Do-board (kanban)

Arbeta med do-board

Hur du arbetar med do-boarden i Stratsys

Skapa en bräda 

Skapa en uppgift / ett kort

Ändra en uppgift / ett kort

Översikt av brädor

Sök och filtrera

Ändra brädan och kolumnerna

Ändra deltagare

Ändra och lägg till ägare

Ta bort eller arkivera en bräda

Kopiera en bräda

Klarmarkera uppgifter / kort

Ta bort eller arkivera kortDe

Sätt fokus för en bräda

Beskrivning

Med Do-boards kan du smidigt prioritera, omprioritera, fokusera och samarbeta med dina kollegor med dina dagliga uppgifter. Du och dina medarbetare kan dokumentera detaljer och hålla koll på status, samtidigt som ni ser utvecklingen av ert arbete i sin helhet.

Det finns ingen begränsning i hur många brädor du kan skapa. Du kan ha helt privata brädor, brädor som du delar med utvalda kollegor samt publika brädor som alla som har en Stratsys-användare kan nå.

Tips! Läs mer om nyttan, syfte och användning i vårt blogginlägg!

Hitta till Do-boards / brädor: 

Dina brädor ligger till höger om Mitt arbete:

Hitta information i DO-brädan:

1) Favoritmarkera brädan för att placera den högst upp i översikten

2) Klicka på Fokus, Progress eller Översikt för att se hur det går med uppgifterna

3) Sökfunktion för korten i brädan

4) Ställ in synlighet för brädan

5) Visa deltagare, lägg till deltagare och byt ägare

6) Kopiera och ta bort brädan

7) Deadline för kortet och kategorimarkering

8) Bifogat material till kortet

9) Kopplat fokusområde

10) Ansvariga för kortet

 

Skapa en ny bräda

När du väljer Do-board-menyn kommer det vara tomt tills du har skapat din första bräda. 

För att skapa en bräda klickar du på knappen "Skapa bräda":

Ge din bräda ett namn och välj om du vill ha färdiga kolumner enligt Kanban (Att göra, Pågående och Klart) eller en tom yta som start. Om du skapar en tom bräda, skapar du i nästa steg upp dina önskade kolumner - se ändra en bräda. Du kan när som helst ändra kolumnerna oavsett om du valt Kanban eller tom.

Brädan som skapas hamnar i listan till vänster under "Mina" 


Skapa en uppgift / ett kort

När du vill börja använda din bräda kan du börja skapa upp uppgifter som du sedan kan arbeta löpande med. 

Gör så här: 

1. Lägg till en ny uppgift genom att klicka på plustecknet längst upp i en kolumn. 

2. Beskriv din uppgift i rutan som dyker upp

3. Uppgiften sparas automatiskt när den har fått ett namn  

Ändra en uppgift / ett kort

Efter att en uppgift skapats kan du komplettera med ytterligare information eller redigera befintlig info genom att klicka på kortet. Klicka på det fält du vill ändra för att redigera!

På brädan och korten finns ingen spara-knapp. Istället sparas informationen automatiskt. För att stänga ett kort och jobba vidare, klicka på krysset i högra hörnet av uppgiften.

Du kan: 

1. Byta namn, lägga till ansvariga för kortet och sätta en deadline

2. Lägga till eller ändra beskrivning

3. Skapa/ändra/ta bort deluppgifter och lägga till ansvariga för dessa. Du kan byta ordning på deluppgifterna via tre-pricks-menyn för deluppgiften.

4. Lägga till kommentarer om det är något som ni vill uppmärksamma varandra på, eller bara som en notis till uppgiften. Samtliga kommentarer syns under "Händelser". 

5. Bifoga bilagor & länkar 

6. Lägga till och kategorisera din uppgift. 

7. Under detaljer kan du byta plats på din uppgift om du har råkat skapa den i fel bräda eller fel kolumn

8. Arkivera kortet när om ni vill dölja kortet men ändå spara det för framtiden.

Information direkt på brädan

All information som finns i uppgiften syns som symboler direkt i brädan. Genom att hålla muspekaren över en av symbolerna får ni en indikation på om det finns delaktiviteter, kommentarer eller en deadline utan att behöva klicka in på varje uppgift. 

Flytta kort mellan kolumner

Du kan med hjälp av kolumnerna i din bräda hålla koll på vilken status uppgifterna befinner sig i. Detta kan ni göra enkelt med drag and drop. Då får du koll på vad som ska göras, vad som görs just nu och vad som är klart. 

