Risker

Varför har risken en annan färg i uppföljningsfönstret?

Riskmått har två olika färgmarkörer som ofta visar olika färger.

Risker är mått som finns i en styrmodell av typen Riskmatris. Dessa noder har dels tillgång till måttets "vanliga" färg (färg), som hanteras under måttets inställningar, och dels den färg de får via sin placering i riskmatrisen (risknivåfärg) som visas med en separat nodegenskap.

I nuläget går det inte att stänga av den vanliga färgen för risker.

Nedan visas ett exempel på risker med risknivåfärg orange (Hög risk) med en färg som är grön:

 

Den vanliga färgen konfigureras i riskmåttets inställningar. I detta fall är färgen satt till att vara "Automatiskt" för värdet för måttkolumnen "Risknivå UTAN åtgärder" - denna färg är alltså inte relevant för risken egentligen:

I vyer och rapporter kan man välja om den vanliga färgen skall visas eller inte via nodegenskaper, men i uppföljningsfönstret visas alltid den vanliga färgen i datatabellen till vänster, vilket kan leda till förvirring, då denna risk ju inte är "grön" risknivåmässigt sett utan orange: 

Det finns två sätt att hantera detta: 

1) Använd manuell färg istället. Fördelen är att färgen då inte sätts och visas automatiskt, utan blir då istället ett svart streck som är mer neutralt (1). Nackdelen är att användarna får en möjlighet att sätta en färg manuellt i uppföljningsfönstret istället (2): 

2) Konfigurera Analysvyn (1) och konsolideringsvyn (2) som visas i uppföljningsfönstret så att risknivåfärgen visas i vyn till höger för ökad tydlighet.