Användar- administration
 1. Manual
 2. Användar- administration

Användaradministration

Artikeln beskriver inställningar för användaradministration i både databasen och plattformsadministrationen.

Snabblänkar:

Hantera användare i databasens administration

Hantera användare i plattformsadministrationen

  Tips! Här hittar du några korta e-learningfilmer som går igenom innehållet i den här artikeln: E-learning Användaradministration i nya plattformen

  Besök Plattformadministrationen för att veta mer om Stratsys plattform och dess administration

  Allmänt

  Användare administreras i både plattformsadministrationen och i databasadministrationen.

  I plattformsadministrationen hanteras bland annat ändringar av email-adress, användarnamn, namn och eventuellt lösenord.

  I databasadministrationen hanteras ändringar av behörighet och enhet, ansvarsroller med mera. 

  Du kan lägga till en användare både från databasen och plattformen, men beroende på användningsfall rekommenderar vi olika tillvägagångssätt. 

  Om du skall lägga till en enstaka användare: Se Lägg till ny användare

  Om du skall lägga till flera användare: Se Skapa flera användare via import

  I databasen kan ni lägga till användare från plattformen samt redigera behörigheter eller ta bort användare.

  Har ni endast en skarp databas rekommenderar vi för smidigast hantering att lägga till användaren från databasen, inte från plattformen.

  Hantera användare i databasadministrationen

  Lägg till ny användare (rekommenderat tillvägagångssätt)

  • Gå till databasadministrationen och klicka på "Användare".
  • Klicka sedan på + Lägg till användare.
   • Har du inte tillgång till funktionen behöver du få en extrabehörighet av din administratör  (se plattformsroller). Det kan också bero på att du befinner dig i en databaskopia - i dessa går endast befintliga plattformsanvändare att välja in.
  • Fyll i e-mail-adressen. Om användaren redan finns i plattformen kommer den visas när du börjar fylla i e-postadressen. Välj den post som dyker upp i detta fall: 
  • Fyll i resten av informationen om användaren och spara.

  • Om användaren redan finns i plattformen kommer den att synkas in när du börjar fylla i e-postadressen. Välj den post som dyker upp och ange behörighet samt huvudenhet för användaren. 
  • Den nya användaren kommer den att synkas dit automatiskt när den sparas.

  Redigera användare i databasadministrationen

  Notera! Ändring av användarens uppgifter (e-post, användarnamn och lösenord) hanteras i plattformen, läs mer om det här.

  I databasen kan ni redigera behörigheter och standardansvar för användaren samt korrigera en handfull allmänna inställningar. För att redigera en användare:

  1. Gå till administrationen() och sedan Användare

  2. Sök upp användaren ni vill korrigera och klicka på den

  3. Till höger får ni upp en meny där ni nu kan konfigurera diverse inställningar som bland annat behörigheten användaren har i ert Stratsys. Här kan ni även lägga på extrabehörigheter om användaren behöver åtkomst till specifika delar av systemet som inte täcks in i huvudbehörigheten.

  Ta bort användare

  Om en användare endast finns i plattformen kommer användaren ha licensen Medlem. Detta resulterar i att om en användare tas bort i databasen, men finns kvar i plattformen, så kommer antalet användare som har licensen Medlem att vara olika mellan databas och plattform.

  Om ni önskar ta bort en användare gör ni det under Användare i administrationen. Klicka på användaren det gäller, och sedan "Ta bort" enligt bilden nedan och din användare är borttagen från databasen.

  Om användaren endast finns i en databas kommer den automatiskt att även tas bort från plattformen. Finns användaren i flera databaser kommer den efter borttagning finnas kvar i plattformen och övriga databaser och behöver då tas bort från respektive databas och till sist i plattformen.

  Impersonera användare

  Impersonering är något som användar- & globala administratörer kan göra och styrs utav rollerna i plattformen. Du kan läsa mer om vad dessa roller gör här: Plattformsroller - krav för användarhantering

  Att impersonera en användare är ett praktiskt sätt att se Stratsys från deras behörigheter. Detta gör det möjligt att felsöka eventuella problem med synligheten av vyer eller ta bort klarmarkeringar från rapporter som gjorts av användaren när hen inte är tillgänglig. 

  Impersoneringsfunktionen styr från plattformen men kollar även igenom behörigheterna i Stratsys. Detta gör att det inte är möjligt att impersonera något som har högre behörighet än dig själv. 

  För att impersonera en användare så går du in i användaradministrationen och därefter söker upp användaren du vill impersonera och klickar "Impersonera".