 

Översikt av dina brädor

I din översikt ser du:

1) Favoritbrädor - se: Favoriter

2) Dina brädor - dessa är du ägare till. Du ser om brädan har fler deltagare genom ikonen till höger.

3) Delade brädor - dessa har du tillgång till som deltagare, men du är inte ägare.

Klicka på namnet på brädan för att öppna den.

Sök och filtrera

Med hjälp av sökfunktionen på brädan kan du söka på alla kort. Du hittar förstoringsglaset  längst upp till höger på brädan. Du kan söka på uppgiftens namn, deadline, ansvariga, kategori och fokus.

Du kan också dölja eller visa kort som är klara.

Rensa sökfältet genom att klicka på krysset till höger i sökrutan.

Ändra brädan och kolumnerna

Byt namn 

Du byter enkelt ut brädans namn genom att klicka på namnfältet. Namnet sparas så snart du lämnar fältet: 

 

Du kan lägga till och ändra en beskrivning av brädan. Tryck på "Om" och skriv sedan din beskrivning. Namnet sparas så snart du lämnar fältet.

Byt namn på kolumnerna genom att klicka i namnfältet på kolumnen. Namnet sparas så snart du lämnar fältet.

Lägg till kolumn

Du lägger enkelt till nya kolumner genom att klicka på plus-knappen till höger om kolumnerna. På detta sättet kan du själv skapa upp det flöde som du behöver i ditt arbete. 

Namnge din kolumn genom att skriva i rutan. Tryck enter, så sparas kolumnen.

Sortera och ändra kolumner

Du som är ägare av brädan kan kan ändra ordning på kolumnerna i brädan (1) och sortera korten i kolumnen på olika sätt (2). Du når dessa alternativ via kolumnens trepricksmeny: 

Du kan också byta plats genom drag-and-drop. Ta tag i en kolumn och dra den dit du önskar.

Ta bort kolumn

Du hittar alternativet "Ta bort" i kolumnens i tre-pricks-meny i kolumnens högra hörn:

 

Observera! Du som administratör inte kan återställa en borttagen kolumn. Skulle en kolumn tagits bort av misstag kan du kontakta Stratsys support.

Ändra deltagare

Deltagare kan lägga till och ändra uppgifter i brädan men det är endast ägare som kan ändra inställningarna för brädan och ändra deltagare.

Brädans ägare - vanligtvis den som har skapat brädan - kan bjuda in andra Stratsysanvändare. Lägg till deltagare genom att klicka på deltagarikonen och börja skriva namnet på den du vill lägga till. Klicka sedan på namnet när det dyker upp i listan: 

Ta bort deltagare genom tre-pricksmenyn. Om du inte ser menyn är du inte brädans ägare.  

Ändra och lägg till ägare

När brädan är delad med andra personer kan du byta vem som är ägare för brädan eller lägga till fler ägare. Detta kan vara bra om t.ex. du byter arbetsuppgifter och någon annan skall ta över. Observera att du själv inte längre kan göra inställningar för brädan om du byter ägare till någon annan och inte längre själv är ägare.

Lägg till en extra ägare: 

När du har fler än en ägare, kan du (1) ta bort ägandeskapet genom att sätta personen som deltagare igen (1) eller helt ta bort åtkomsten från brädan (2).

Lämna en bräda

Som deltagare kan du välja att lämna en bräda. Du är då inte längre deltagare på brädan och ser den inte längre i din lista över delade brädor.

Gör en bräda publik

Som ägare kan du göra en bräda publik. Den blir då åtkomlig för alla Stratsys-användare i organisationen via en länk som ges till de som skall ha åtkomst.

Den dyker alltså inte upp under Delade brädor för samtliga användare automatiskt, men du kan favoritmarkera den för att spara den i din översikt när du har öppnat den via länken. 

Observera att brädan inte blir åtkomlig utanför Stratsys -  det krävs alltså fortfarande ett användarkonto eller läskonto i Stratsys för att nå publika brädor. 

Länken till publika brädor finns alltid tillgänglig i brädan:

Ändra tillbaks till privat

Om du ändrar en bräda från publik till privat, så kommer de som har länken till den före detta publika brädan mötas av följande: 

Brädan plockas också bort från favoritbrädor för icke-deltagare.

Favoritmarkera en bräda

Du kan favoritmarkera en bräda genom att klicka på stjärnan i brädan enligt pilen, för att enklare hitta brädorna du använder mest. Den visas fortfarande under mina eller delade brädor. 

Du kan också favoritmarkera en publik bräda för att slippa använda länken i fortsättningen. 

