Användaradministration

Anonymisering

Vad innebär anonymisering och var görs anonymiseringen?

Anonymisering är en plattformsinställning som kan göras efter att man tagit bort en användare.

Det finns även en möjlighet att ställa in så att anonymiseringar sker per automatik, detta är en tvåstegs inställning där man. (1) Aktiverar automatisk anonymisering. (2). Anger antal dagar från det att användaren blir borttagen tills dess att användaren skall bli anonymiserad.

Mer om hur man skapar/ändrar/tar bort och återställer användare finner ni i följande manualartikel: Användarhantering i plattformen

 

Anonymisering går inte att ångra så man måste vara riktigt säker innan man anonymiserar en användare! När anonymiseringen är gjord så kan man inte längre återställa den borttagna användaren.

 

När en anonymisering av en användare är gjord så försvinner användaren ifrån Stratsys och kan inte återställas igen.  Kommentarer som användaren har gjort i den aktiva databasen försvinner inte, men man kan inte längre se vem som har gjort kommentaren utan det står anonymiserad användare istället för namnet. 

 

Vad påverkas:

  • Alla noder i alla vyer i alla styrmodeller i aktuell version
  • Alla noder i alla vyer i alla styrmodeller i planerings version

Vad påverkas inte:

  • Historiska databaser
  • Klarmarkerade Rapporter
  • Arkiverade Rapporter

Detta innebär att det inte längre går att se vem som gjort kommentaren i aktuell / planeringsversionen, kommentaren är dock fortfarande kvar så ingen förlust av data sker.
Det går fortfarande att se vem som gjort inrapporteringen i historiska databaser och i klarmarkerade och Arkiverade rapporter.