Ansvar och påminnelser

Hur byter jag ansvarig från en användare till en annan?

Användare har vanligtvis ansvar för noder/rapporter i Stratsys. Byt ansvarig genom att använda funktioner i administratörgränssnittet.

Allmänt

Då personal börjar, slutar eller får nya arbetsuppgifter är det vanligt att ansvar för rapportering i Stratsys behöver flyttas.

Följ tipsen i denna artikel för att byta ansvarig:

  • Byte av ansvar för befintliga noder
  • Byte av standardansvar och standardrapportör
  • Byt ägare för Do-boards

Det är bra att fundera igenom vilket ansvar som skall flyttas innan du tar bort en användare, då viss information försvinner vid borttagning, t.ex. Standardansvar.

Byte av ansvar för befintliga noder

För att byta ansvarig för befintliga noder från en användare till en annan, använd funktionen "Byt ansvarig".

Observera att denna funktion inte påverkar standardansvar och standardrapportörer - se nästa avsnitt.

Det går bra att byta ansvarig från redan borttagna användare, så länge de inte är anonymiserade.

1. I administrationen, välj "Byt ansvarig":

2. Skriv in namnet på den person som inte längre skall ha ansvar i "Byt ansvarig /rapportör från". Skriv in den person som skall överta ansvar under "Byt ansvarig/rapportör till"

3. Ange vilka nodtyper/rapporter som överflyttningen av ansvar skall gälla

4. Spara. Du kommer inte få någon feedback, men allt ansvar är nu överflyttat.

Byte av standardansvar och standardrapportör

Om en användare tar över en annan användares uppgifter och den gamla användaren var standardansvarig och/eller standardrapportör på sin enhet behöver du manuellt lägga till den användare som skall ta över ansvaret. Funktionen "Byt ansvarig" ovan gör inte detta steg. 

Läs mer om själva funktionen här:  

När en användare tas bort, så tas den även bort som standardansvarig och standardrapportör. 

Om användaren inte är borttagen kan du se vilket ansvar denne har på användarsidan: 

Lägg till samma enheter/ansvarsroller på användaren som skall ta över och spara - glöm inte att välja både Enhet och ansvarsroll för standardansvar. 

Byt ägare för Do-boards

Tänk också på att byta ägare för Do-boards innan användare tas bort. Du kan byta ägare på Do-boards via impersonering. Se hur du gör här: Ändra åtkomst till Do-board.