Allmänna frågor

Hur byter jag ansvarig från en användare till en annan?

Användare har vanligtvis ansvar för noder/rapporter i Stratsys. Genom en enkel funktion i administratörgränssnittet går ansvar att flytta över.

Det är en naturlig del av varje organisation att människor börjar/slutar eller får nya arbetsuppgifter och därmed byter avdelning eller enhet. Med anledning av detta har vi i Stratsys skapat en möjlighet att lätt flytta ansvar för både noder och rapport från en användare till en annan.

 

1. Gå till administratörsgränssnittet via kugghjuls-ikonen längst upp till höger i Stratsys.


2. Under fliken Inställningar i vänstermenyn finner du rubriken Byt ansvarig.

3. Börja med att ange den person som idag har de ansvar som skall föras över till den nya användaren, där efter anger du mottagaren av ansvaren. Avsluta med att ange vilka nodtyper som överflyttningen av ansvar omfattar samt ifall det även inkluderar ansvar för rapporter. Därefter klickar du på Spara och överföringen av ansvar är klar.