Måttnoder

Ändra flera mått

Under inställningen Ändra flera mått kan du göra förändringar i måttinställningarna för flera mått. Detta bör göras med stor försiktighet då historiska måttdata samt tidigare måttdefinitioner kan försvinna. Kontakta oss på Stratsys om du är osäker!

Steg 1. Urval

Uppdatera måtten i båda versionerna:
Här väljer du om måtten ifråga skall uppdateras endast i vald version, den version du står i när du i administrationen öppnar "Ändra flera mått" eller om uppdateringen omfattar båda versionerna.

Vilken version du står i ser du dels i versionsväljaren men även i rubriken "Vald version: ÅrXX"

OBS! I planeringsversionen ändras bara de noder som syns i planeringen och de mått som inte är losskopplade kopplas loss. Inga ändringar kommer alltså att synas i aktuell version.

OBS! I aktuell version uppdateras bara noderna i aktuell version och som standard kommer ändringarna slå igenom i planeringsversionen för de mått som inte är losskopplade men inte för de som är losskopplade. Väljer du även "Uppdatera måtten i båda versionerna" ändringarna också att appliceras på de noder som blivit losskopplade i planeringen samt de mått som är tillagda i planeringen.

Styrmodell:
Välj den styrmodell där måtten finns.

Organisation: 
Här visas den aktuella enhetsnivån som du står på, för att byta enhetsnivå måste du byta enhet som du står på i enhetsväljaren. Omfattar uppdateringen även underliggande enheter väljer du "och underliggande enheter" för att få med alla underliggande enheter till den valda enheten.


Ändra enbart mått skapade från följande måttmall:
Här väljer du vilka måttmallar som skall omfattas av förändringen och därmed i förlängningen vilka mått.

Steg 2. Vad skall uppdateras?

Namn att byta till:
Om byta namn på måtten skriver du in det nya namnet här.

Ändra till inställningarna från följande måttmall:
Välj den måttmall som du vill att måtten ska bli uppdaterad till, med fördel den som redan har används när måttet skapades.

Allmänt:
Här kan du uppdatera namn för vald måttmall ovan.

Definitioner:
Här kan du ändra valfri inställning i listan för den tidigare valda måttmallen.

Antal mått som kommer att uppdateras:
Här visas antal mått som omfattas av dina valda uppdateringar och som kommer att uppdatera.

OBS! Låsta fält för mått som är konsoliderade kommer dock inte att uppdateras. 

Avsluta med att klicka på "Uppdatera valda fält" denna knapp kommer att visas som utgråad som "Välja vad som skall uppdateras" tills du gjort dina val.