Måttnoder

Ändra flera mått

Med Ändra flera mått kan du göra förändringar i måttinställningarna för flera mått.

Urval

Analys

Ändra flera mått

Med funktionen Ändra flera mått kan du applicera valda egenskaper från en viss måttmall på utvalda mått.

Det normala scenariot är att du först uppdaterar din måttmall med de ändringar du vill ha och sedan använder densamma för att uppdatera måtten med, men du kan också byta till egenskaper från en annan måttmall - i detta fallet kan du också välja att koppla om måttet till den nya måttmallen.

Funktionen bör användas med viss försiktighet då historisk data samt tidigare måttdefinitioner kan försvinna - det finns dock goda möjligheter att analysera vad som kommer ske innan du uppdaterar. Kontakta oss på Stratsys om du är osäker.

Urval av mått

1) Välj om du vill uppdatera måtten i båda versionerna. Det vanliga scenariot är att uppdatera i båda versioner - då uppdateras även redan losskopplade mått i planeringen.

Om du endast uppdaterar i planeringsversionen behöver du först byta till planeringsversionen. I detta fall ändras bara de noder som syns i planeringen och de mått som inte redan är losskopplade kopplas loss. Inga ändringar kommer att ske i aktuell version.

Om du endast uppdaterar i aktuell version kommer ändringarna ändå genomföras i planeringsversionen för de mått som inte är losskopplade.

2) Välj Styrmodell och styrmodellskolumn där måtten finns


3) Om du vill byta enhet behöver du byta enhet i organisationsväljaren. Om du byter enhet laddas sidan om - börja om från steg 1).

Välj om du vill uppdatera underliggande enheter, vilket är normalfallet om måtten är nerfördelade - men i detta fall måste du stå på översta enheten i organisationsträdet, vilket då kan påverka fler mått än önskat. Var uppmärksam på antalet mått.

Du kan först kontrollera hur många mått som påverkas genom att stå på din önskade enhet. Byt sedan till översta enheten och jämför om antalet mått ökar.

Om du vill ändra på nedfördelade/konsoliderade mått måste du stå på översta enheten i organisationen, annars kommer inte ändringen slå igenom. Är du osäker på utfallet, kontakta oss på Stratsys. 

4) Välj vilken mått som skall med i urvalet genom att välja måttmall - de mått som är kopplade till vald måttmall kommer uppdateras. Om du inte gör ett val kommer ändringar för alla mått  ske. 

Om du inte vet vilken måttmall som har använts för de mått du vill ändra, eller är osäker, kan du tillfälligt lägga till nodegenskapen ”Måttmall” i en vy som visar alla dina aktuella mått:

5) Namn att byta till: Om du vill byta namn på måtten kryssar du i checkboxen och anger nytt namn här.

6) Välj den måttmall som har de inställningar du vill att måtten ska bli uppdaterad med - ofta samma mall som används när måttet skapades.

7) Välj om du vill byta till den nya måttmallen om du uppdaterar till en ny måttmall

8) Välj de inställningar som du vill ha uppdaterade. 

 Låsta fält för mått som är konsoliderade kommer inte att uppdateras. 

9) Kontrollera hur många mått som kommer uppdateras så att det stämmer med din uppfattning.

10) Fortsätt sedan till analyssteget.

Analys

Om nedanstående informationsruta visas direkt kommer ingen förändring som ändrar din data ske. Kontrollera hur många mått som kommer uppdateras så att det stämmer med din uppfattning. Tryck Uppdatera för att genomföra förändringen, eller Avbryt för att justera dina inställningar. 

Om något i måtten som riskerar att ändra data kommer en vy visas där du kan göra en analys. I nedanstående fall så sker ganska många förändringar, då måtten har blivit ändrade manuellt, samt att en måttkolumn har tagits bort i mallen. 

Att en kolumn tas bort kan betyda att den endast byter namn - analysera påverkade mått för att avgöra om data faktiskt försvinner. 

Du kan klicka på kikar-symbolen i raderna längst till höger för att se vilka mått som påverkas och hur många datavärden som påverkas. Om du klickar på skiftnyckeln öppnar du måttet i fråga på översta nivån - påverkade datavärden rapporteras dock från hela uppföljningskedjan: 

När du är nöjd med analysen klickar du på fortsätt. Du kommer då få upp en konfirmationsdialog innan du väljer att uppdatera dina mått.