Behörighet och åtkomst
  1. Manual
  2. FAQ
  3. Behörighet och åtkomst

Varför kommer användaren inte åt arkivet?

Får du ett felmeddelande när du försöker gå till en arkiverad version?

Detta kan bero på:

  • Den vanligaste orsaken är att användaren saknas i den arkiverade databasen. Du som är administratör kan lägga till nya användare i arkiven på olika sätt, som du kan läsa om här.
  • Det kan också bero på att användaren har en huvudenhet eller en behörighetsgrupp som inte finns i arkivet. Behörigheten behöver då justeras i arkivet av din administratör. 
  • Det kan också bero på att du just nu är impersonerad som en annan användare - avsluta då impersoneringen och försök igen.
  • Om du som fullständig administratör inte har tillgång till den arkiverade versionen så kontaktar du supporten. Det kan bero på felaktig länkning till arkiven, vilket vi på Stratsys behöver åtgärda.