Administration av Användare
 1. Manual
 2. Administration av Användare

Lägg till, ändra och ta bort användare

Hantera användare via databasens och plattformens inställningar

Snabblänkar:

Behörighetskrav

Hantera användare i databasens administration

Hantera användare i plattformsadministrationen

  Tips! Här hittar du några korta e-learningfilmer som går igenom innehållet i den här artikeln: E-learning Användaradministration i nya plattformen

  Besök Plattformadministrationen för att veta mer om Stratsys plattform och dess administration

  Allmänt

  Användare administreras i både plattformsadministrationen och i databasadministrationen.

  I plattformsadministrationen hanteras bland annat ändringar av email-adress, användarnamn, namn och eventuellt lösenord.

  I databasadministrationen hanteras ändringar av behörighet och enhet, ansvarsroller med mera. 

  Du kan lägga till en användare både från databasen och plattformen, men beroende på användningsfall rekommenderar vi olika tillvägagångssätt. 

  Om du skall lägga till en enstaka användare: Se Lägg till ny användare

  Om du skall lägga till flera användare: Se Skapa flera användare via import

  I databasen kan ni lägga till användare från plattformen samt redigera behörigheter eller ta bort användare.

  Har ni endast en skarp databas rekommenderar vi för smidigast hantering att lägga till användaren från databasen, inte från plattformen.

   

  Behörighetskrav

  För att kunna administrera användare behöver du två olika typer av behörighet - en i databasen, vilket ger dig tillgång till administrationen för användare, och en i plattformen, som ger dig själva behörigheten att ändra och impersonera.

  Databasbehörighet - krav för användarhantering

  För att kunna administrera användare i databasen behöver du vara Lokal eller Fullständig administratör. Detta ger dig tillgång till administrationen i databasen.

  Plattformsroller - krav för användarhantering

  För att kunna skapa, ta bort, ändra och impersonera användare behöver du också en plattformsroll.

  Dessa lägger du till direkt när du skapar en användare i databasen, eller senare via plattformsadministrationen. För att dela ut plattformsroller måste du själv ha en högre plattformsroll.

  För varje enskild användare i plattformen går det att slå olika roller, bland annat:

  • Användarprovisionerare får tillgång till användarhantering (endast lägga till användare)
  • Användaradministratör får tillgång till användarhantering (lägga till & ta bort samt impersonera en annan användare)
  • Superadministratör får tillgång till samtlig användarhantering  samt alla andra delar i plattformsadministrationen.

  Läs mer om plattformsrollerna här!

  Hantera användare i databasadministrationen

  Välkomstmail

  När nya användare läggs till finns en inställning i plattformen som gör att ett välkomstmail skickas ut. Se till att denna är påslagen innan du börjar lägga till användare. Du hittar den här: 

  Välkomstmailet ser ut som bilden nedan, och förenklar första inloggningen för användaren. Mailet skickas ut en gång, och det finns inget sätt att skicka det igen. Om detta mail inte har gått ut, skicka gärna artikeln "Logga in i Stratsys" till dessa användare.

  Lägg till ny användare (rekommenderat tillvägagångssätt)

  • Gå till databasadministrationen och klicka på "Användare". Klicka på + Lägg till användare:  • Fyll i e-mail-adressen. Om användaren redan finns i plattformen kommer den visas när du börjar skriva e-postadressen. Välj den post som dyker upp i detta fall:
  • Fyll i resten av informationen om användaren och spara.
  • Den nya användaren kommer att synkas till plattformen automatiskt när den sparas.

  Redigera användare i databasadministrationen

  Notera: Ändring av vissa av användarens uppgifter (e-post, användarnamn och lösenord) görs i plattformen. Läs mer om det här.

  I databasen kan ni redigera behörigheter och standardansvar för användaren samt ändra allmänna inställningar. För att redigera en användare:

  1) Gå till administrationen() och välj Användare

  2 & 3) Sök upp användaren och klicka på raden för användaren.

  Ändra önskade inställningar i vyn till höger, exempelvis användarens behörigheter, och spara sedan längst ner till höger.

  Ta bort användare

  Om ni önskar ta bort en användare gör ni det under Användare i administrationen. Klicka på användaren det gäller, och sedan "Ta bort". Detta tar bort användare från aktuell databas.

  Om användaren endast finns i en databas kommer den automatiskt att även tas bort från plattformen. Om däremot användaren finns i flera databaser kommer den efter borttagning finnas kvar i plattformen och övriga databaser och behöver då tas bort från respektive databas och till sist i plattformen.

