Riskmatris

Varför är färgen som visas när jag öppnar upp risken och den som visas i riskmatrisen inte samma färg?

Det uppstår lätt förvirring gällande färger när man arbetar med risker och riskmatrisen. Det visas i regel en färg i vyn men så när man öppnar noden för att rapportera visas där en annan färg som inte är samma som i vyn, hur går detta ihop?

Problematiken beror på att det finns två olika färginställningar:

1. Riskfärg - Färgen kommer av var i riskmatrisen som risken placerar sig beroende på Riskvärdet och färginställningarna i riskmatrisen.

2. Färg - Under inställningsfliken för samtliga måttnoder kan man ange en färgkolumn och ett färgintervall. Beroende på var i intervallet inrapporterat värde för färgkolumnen placerar sig ger detta en färgindikation som alltid visas i måttnodens dataflik/rapporteraläge.

Vill man veta mer om Måttmallar så hittar man den informationen i manualen: MåttmallarRiskfärgen är lätt att förstå tillsammans med riskmatrisen då det skapar en naturlig kontext att förhålla sig till. Det är också främst här som Riskfärg används även om den också förekommer i exempelvis tabellvyer eller i rapporter.

För alla andra måttnoder i Stratsys är det andra färgvalet, där färgen istället baseras på var inrapporterat värdet i en vald kolumn placerar sig i ett intervall, det som används. Det är vanan att arbeta enligt detta sätt som kan ge upphov till förvirring när man kommer i kontakt med riskfärgen.

Nedan visas respektive färgs nodegenskaper som ni använder för att visa färgerna i vyn: