Risker

Varför syns inte riskerna i riskmatrisen?

I vissa fall visas inte riskerna i riskmatrisen. Det kan bero på olika saker. Här listar vi de vanligast!

I bilden visas ett fall där riskerna inte dyker upp i riskmatrisen (1) och risknummer saknas (2): 

 

1) Namnen på kolumner stämmer inte överens

Om bedömning är gjord och bedömning och riskfärg visas i vyn men inte i riskmatrisen kan det bero på att namnen på måttmallens måttkolumner inte stämmer överens med riskmatrismallens kolumner.

Riskernas måttkolumner måste ha exakt samma namn som riskmatrisens för att kopplingen skall fungera. Kontrollera namnen. Se upp för små skillnader, som mellanslag och stavfel!

Tänk på att ändringar i riskmatrismallen slår igenom i alla vyer direkt, men ändringar i en måttmall måste delas ut till berörda risker via funktionen "Ändra flera mått". 

2) Periodinställningarna är felaktiga

Om riskerna saknas i matrisen och de även saknar färg och bedömning i vyn kan det bero på att det inte finns någon riskbedömning för den period som riskmatrisen visar för just den risken.

Vilken period som vyn visar beror på vyns periodinställning.

Om det är en enstaka risk det gäller, jämför med i vilken period bedömningen är gjord med andra risker som syns i vyn.  

Om inga risker alls visas, så kan det bero på periodinställningarna.

1) Testa att ändra vyns periodinställningar - testa till exempel Analys, som visar alltid senaste värdet som har en färg (se skillnad på färg och riskfärg här).

2) Kontrollera så att vyns nodegenskaper inte är inställda på att visa en bestämd period, där ingen bedömning är gjord.

3) Kontrollera så att vyns standardfilter inte filtrerar vyn på en bestämd period där ingen bedömning är gjord.