  Impersonera användare

  Du som kan administrera användare kan också impersonera en användare. Detta innebär att du loggar in som en annan användare, och är ett praktiskt sätt att se Stratsys från deras synvinkel.

  Detta gör det möjligt att felsöka exempelvis problem runt användarens ansvar.

  Notera: Det är inte är möjligt att impersonera någon som har högre behörighet än dig själv i databasen. Du som har rollen User administrator kan inte heller impersonera användare med samma eller högre roll. 

  För att impersonera en användare, hitta användaren i användaradministrationen och klicka "Impersonera":

  För att avsluta en impersonering, klicka på impersoneringsikonen uppe till höger och välj "Avsluta impersonering". Notera att detta måste göras efter varje impersonering då systemet annars kommer ihåg detta till nästa gång man loggar in.

  Hantera användare i plattformsadministrationen

  I plattformsadministrationen hanterar ni vissa aspekter av era användare. Du som har plattformsrollen  "superadministratör" kommer åt plattformsadministrationen via de tre kugghjulen i vänstermenyn:

  Lägg till användare i plattformen

  Observera: Använder ni er av AD-synk? Då sker inläsning av användare enligt denna integration och användaren du önskar lägga till kan redan ligga upplagd i plattformen. Givetvis går det att lägga upp användare även om AD-synk är påslaget. Ni kan läsa mer om AD-synk och andra integrationer här.

  • Gå till menyfliken Användare och välj sedan Skapa Användare. 
  • Fyll i användarens uppgifter och ange en plattformsroll om användaren är tänkt att administrera delar av er plattform. Vet du inte vilken plattformsroll användaren bör ha? Läs mer om det i denna artikel.
  • Avslutningsvis ser ni en summering av vad som fyllts i och ni sparar användaren till plattformen. Viktigt att notera är att användaren inte läggs till i databasen. Orsaken är att det ibland finns flera skarpa databaser, och användaren kanske inte skall ha tillgång till alla dessa - därför måste ni manuellt välja in användaren enligt 1.1 Lägg till användare. Vårt rekommenderade tillvägagångssätt att lägga till användaren direkt i databasen - då slipper du detta extra steg.

  Redigera användare

  Om ni klickar på en användare kommer dennes profil att dyka upp enligt bilden nedan. Här kan ni göra följande:

  1. Återställning av lösenord - ni kan skapa ett eget för användaren alternativt generera ett nytt, men rekommenderat är att användaren själv återställer sitt lösenord från inloggningsdialogen. 

  2. Ta bort användaren, läs mer om vilka följderna blir här.

  3. Uppgifter - Ändra användarens användarnamn, namn samt e-mail. Tänk på att aldrig återanvända en befintlig användare till en ny användare av säkerhetsskäl!

  4. Plattformsroll - Välj om användaren ska ha möjlighet att administrera användare i plattformen eller samtliga inställningar i plattformen (superadministratör).

  Ta bort användare från alla databaser samt plattformen

  Om en användare tas bort från plattformsadministrationen kommer den även att tas bort i samtliga databaser dit den är invald. Du tar bort användaren under fliken Användare.

  Historiken från borttagna användare (uppföljning, kommentering, inrapportering osv.) kommer finnas kvar och vara synlig för andra användare i databasen. Namnet på den borttagna användaren kommer dock att visas som nedan för att tydliggöra att användaren inte längre är aktiv:

  Återställa borttagen användare

  Användare som blivit borttagna går att återställa i plattformen om de inte blivit anonymiserade.

  1. Gå till plattformsadministrationen och klicka på fliken Borttagna Användare

  2. Sök upp användaren som blivit borttagen

  3. Klicka på tre-pricks-menyn längst till höger på användaren och välj Återställ användare. Användaren återställs då i plattformen samt i de databaser denne var invald i innan borttagningen.

  Anonymisering av användare

  Under Borttagna användare finns det möjlighet att anonymisera användare. Du kan anonymisera enskilda användare: 

  Det finns också inställningar för att sätta upp regler för att automatiskt anonymisera borttagna användare. Du aktiverar att det ska ske automatiskt och anger därefter hur många dagar efter det att användaren tagits bort som den skall anonymiseras.

  Det finns även möjlighet att anonymisera samtliga nu borttagna användare.

  Användare som anonymiserats går ej att återställa. Användaren kommer även få sitt namn raderat på alla ställen i databasen där denne lämnat spår, och istället för namn kommer anonymized visas för användare.