  För att avsluta en impersonering så kan du klicka på impersoneringsikonen uppe till höger och klicka "Avsluta impersonering". Notera att detta måste göras efter varje impersonering då systemet annars kommer ihåg detta till nästa gång man loggar in.

   

  Hantera användare i plattformsadministrationen

  I plattformsadministrationen hanterar ni användare likt databasen. Är ni "superadministratör" (global admin) i ert Stratsys finner ni plattformen under de tre kugghjulen i vänstermenyn bland era andra produkter.

  Lägg till användare i plattformen

  OBS! Använder ni er av AD-synk? Då sker inläsning av användare enligt denna integration och användaren du önskar lägga till kan redan ligga upplagd i plattformen. Givetvis går det att lägga upp användare även om AD-synk är påslaget. Ni kan läsa mer om AD-synk och andra integrationer här.

  • Gå till menyfliken Användare och välj sedan Skapa Användare. 
  • Fyll i användarens uppgifter och ange en plattformsroll om användaren är tänkt att administrera delar av er plattform. Vet du inte vilken plattformsroll användaren bör ha? Läs mer om det i denna artikel.
  • Avslutningsvis ser ni en summering av vad som fyllts i och ni sparar användaren till plattformen. Viktigt att notera är att användaren inte läggs till i databasen. Orsaken är att det ibland finns flera skarapa databaser, och användaren kanske inte skall ha tillgång till alla dessa - därför måste ni manuellt välja in användaren enligt 1.1 Lägg till användare. Vårt rekommenderade tillvägagångssätt att lägga till användaren direkt i databasen - då slipper du detta extra steg..

  Redigera användare

  Om ni klickar på en användare kommer dennes profil att dyka upp enligt bilden nedan. Här kan ni göra följande:

  1. Återställning av lösenord - Ni kan skapa ett eget för användaren alternativt generera ett nytt.

  2. Ta bort - användaren, läs mer om vilka följderna blir här.

  3. Uppgifter - Ändra användarens användarnamn, namn samt e-mail. 

  4. Plattformsroll - Välj om användaren ska ha möjlighet att administrera användare i plattformen (användaradministratör) eller samtliga inställningar i plattformen (superadministratör).

  Ta bort användare från alla databaser samt plattformen

  Om en användare tas bort från plattformsadministrationen kommer den även att tas bort i samtliga databaser dit den är invald. Du tar bort användaren under fliken Användare.

  Historiken från borttagna användare (uppföljning, kommentering, inrapportering osv.) kommer finnas kvar och vara synlig för andra användare i databasen. Namnet på den borttagna användaren kommer dock att visas som nedan för att tydliggöra att användaren inte längre är aktiv:

  Återställa borttagen användare

  Användare som blivit borttagna går att återställa i plattformen om de inte blivit anonymiserade.

  1. Gå till plattformsadministrationen och klicka på fliken Borttagna Användare

  2. Sök upp användaren som blivit borttagen

  3. Klicka på tre-pricks-menyn längst till höger på användaren och välj Återställ användare

  Anonymisering av användare

  Under Borttagna användare finns det möjlighet att anonymisera användare. Du kan anonymisera enskilda användare: 

  Det finns också inställningar för att sätta upp regler för att automatiskt anonymisera borttagna användare. Du aktiverar att det ska ske automatiskt och anger därefter hur många dagar efter det att användaren tagits bort som den skall anonymiseras.

  Det finns även möjlighet att anonymisera samtliga nu borttagna användare.

  Användare som anonymiserats går ej att återställa. Användaren kommer även få sitt namn raderat på alla ställen i databasen där denne lämnat spår, och istället för namn kommer anonymized visas för användare. 
   

  Plattformsroller - krav för användarhantering

  Användare som i databasen (Stratsys-miljön) har behörigheten lokal administratör eller fullständig (global) administratör kommer behöva vad som kallas för plattformsroller för att till kunna administrera användare i plattformen.

  För varje enskild användare i plattformen går det att slå på användaradministratör och superadministratör.

  • Användaradministratör får tillgång till användarhantering (lägga till & ta bort samt impersonera en annan användare)

  OBS! Vid impersonering av en annan användare i databasen måste användaren som ska impersoneras ha en lägre plattformsroll än dig själv! Det vill säga en användaradministratör kan inte impersonera en annan användaradministratör.

  • Superadministratör får tillgång till alla delar i plattformsadministrationen.

  Läs mer om plattformsrollerna här!