Instrumentbord

Oversikter

Rapporteringstabellsfilter

Legge til et rapporttabell filter

Endre og slette rapporttabell filtre

Årshjul

Offentliggjøring av Årshjul

En Dashboard er en startside/samlings side som brukerne blir møtt med når de logger seg på systemet, eller når de klikker på en fane i en meny. Instrumentbordet brukes ofte til å gi generell informasjon om systemet eller spesifikt til det valgte båndet. Et instrumentbord kan inneholde mange forskjellige deler. Administrasjonen gjør innstillinger knyttet til påminnelser (Rapporteringstabellsfilter). Innstillinger knyttet til ulike gadgets er gjort direkte i dashbordet.

Flik: oversikter

Her kan du se en liste over alle oversikter. Den viser også oversikter som er under bygging, og som ikke er lagt til noen Meny.

Legg til et nytt instrumentbord
Klikk på knappen Legge Plassert under Dashboardlistan. Gi det nye dashbordet et navn og en EV. Beskrivelse av bekvemmeligheten til andre administratorer. Navnet du velger, vises på menyen. Beskrivelsen er bare for deg å lettere huske hvilket program ulike oversikter tenkte på og er ikke vist noe annet sted i verktøyet.

Når dashbordet er opprettet, legger du det til riktig Meny og administrerer innholdet derfra.

Endre et instrumentbord
Klikk på den Skiftenøkkel Til venstre for instrumentbord navnet. Redigeringsmodusen åpnes under Dashboardlistan. Hvis du har mange dashboards, det må du gjerne nød å rullet ned å lage den komme.

Slette et instrumentbord
Hvis du vil slette et instrumentbord, velger du Støv bin Til høyre for navnet.

Flik: Rapporteringstabellsfilter

Et rapporterings tabellfilter brukes til å hjelpe brukere med å få en oversikt over nodene de er ansvarlige for, og når de forventes å utføre handlinger i verktøyet. Rapporterings tabellfilteret kontrollerer også hvilke noder brukeren vil motta påminnelses e-post om når en tidsfrist nærmer seg. rapporttabell filteret administreres under administrasjon/oversikter/rapporterings tabellfiltre, men for vises på instrumentbordet, må du også legge til miniprogrammet Reporting Table i gjeldende Dashboard/hjemmeside.

Tips! Hvis du vil definere når en spesiell periodisk skal ha tidsfristen, kan du Periodisk og tidsfrister. Under E-Postinställningar Du kontrollerer blant annet hvor mange dager før fristen som EV. Påminnelse e-post skal sendes ut.

Legge til et rapporttabell filter

Hvis du vil legge til et nytt rapporttabell filter, starter du ved å klikke Legge. Det vises et redigeringsgrensesnitt der du fyller ut som følger:

navn
Et obligatorisk felt. Navnet vises som tittel i miniprogrammet rapporterings tabell når det vises på instrumentbordet.

Beskrivelse
Skriv en beskrivelse som forklarer andre administratorer hvordan rapporttabell filteret skal brukes. Beskrivelsen vises ikke andre steder i verktøyet enn i administrasjonen.

Vis alt fra begynnelsen
avmerkingsboksen skal vises, for eksempel Alle målinger blir automatisk slått på når du kommer til gadgeten på dashbordet.

Visa styrmodellen
Kontroll modellen som målingen tilhører, vil også vises i miniprogrammet på instrumentbordet.

Vis bare noder fra hovedenheten
Hvis brukeren er ansvarlig for den samme noden på flere ulike nivåer i en Konsoliderings kjede, vises noden bare én gang (på hovedenheten).

Obs! Vær oppmerksom på at denne innstillingen ikke bør brukes i kombinasjon med Ansvarsroll hvor du bruker Ansvarlig skal være enhetsspesifikk, fordi dette kan føre til at rapporttabell filteret vises som tomt på brukerens instrumentbord.

Send e-postpåminnelser for dette rapporttabell filteret
For at e-postvarsler skal utløpe fra verktøyet, må du E-Postinställningar Konfigureres for dette. Du må ha aktivert Utgående e-post og valgt å sende Påminnelser For tiltak og aktiviteter. Innstillingene som gjøres der, gjelder generelt for alle målinger og alle aktiviteter i verktøyet.

For at brukerne ikke skal kunne risikere å motta store mengder uønskede post påminnelser, er det også en begrensning som sier at det skal bare sendes ut e-post påminnelser for tiltak/aktiviteter som finnes i et rapporttabell filter, og at Send e-postpåminnelser for dette rapporttabell filteret Må være aktivert.

Obs! Ingen påminnelser sendes til nodene.

Aktivere nøkkelordfiltre
Hvis du aktiverer dette alternativet, vises en liste over nøkkelordene som brukes i verktøyet. Basert på denne listen kan du kontrollere om noder som bruker bestemte nøkkelord, skal vises, eller om de skal vise bare noder som inneholder valgte søkeord. Du kan velge søkeord fritt i listen, eller velge å velge alle søkeord som er tilknyttet en bestemt gruppe.

Filtrer fullførte oppgaver
Viser ingen aktiviteter som er fullført.

Vis aktiviteter på avstemmingsdatoen
Avstemminger vises i miniprogrammet på samme antall dager før tidsfrister som vanlige aktiviteter. De forblir til de er merket som klare. Se Tidsfrister Og Aktivitets innstillinger/-Kategori: generelt.

