Periodisiteter og tidsfrister

Legge til en periodisk

Endre og fjerne periodisk

Tidsfrister

Andre

Her kan du velge hvilke tidsbestemte som er tilgjengelige i verktøyet. En periodisk bruk brukes mange steder i verktøyet, for eksempel når du filtrerer i visninger og rapporter, og når du kommenterer. Vurder dette før du gjør endringer som kan påvirke store deler av verktøyet.

 

Her har du muligheten til å kontrollere systemets periodisitet. Du kan legge til, redigere, endre tidsfrister og fjerne periodisering.

Legge til en periodisk

Start ved å klikke Legge under periodicitetslistan.

De generelle
navn
Navngi periodisitet. Ex. trimester, måned, selv år, ødelagte år, etc. Husk å ikke gi to periodisitet samme navn!

Kortnamn
Det korte navnet kan senere brukes i ex. visninger der det faktiske navnet vil ta for mye plass. Det korte navnet blir din egen node-egenskap.

Periodfrekvens
Velg alternativet Egen, vises en rullegardinliste for punktum lenger ned i grensesnittet. Du kan også velge ha det Eller Uke.

Obs! Det er ikke mulig å velge en annen Periodefrekvens i en periodisitet etterpå! I stedet oppretter du en ny periodisitet.

Syklus (antall år)
Finn ut hvor mange år periodisitet skal være.

Obs! Det er ikke mulig å endre sykkelen etterpå! I stedet oppretter du en ny periodisitet.

Videresend, filter
Du velger antall perioder før tiden brukerne skal velge i rullegardinlister i verktøyet. Dette omfatter listene i rapporterings-og endrings modus i noder.

Bakside-filterene
Velg hvor mange perioder tilbake i tid brukere skal ha mulighet til å velge i rullegardinlister i verktøyet. Dette omfatter listene i rapporterings-og endrings modus i noder.

Starte
Angi datoen når du vil at periodisk syklus skal starte. På grunnlag av dette, opprettes perioder både fremover og bakover i tid.

Aktivert
Bare aktiverte periodisk kan velges i verktøyet.

Perioder
Hvis du som Periodfrekvens Valgt alternativet Egen Lar deg velge en liste over punktum. Velg for eksempel Quarter alternativet viser en liste over kvartaler som deretter kan tilpasses i henhold til sine egne preferanser fornavn, forkortelser og sluttdato.

Klikk på den Skiftenøkkel Gjør det mulig å endre navnet, forkortelsen og sluttdatoen for perioden. Du kan også slette en periode ved å klikke Støv bin Til høyre for perioden. For å legge til en ekstra periode, klikk på knappen Legg til periode.

Obs! Hvis du har en gang opprettet periodisitet du kan ikke endre sluttdatoen for perioden! Startdatoen i den første perioden og sluttdatoen i den siste perioden må være følgende dager. Det må ikke være noen hull i løpet av syklusen.

Endre en periodisk
Klikk på den Skiftenøkkel , angir du frekvens redigeringsmodusen. Mer informasjon om innstillingene finner du her: legge til en periodisk.

Slette en periodisk

Hvis du fjerner en periodisk periode, beholdes den på de stedene der den ble brukt tidligere, men den slettes fra listen over tidsskrifter, og du har ikke mulighet til å endre innstillingene eller velge den på nytt. Hvis du oppretter en ny periodisk periode med samme navn, har den ingen forbindelse til forrige periodisk. Periodisitet må endres på steder den ble tidligere brukt til å lytte til de nye innstillingene. Vennligst kontakt din konsulent for hjelp med dette. Hvis du vil vise kontakter, klikker du det grønne spørsmålstegnet i øvre høyre hjørne av Stratsys.

 

Slette en periodisk
Klikk på den Skiftenøkkel Før gjeldende periodisitet og velg Fjerne.

Tidsfrister

vises på startsiden/Dashboard
Velg antall dager før tidsfristen for påminnelser skal vises på hjemmesiden, hvis du bruker miniprogrammet Reporting Table.

Forlenge lengden på perioden
Her angir du om fristen skal være umiddelbart etter at en periode er avsluttet, eller hvis brukerne skal ha et bestemt antall dager å kommentere fra slutten av perioden. Tidsfristen kan være forsinket med et ulikt antall dager, basert på enhetsnivå eller enhetsgruppe.

Forskyvnings frist
Velg Fristen er etter slutten av perioden Du har også muligheten til å angi en forsinkelse tidsfrist. Du kan velge om du vil bruke forskyvningen på alle enheter eller bare for hvert organisasjonsnivå eller Enhetsgrupp.

Kommentar tidsfrister
Forskyver tidsfristen på kommentarer for alle node type tabellen (mål, mål og aktiviteter), som bruker gjeldende periodisk. Denne innstillingen har direkte effekt i visninger og på startskjermbildet.

Tidsfrister for Måttdata
Gir brukeren angitt antall Extradagar som skal rapporteres måttdata f.eks. Resultat, mål, osv. innstillingen har også en effekt for mål merknader Hvis du har valgt i kategorien annet for å måle målenes egen periodisitet.

Obs! En forsinket tidsfrist påvirker også når noder vises som på brukerens hjemmeside. Andre innstillinger som påvirker dette, finner du under Rapporteringstabellsfilter.

Rapporterings frister
Når nye rapporter kopieres eller opprettes med den valgte periodiskheten, vil de ha en forsinket tidsfrist i henhold til verdiene du rapporterte, forutsatt at rapporten bruker den automatiske tidsfristen.

Obs! Endringer i forsinkelses tidsfristen påvirker ikke allerede opprettede rapporter. Hvis du vil oppdatere tidsfristen, må du tilbakestille tidsfristen under administrasjonen av en rapport. Det er også mulig for bidragsytere å justere rapport fristen på rapportsiden ved å administrere tidsfrister på rapportsiden.

Andre

Kommentarsinställningar
Bruk mål egen periodisk for målkommentarer
Her kan du sette opp kommentarer for Måttnoder å alltid ha samme periodisitet som Måttdatan. Denne innstillingen gjelder for alle målkolonnene i systemet. Hvis dette alternativet er deaktivert, vil målets merknader ha samme periodisitet som styrer modell Kol onnen.

Kommentaren er låst etter at fristen er sendt
Kommentarer kan ikke skrives eller endres etter at fristen har passert.

Lar deg angi tidsfrist for målings rapportering etter mål
Uten denne innstillingen er alle målinger med samme periodisk tidsfrist samtidig. Fristen blir da satt i Periodicitetsinställningen og kan ikke påvirkes i det enkelte mål.

Med denne innstillingen gjør du det mulig å sette ulike tiltak med samme frekvens kan ha ulike tidsfrister. I hvert mål vises standard forskyvning, men det er også mulig å angi en egendefinert forskyvning som legges til etter at perioden er avsluttet.