Användaradministration

Anonymisering

Anonymisera användare som är borttagna manuellt eller per automatik.

Hur gör jag för att anonymisera?

Går det att automatisera anonymiseringen?

Kan jag ångra anonymiseringen?

Beskrivning

Varning: Anonymisering går inte att ångra. När anonymiseringen är gjord så kan man inte längre återställa den borttagna användaren.

När en anonymisering av en användare är gjord så försvinner användaren ifrån Stratsys och kan inte återställas igen.

Kommentarer som användaren har gjort i den aktiva databasen försvinner inte, men man kan inte längre se vem som har gjort kommentaren, utan det står "anonymiserad användare" istället för namnet. 

Observera att det går fortfarande att se vem som gjort inrapporteringen i historiska databaser samt i klarmarkerade och arkiverade rapporter.

Vad påverkas:

  • Alla noder i alla vyer i alla styrmodeller i aktuell version
  • Alla noder i alla vyer i alla styrmodeller i planeringsversionen

Vad påverkas inte:

  • Historiska databaser
  • Klarmarkerade rapporter
  • Arkiverade rapporter

Vad gäller historiska databaser så sparas dessa två år tillbaks i tiden om ni som kund inte har ett annat avtal. Klara och arkiverade rapporter måste dock rensas manuellt ur den aktuella databasen om ni har krav på rensning av personuppgifter efter en viss tid.

Hur gör jag för att anonymisera?

Anonymisering är en funktion i plattformsadministrationen som kan göras efter att man tagit bort en användare.

Går det att automatisera anonymiseringen?

Det går att ställa in så att anonymiseringar sker per automatik. Du behöver då aktivera automatisk anonymisering (1) och sedan ange antal dagar från det att användaren blir borttagen tills dess att användaren skall bli anonymiserad (2)

Mer om hur man skapar/ändrar/tar bort och återställer användare finner ni i följande manualartikel: Användarhantering i plattformen

Kan jag ångra anonymiseringen?

Det går inte att ångra anonymiseringen eller återställa en anonymiserad användare. Men om du behöver lägga till en användare som har blivit anonymiserad så går det bra att lägga till den igen som en ny användare.
Denna användare blir då helt ny och har ingen koppling kvar till den gamla borttagna användaren - historik, ansvar med mera finns alltså inte kvar och de kommentarer som den anonymiserade användare har gjort har fortsatt en anonym avsändare.
Du kan återanvända samma användarnamn och email-adress som den användare hade som har blivit anonymiserad.