Skapa/ändra rapporter och rapportinställningar
 1. Manual
 2. Rapporter
 3. Skapa/ändra rapporter och rapportinställningar

Ändra enhetsmall i rapport

Här hittar du information om hur enheter kan justera i den gemensamma mallen för att göra eventuella anpassningar till sin enhet

När en rapportmall har aktiverats skickas den till nästa fas i rapporteringsprocessen: enhetsanpassning av rapportmall. De enheter som ska rapportera får nu var sin mall att göra justeringar i. Benämningen på dessa mallar är Enhetsanpassade rapportmallar.

Notera! Har rapportmallen inställningen den ska gå direkt till rapportering, så öppnas rapporteringsläget upp samtidigt som möjligheten finns att ändra i enhetsmallen. Om denna inställning inte är ibockad kommer man för varje enhet behöva skicka rapporten vidare till rapporteringsläget efter att man har gjort sina eventuella anpassningar.

De moment som kan göras i enhetsanpassningen är:

 1. Ev. justera rubriker från den gemensamma mallen (dölja eller komplettera med anvisningar)
 2. Lägga till enhetsspecifika rubriker, texter, tabeller och rapportdelar
 3. Ställa in särskild behörighet för enhetsrapporten
 4. Aktivera enhetsmallen

Här finns också samlat de begränsningar som finns i enhetsmallen

Det går inte att rapportera i rapporten förrän den har aktiverats från Enhetsanpassning till Rapportering. Se Inställningar för möjlighet att låta rapporten gå direkt från Struktur i gemensam mall till Rapportering.
För att kunna ändra i en enhetsanpassad rapportmall eller aktivera den till rapportering krävs att du har behörigheten Ändra enhetsanpassade rapportmallar

Ändra struktur i enhetsmall

För att redigera i en enhetsanpassad rapportmall klickar du på knappen Ändra struktur i enhetsmall under enhetsanpassning på rapportsidan.

När du kommit in på enhetsadministrationen ser du till vänster hela den innehållsstruktur som byggts upp i den gemensamma rapportmallen. Som standard visas två rubriknivåer. Finns det fler rubriknivåer så markeras dessa med ett plus-tecken bredvid den synliga rubriken. Genom att klicka på plus-tecknet kan du se underliggande rubriknivåer, textavsnitt och tabeller.

De rubriker som har dolts i den gemensamma rapportmallen är markerade med grå färg och har ett streck över texten. Du kan inte låsa upp de dolda rubrikerna och de kommer heller inte vara synliga i själva inrapporteringen. Anledningen att de finns med är att när rapportmallen kopieras till nästa rapporteringstillfälle kan de dolda rubrikerna låsas upp och då ingå i rapporteringen.

Rubriker från rapportmallen

Från den gemensamma mallen kan du göra vissa justeringar i din enhetsmall för rubrikerna.

Dölj en rubrik

I enhetsmallen kan du ha tillstånd att dölja vissa rubriker. Om du har behörighet så kan du även  välja ifall rubriken ska vara synlig på underliggande enheter genom att gå in och göra samma justeringar i deras enhetsmallar.

Rubriker som är tillåtna att dölja är markerade med en gul flaggaLägg till en enhetsanpassad anvisning

Om du vill förtydliga en anvisning i rapportmallen kan du lägga till en kompletterande anvisning. Detta kan du göra på samtliga rubriker, textavsnitt eller tabeller. Både den vanliga anvisningen och den kompletterande anvisningen blir synlig för inrapportörerna.

 1. Klicka på avsnittet i rapporten där du vill lägga in en kompletterande anvisning.
 2. Skriv din text i rutan Enhetsanpassad anvisning.
 3. Klicka på knappen Spara längst ner till höger.

Lägga till eget innehåll i struktur i enhetsmall


Du kan lägga till egna rubriker, textfält och tabeller i enhetsanpassningen. Dessa rubriker kan du sen välja att skjuta ner eller ex. dölja på den egna enheten på samma sätt som du gör när du administrerar en rapportmall. Läs om hur du gör detta i Ändra gemensam mall.

Du kan även lägga till rader och kolumner i tabeller som skapats i den gemensamma rapportmallen (förutom i tabeller som hör till en rapportdel ) förutsatt att det är tillåtet från dem gemensamma mallen, men du kan ej ta bort rader som lagts till i rapportmallen eller redigera värden som lagts till i celler i rapportmallen.

Skapa en ny rapportdel i enhetsanpassningen 
I enhetsanpassningen kan du skapa rapportdelar som bara är relevanta för just denna gren i organisationsträdet (dvs. enheten du valt eller som du har behörighet på och de enheter som ligger under denna enhet). Här skapar du enbart rapportdelar som du tror att ingen annan del av organisationen har nytta av än de enheter som ligger i samma gren som den aktuella enheten. Även om det går att kopiera en rapportdel från enhetsanpassningen till rapportmallen och vice versa är det bra om du redan från början placerat dem rätt. Innehåll som lagts till manuellt inne i rapportdelen så som rubriker, textfält, tabeller, kompletterande texter eller fotnötter följer ej med vid en kopiering.

Du skapar och administrerar dessa rapportdelar på samma sätt som rapportdelarna i den gemensamma mallen som du kan läsa mer om här.

Kontakta gärna er konsult om du vill få hjälp och tips kring hur du skapar bra och lättadministrerade rapporter!

Särskild behörighet för rapport

När du kommer in i enhetsmallen finns ett alternativ längst ner att styra behörigheter. Samma ruta finns också för respektive rubrik, så du har därför möjlighet att ställa in behörigheter för hela rapporten eller för specifika rubriker.

"Använd grundbehörighet" innebär att samtliga rapportörer kan rapportera i rapporten/den specifika rubriken. Väljer du istället "Använd särskild behörighet för denna rapport för rubrik kommer det upp en dialogruta där man kan söka upp användare samt ställa in vilken behörighet de ska ha. Observera att den behörigheten kommer då gälla över användarens eventuella grundbehörighet (som styrs via användaradministrationen och behörighetsgrupper)

Tips: Om det är samma personer och behörigheter för alla rubriker i rapporten sätter du enklast särskild behörighet på den översta rubriken i rapporten vilket då blir gällande för alla underliggande rubriker på enheten.

Aktivera den enhetsanpassade rapportmallen

När du anser att rapportmallen är klar och du vill göra den aktiv för inrapportering klickar du på Aktivera för den enhetsanpassade rapportmallen. När du gjort detta får du ett val om huruvida du vill avisera de personer som är behöriga att skriva i rapporten. Aviseringen sker genom mejl.

Trots att du har aktiverat mallen kan du fortsätta göra ändringar i den. Ändringarna slår då igenom i alla i rapporten som ligger i inrapporteringsläget. Du bör vara restriktiv med ändringar efter att mallen har aktiverats. Ändringar i efterhand kan leda till förvirring bland inrappörterarna och kan även medföra att inskriven text kan försvinna.

Begränsningar i enhetsmallen

I den enhetsanpassade rapportmallen kan du inte:

 • Ta bort rubriker, textavsnitt och tabeller som är tillagda i den gemensamma rapportmallen. Du kan enbart dölja rubriker som du ifrån rapportmallen har fått rättighet att dölja för din och ev. underliggande enheter.
 • Ändra ordning på rubriker, textavsnitt och tabeller som är tillagda i den gemensamma rapportmallen.
 • Lägga till rubriker, textavsnitt och tabeller före eller mitt i de rubrikstrukturer som skapats i den gemensamma rapportmallen om inte detta aktivt möjliggjorts i rapportens inställningar. Se Rapporter/ Inställningar .