Avmarkera stjärnan för att ta bort brädan från favoriter.

Ta bort eller arkivera en bräda

När en bräda inte längre är relevant kan du välja att arkivera (1) eller ta bort den (2):

Arkivering kan vara ett bra alternativ om du vill bevara historiken. En bräda som är arkiverad går inte att editera. Du kan ångra arkiveringen och fortsätta arbeta med brädan när du vill. Arkiverade brädor hamnar i en egen meny - klicka på brädan så kan du ångra arkiveringen från samma trepricksmeny.

Om du väljer att ta bort brädan, så kommer hela brädan inklusive alla kort kommer att tas bort för samtliga som arbetar i brädan. Bekräfta borttagningen. Detta går inte att ångra.

Observera att du som administratör inte kan återställa en borttagen bräda. Skulle en bräda tagits bort av misstag kan du kontakta Stratsys support.

Kopiera en bräda

Du kan kopiera en hel bräda. Din kopierade bräda öppnas direkt och med namnet "(Kopia) namn-på-brädan":

Alla egenskaper, deltagare och kort som originalbrädan hade följer med vid kopieringen, förutom: 

  • Ägare: Du som kopierar blir automatiskt ägare. Tidigare ägare blir deltagare.
  • Egenskapen "Publik": En kopierad bräda blir alltid privat, men du kan ändra till publik om du vill.

Klarmarkera uppgifter / kort

Du kan klarmarkera uppgifter genom att klicka in på kortet och bocka i "Klarmarkera" längst upp i vänstra hörnet

Uppgiften får då en grön bock som markerar att denna är klar. 

Klarmarkera flera uppgifter samtidigt 

Vill du klarmarkera alla kort i en kolumn kan du göra detta i ett svep genom att klicka på de tre prickarna i högra hörnet av kolumnen och välj "Klarmarkera alla".

Har du råkat klarmarkera kort som inte ska klarmarkeras? Inga problem! Klicka på kortet och bocka ur klarmarkeringen.

Klarmarkera automatiskt

Om du t.ex. har en kolumn för klara kort kan du  bocka i "Klarmarkera automatiskt" för kolumnen. Alla kort som flyttas till denna kolumn blir då klarmarkerade. 

Ta bort eller arkivera att kort

Du kan arkivera eller ta ta bort kort när de inte längre är relevanta. När du arkiverar tas kortet bort från brädan. Du kan ångra arkiveringen och då fortsätta arbeta med kortet. Korten behöver inte vara klarmarkerade för att arkiveras och användarna får inga påminnelser från arkiverade kort.

Arkivera ett enskilt kort direkt på kortet: 

Du kan också arkivera samtliga kort i en kolumn: 

För att ångra arkivering, väljer du "Visa arkiverade uppgifter" från brädans trepricksmeny: 

Sedan ångrar du arkivering av de kort du vill få tillbaks. Dessa hamnar då i brädans första kolumn:

För att ta bort ett kort, klicka på de tre punkterna i kortet och välj ta bort. Det går inte att ångra borttagning av ett kort. Du kan också ta bort redan arkiverade kort, se bild ovan.

 

Sätt taktiskt fokus för en bräda

Du har möjlighet att linjera ett eller flera mål i er strategiska plan mot en specifik do-bräda, vilket då blir brädans fokus. Det ger en möjlighet att förtydliga vilka mål ni arbetar med i denna bräda.

Notera! Det är endast ägare av Do-brädan som kan välja fokus högst för en Do bräda. Deltagare kan däremot koppla kort mot respektive fokus. 

Så här gör du:

  1. Gå till målet som du vill koppla
  2. Klicka på rapporteringsikonen:
  3. Klicka på "Välj som fokus" uppe i högra hörnet
  4. Välj den bräda du vill koppla målet till, eller skapa en ny bräda: 

("Beta" innebär att det inte är en fullt utvecklad funktion utan  funktionalitet som vi håller på att vidareutveckla) 

Här ifrån kan du välja att gå direkt till din do-bräda eller fortsätta arbeta där du är

Målen hamnar längst upp i din bräda så att du enkelt får en överblick över vilket eller vilka mål ni arbetar mot i den specifika brädan.

Härifrån kan du välja att följa upp ditt mål direkt, byta ikon för fokusområdet eller ta bort kopplingen: 

Efter ett mål blivit kopplat till en bräda kan du också koppla kort i din bräda till målet. Gå in i ett kort och klicka på "Fokus". Du får då upp en lista med de mål som är kopplade till brädan: