Databashantering

Databashantering

Du som kund kan se och administrera era databaser via databashanteringen i Plattformen.

Övergripande information

I databashanteringen i Plattformen kan du som har plattformsrollen Superadministratör se era nuvarande databaser och administrera dessa. 


Kunder med licens för grundplattform ar tillgång till sammanlagt två extra databaser utöver  skarpa/aktuella versioner, vanligtvis två historiska kopior. 

Kunder med licens för Enterprise har tillgång till sammanlagt fyra extra databaser utöver skarpa/aktuella versioner, vanligtvis fördelade på två historiska kopior samt två kopior för test- och utbildningssyften.

De historiska kopiorna har typiskt namnet "DatabasnamnÅÅÅÅ", exempelvis "Kund2022". Det skapas en historisk kopia vid varje versionshantering, och det är dessa kopior som man har åtkomst till via Arkivlådan: 

Dessa historiska databaser går att att bort, men då försvinner alltså också möjligheten att gå in i dessa via arkivet. 

Om ni har behov av att spara fler historiska databaser än grundtillgången, eller är intresserade av att få tillgång till testdatabaser genom att bli Enterprisekund, kontakta Stratsys.

Hitta till databashanteringen

Du kommer till administrationen för databashanteringen via Plattformsadministrationen i Stratsys vänstermeny. Ser du inte denna ikon saknar du behörighet. 

 

Inne i Plattformsadministrationen väljer du Databashantering i vänstermenyn - varningstriangeln visas om antal databaser har överskridits. 

Databashanteringen

I vyn Databashantering visas följande: 

  1. Använt utrymme och tillgängligt utrymme - 4/4 betyder att fyra av fyra databaser som är möjliga att ta bort har skapats (den eller de skarpa databaserna räknas inte in här).
  2. En eller flera skarpa databaser - de har typ "Production" och kan inte tas bort.
  3. Historiska databaser - de har typ "Historical". Dessa skapas av Stratsys vid versionshanteringen och du når dem även via Arkiv-lådan. Dessa går att ta bort, men då försvinner åtkomsten till dessa från arkivlådan.
  4. Övriga databaser av typ Test/Training. Dessa går att ta bort. 
  5. Möjlighet att skapa en ny databaskopia

Skapa en databas för test eller utbildning

Databaskopior kan till exempel användas vid interna utbildningar där man vill att användare skall kunna öva i systemet utan att ändra i den skarpa miljön, och för vidareutveckling av er uppsättning där ni vill testa nya noder, vyer och rapporter innan ni implementerar dem skarpt.

Välj antingen "Kopiera" från en befintlig databas, eller tryck på "Skapa databas" - båda vägarna leder till samma dialog. 

I dialogen, välj: 

  • Vilken databas du vill kopiera ifrån - när du har skapat en test- eller utbildningsdatabas kan du även kopiera från denna.
  • Vilket namn den skall ha. Namnet på databasen skall vara unikt för alla kunder och får endast innehålla bokstäver [a-z][A-Z] och siffror [0-9] - använd alltså inte åäö, mellanslag, underscore med mera i namnet, och ha gärna med namnet på er organisation för att säkerställa att det blir unikt.
  • Vilken typ av databas det skall vara: Utbildningsdatabas eller Testdatabas. Det blir ingen skillnad beroende på vilken typ du väljer, utan detta val finns för att ni enklare skall kunna skilja på syftet mellan era databaser i denna administration.

Om namnet är upptaget eller inte följer namnreglerna, får man följande fel. Justera namnet enligt reglerna ovan.

Tryck sedan på "Skapa databas". Det tar en liten stund för databasen att kopieras - en indikator visar när det är klart.

Åtkomst och inloggning 

Samtliga användare som fanns i den databas som du kopierade kommer finnas i den nya databaskopian med samma behörigheter och kan logga in.

Du loggar in i din nya databas genom menyn "Logga in":

Du kan också gå direkt till någon av följande länkar:

https://dinNyaDatabas.app.stratsys.com/

eller

https://stratsys.se/dinNyaDatabas

där du alltså byter ut dinNyaDatabas mot det namn du har valt.

Ta bort databas

När utrymmet är slut försvinner möjligheten att skapa nya databaser. Du behöver då ta bort en av dina befintliga test- eller utbildningsdatabaser för att skapa en ny plats. 

Om du har tre eller fler historiska databaser kan du också ta bort den äldsta av dessa. Säkerställ först att den data som du vill bevara finns i rapporter i din aktuella databas. Är du osäker, kontakta Stratsys. 

Observera: Borttagning av en databas är definitiv.

Fundera en extra gång när det gäller en Historisk databas och stäm gärna av med er kundansvarige hos Stratsys.

För Test och Utbildningsdatabaser kan du alltid ta en ny kopia av din skarpa databas vid behov. 

Om du ångrar borttagningen av en databas, kontakta supporten skyndsamt.

Övrig information och begränsningar

Om det tillgängliga databasutrymmet skulle överskridas av någon anledning kommer nedan varningsmeddelande att synas i Plattformen: Tips: Ni kan utöka antalet historiska databaser mot en kostnad. Ta kontakt med er kundansvarige om ni önskar göra detta.

Användare och lösenordshantering

Användare administreras centralt för alla kundens databaser i Plattformen. 

Samma lösenord och lösenordshantering gäller därför för samtliga databaser, både skarpa och kopior för test och utbildning. Om en användare byter ett lösenord gäller bytet samtliga databaser.

Samtliga användare som fanns i den databas som du kopierade kommer finnas i den nya databaskopian med samma behörigheter.

Det går dock att ändra behörigheterna för användare i testdatabaserna utan att detta påverkar behörigheterna i den skarpa databasen, då behörigheter är kopplat till separata databaser. Du kan till exempel ge en användare högre behörighet i utbildningsdatabasen inför en utbildning utan att det påverkar behörigheten i den skarpa databasen. 

Licenser

Användare administreras centralt för alla kundens databaser i Plattformen. Era användarlicenser gäller plattformasanvändare. Det betyder att extra tillagda användare i testdatabaser kommer att räknas som användare licensmässigt sätt.

Single Sign On (SSO)

Inloggning med SSO kommer fungera i kopiorna också.

Användarsynkronisering (AD-synk)

Användarsynkroniseringen går endast mot er skarpa databas, så ändringar som sker av användardata via er AD-synk kommer INTE fungera i kopiorna. För att få med ändringar av användare till en kopia rekommenderar vi att ni tar en ny, uppdaterad kopia av den skarpa databasen.

E-post-inställningar

Inga e-post-utskick kommer göras från testdatabaserna - all utgående e-post blir automatiskt inaktiverad för kopiorna.

Resursplanering

Produkten Resursplanering kommer INTE att fungera i databaskopiorna. Behöver ni en testmiljö för Resursplanering, kontakta Stratsys för förslag. 

Meetings

Meetings kommer att fungera i kopiorna, men observera att du kommer till den skarpa Meetings-miljön även i kopiorna - du kan alltså inte betrakta Meetings som en testmiljö i dessa kopior.