) Favoritmarkera brädan för att placera den högst upp i översikten

2) Klicka på Fokus, Progress eller Översikt för att se hur det går med uppgifterna

3) Sökfunktion för korten i brädan

4) Ställ in synlighet för brädan

5) Visa deltagare, lägg till deltagare och byt ägare

6) Kopiera och ta bort brädan

7) Deadline för kortet och kategorimarkering

8) Bifogat material till kortet

9) Kopplat fokusområde

10) Ansvariga för kortet

Översikt av dina brädor

I din översikt ser du:

1) Favoritbrädor - se: Favoriter

2) Dina brädor - dessa är du ägare till. Du ser om brädan har fler deltagare genom ikonen till höger.

3) Delade brädor - dessa har du tillgång till som deltagare, men du är inte ägare.

Klicka på namnet på brädan för att öppna den.

Sök och filtrera

Med hjälp av sökfunktionen på brädan kan du söka på alla kort. Du hittar förstoringsglaset  längst upp till höger på brädan. Du kan söka på uppgiftens namn, deadline, ansvariga, kategori och fokus.

Du kan också dölja eller visa kort som är klara.

Rensa sökfältet genom att klicka på krysset till höger i sökrutan.

Skapa en ny bräda

När du väljer Do-board-menyn kommer det vara tomt tills du har skapat din första bräda. 

För att skapa en bräda klickar du på knappen "Skapa bräda":

Ge din bräda ett namn och välj om du vill ha färdiga kolumner enligt Kanban (Att göra, Pågående och Klart) eller en tom yta som start. Om du skapar en tom bräda, skapar du i nästa steg upp dina önskade kolumner - se ändra en bräda. Du kan när som helst ändra kolumnerna oavsett om du valt Kanban eller tom.

Brädan som skapas hamnar i listan till vänster under "Mina" 

Ändra en bräda 

Byt namn på bräda och kolumner 

Du byter enkelt ut brädans namn genom att klicka på namnfältet. Namnet sparas så snart du lämnar fältet: 

 

På samma sätt byter du enkelt ut namnet på kolumnerna genom att ställa dig i namnfältet på kolumnen. Namnet sparas så snart du lämnar fältet.

Lägg till kolumn

Du lägger enkelt till nya kolumner genom att klicka på plus-knappen till höger om kolumnerna. På detta sättet kan du själv skapa upp det flöde som du behöver i ditt arbete. 

Namnge din kolumn 

Byt plats på kolumner 

Samtliga kolumner går att byta plats på med hjälp av drag-and-drop. Ta tag i en kolumn och dra den dit du önskar.

Ta bort kolumn

Du hittar alternativet "Ta bort" i kolumnens i tre-pricks-meny i kolumnens högra hörn:

 

Observera! Du som administratör inte kan återställa en borttagen kolumn. Skulle en kolumn tagits bort av misstag kan du kontakta Stratsys support.

Ändra åtkomsten till en bräda

Ändra deltagare

Brädans ägare - vanligtvis den som har skapat brädan - kan bjuda in andra Stratsysanvändare. Klicka på ikonen uppe till höger på brädan:

Sök fram de kollegor du önskar göra till deltagare av din bräda. Deltagare kan lägga till och ändra uppgifter i brädan men det är endast ägare som kan ändra inställningarna för brädan och ändra deltagare.

Ta bort deltagare genom tre-pricksmenyn. Om du inte ser menyn är du inte brädans ägare.  

Ändra ägare

När brädan är delad med andra personer kan du byta vem som är ägare för brädan - detta kan vara bra om t.ex. du byter arbetsuppgifter och någon annan skall ta över. Observera att du inte längre kan göra inställningar för brädan om du byter ägare.

Endast en person kan äga en bräda.

Lämna en bräda

Som deltagare kan du välja att lämna en bräda. Du är då inte längre deltagare på brädan och ser den inte längre i din lista över delade brädor.

Gör en bräda publik

Som ägare kan du göra en bräda publik. Den blir då åtkomlig för alla Stratsys-användare i organisationen via en länk som ges till de som skall ha åtkomst.

Den dyker alltså inte upp under Delade brädor för samtliga användare automatiskt, men du kan favoritmarkera den för att spara den i din översikt när du har öppnat den via länken. 

Observera att brädan inte blir åtkomlig utanför Stratsys -  det krävs alltså fortfarande ett användarkonto eller läskonto i Stratsys för att nå publika brädor. 

Länken till publika brädor finns alltid tillgänglig i brädan:

Ändra tillbaks till privat

Om du ändrar en bräda från publik till privat, så kommer de som har länken till den före detta publika brädan mötas av följande: 

Brädan plockas också bort från favoritbrädor för icke-deltagare.

Favoritmarkera en bräda

Du kan favoritmarkera en bräda genom att klicka på stjärnan i brädan enligt pilen, för att enklare hitta brädorna du använder mest. Den visas fortfarande under mina eller delade brädor. 

Du kan också favoritmarkera en publik bräda för att slippa använda länken i fortsättningen. 

Avmarkera stjärnan för att ta bort brädan från favoriter.