Inkluder data fra (versjon)
Du kan velge at miniprogrammet bare skal vise data fra:

  • Valgt versjon
  • Gjeldende versjon
  • Planeringsversion
  • Alle versjoner

Endre antall dager før tidsfrist nodene vises
En direkte kobling til Periodisk og tidsfrister Der du kan endre tidsfristen for en bestemt periode.

Nodtyp
Et filter for ett enkelt rapporterings tabell har bare muligheten til å vise noder som er av en spesiell type (ex. aktivitetsnoder), men du kan velge om noden skal hentes fra én eller flere kontroll modell Kol onner og fra én eller flere kontroll modeller.

node, kontroll modell og kolonne for kontroll modell
Start ved å velge noden og kontroll modellen, og deretter klikke Legge. Det vises et gult felt som inneholder alle innstillingene du har angitt for den bestemte kontroll modellen. I dette feltet velger du å legge til én eller flere kolonner av denne typen ved å merke dem fra listen og klikke Legge. Hvis du vil merke flere kolonner, legger du dem til én etter én. Alle kolonnene du har merket, vil bli gruppert i det samme gule området.

Hva skal skje når noden åpnes fra miniprogrammet på instrumentbordet?
For hver kolonne kan du nå velge hvordan du vil åpne nodene når brukerne klikker dem i miniprogrammet på instrumentbordet. Du vil få en liste der du kan velge Åpne på dashbordet eller til å åpnes i noen av visningene som inneholder denne bestemte kontroll modell Kol onnen.

Slette en kontroll modell eller en kolonne i kontroll modell fra rapporttabell filteret
Hvis du vil slette en kolonne i kontroll modell eller en hel kontroll modell fra filteret, klikker du Fjerne Til høyre for navnet.

Legge til noder fra en annen kontroll modell i det samme rapporttabell filteret
Velg en ny kontroll modell fra listen, og klikk Legge. Det legges til et nytt gult felt med kolonnevelgeren.

Legge til noder i en annen node i samme rapporterings tabellfilter
Det er ikke mulig å legge til noder av forskjellige typer i det samme rapporterings tabellfilteret. I stedet oppretter du et nytt rapporttabell filter for denne noden.

Når du har fullført alle innstillingene, avslutter du ved å klikke på Skyte. Nå er rapporttabell filteret ferdig og det kan bli ønsket i en rapporteringstabellsgadget på et instrumentbord.

Feilsøking:
1. Kontroller at riktig person er ansvarlig, Sjekk også hva som kreves i ansvaret for hver node.
2. Kontroller at noden har en tidsfrist som inkluderer den ordinære 30-dagers tid vindu for noder som vises på dashbordet. På instrumentbordet klikker du på Vis alle Hvis du vil se nodene som du er ansvarlig for, men der det er mer enn 30 dager igjen før tiden utløper.
3. Kontroller at riktig kolonnetype er valgt for at noden skal vises, og at en kolonne av denne typen er angitt. Hvis kontroll modellen har flere kolonner av samme type, kontrollerer du om én eller flere skal inkluderes i rapporttabell filteret. Hvis du ikke har valgt en kolonne, vises det ingen mål i rapporterings tabellen fra kontroll modellen.

Endre et filter for rapporterings tabell
Hvis du vil gjøre en endring i et rapporttabell filter, klikker du Skiftenøkkel Til venstre for Filternavnet. For andre innstillinger, se Legge til et rapporttabell filter.

Slette et filter for rapporttabell
Hvis du vil slette et rapporttabell filter, klikker du Støv bin Til høyre for Filternavnet.

Obs! Det er ikke mulig å slette et rapporterings tabellfilter som brukes i alle miniprogrammer på et instrumentbord. Kontroller derfor at filteret ikke brukes før du fjerner det.

Flik: Årshjul

Årshjul opprettes og administreres direkte på området i miniprogrammet Årshjul Som du kan vise i en av dine Oversikter/Startsidor. Det bare ting du gjøre her over er å gi nytt navn det skapt Årshjul eller fjerne seg.

Obs! Hvis du har valgt å vise en årshjul i et miniprogram og deretter slette året-hjulet fra her, vil gadgeten forbli selv etter sletting. Youll ' bli beskjed på hvilke dashboards det år hjul var anvendt i den grad at du kanne så gå der og foretrekker hvorvidt du vil gjerne fjerne det innretning eller hvis du ønske den å viser en annerledes årshjul.

Offentliggjøring av Årshjul

I administrasjonsgrensesnittet under innstillinger-delen kan du finne instrumentbord overskriften. Dette er en liste over alle Årshjul og du kan raskt få en oversikt over hvem som er publisert i dag (Radiomastikonen), og velge hvilke som skal publiseres.

Årshjul kan publiseres på to måter:

  • Enhet Årshjul
    En bestemt enhets Årshjul publiseres på et intranett eller på et webområde.
  • Användarbaserat årshjul
    Innholdet tilpasses avhengig av brukerens enhets tilhørighet i Stratsys.

I begge tilfeller kan du se et eksempel på koden som brukes ved å klikke på "instruksjon". Når du velger å lagre, det publiserte året hjulet er klar til å brukes!

Obs! Publisering av Årshulet er en ekstra tjeneste i Stratsys og du bør derfor kontakte kunden ansvarlig konsulent for aktivering av dette. Etter aktivering vil du få mulighet til å publisere alle dine årshjul.