Administration av Användare
  1. Manual
  2. Administration av Användare

Skapa flera användare via import

Om du behöver skapa upp fler än några enstaka användare kan du använda användarimporten.

Genom importfunktionen kan du enkelt skapa upp många användare via en fil.

Inläsningen sker i två steg där du först måste ladda upp en fil till plattformsadministrationen för att skapa upp användarna. Efter detta behövs också en inläsning till databasen eller databaserna som användarna skall ges tillgång till. I detta steg anges behörighetsgrupp och huvudenhet för användaren.

Steg 1 - Inläsning till plattformsadministrationen

Välj menyn "Lägg till flera" enligt bilden nedan: 

För att få rätt format, ladda ner exempelfilen: 

Om filen inte öppnas med ett fält i varje cell i Excel, kan du välja funktionen "Hämta data från text" och välja att data skall vara kommaseparerad.

Fyll på med egna användare enligt exempelformatet. Ta bort exempelanvändaren och spara filen enligt instruktionerna. 

Observera att du maximalt kan ladda upp 249 användare per fil.

Ladda upp filen via "Välj fil". 

I nästa steg valideras filen. Om du får valideringsfel, rätta dessa, spara om filen och ladda upp den på nytt. 

I sista steget får du reda på hur många användare som skapades och eventuella felfall, exempelvis att en användare med samma användarnamn redan fanns som i detta exempel. 

Steg 2 - Inläsningen till databasen

Användarna finns nu i plattformen, men de har ännu inte tillgång till någon databas.

Gå till den vanliga administrationen i den databas som du vill att användarna skall få behörighet i och välj Importera användare: 

Välj även här att ladda ner exempelfilen för att få ett korrekt format: 

Fyll på med dina användare och ta bort exempelraden och spara.

Viktigt är att emailadressen, enheten (departmentId) och behörighetsgrupp (groupName) är helt korrekta samt att användaren har lästs in till plattformen enligt steg 1.

Uppfylls inte dessa krav kommer systemet inte tillåta inläsningen och du får valideringsfel:

Rätta felen, spara om filen och ladda upp filen på nytt.

När importen är klar får du en rapport: 

Eventuella extra behörigheter får man lägga på manuellt i efterhand.