Allmänna frågor

Varför kan jag inte komma åt en arkiverad databasversion?

Om du inte kan komma åt en arkiverad databasversion beror det troligtvis på att du inte ligger upplagd som användare i den arkiverade databasen. För att få tillgång behöver du kontakta din administratör som har möjlighet att lägga upp din användare i en tidigare version genom en av två möjliga lösningar nedan.

OBS! Är du administratör och har själv inte tillgång till den arkiverade versionen? Kontakta oss på support@stratsys.se

Alternativ 1 - Lägg till användaren i den arkiverade versionen manuellt

  1. Som administratör går du in i den arkiverade versionen.
  2. I den arkiverade versionen, gå till Administrationen() > Användare och lägg upp användaren.
  3. Sätt användarens behörighet till en läsbehörighet, detta för att vi ej vill att användare ska råka korrigera data.
  4. Bortsett från behörighetsgrupp måste uppgifterna vara identiska i den arkiverade som den skarpa, annars kommer användaren fortsatt inte kunna nå den arkiverade versionen. 

Alternativ 2 - Slå på inställningen Aktivera automatiskt skapande av användare från plattformen

Alternativt går det även att slå på en inställning som gör att användare som skapas upp i plattformen även läggs till i i de arkiverade versionerna. Detta med anledning av att minska arbetet för administratörer. Tänk på att ställa in nedan behörighet till en läsbehörighet, och välj sedan en organisationsnivå.