Allmänna frågor

Vad händer om jag ändrar periodicitet i en styrmodellskolumn?

Även om det inte är något som vi rekommenderar, förekommer det att periodiciteten i en styrmodellskolumn behöver ändras. I de fallen finns det vissa saker som är bra att veta.

Innan du som administratör byter periodicitet i en styrmodellskolumn, se gärna till att ni har grundläggande förståelse för både Periodicitet och Styrmodeller. Inrapporterad data samt kommentarer sparas i noder som tillhör styrmodeller. Hur den sparas beror på vilken periodicitet som är angiven för styrmodellskolumnen.

Olika periodicitet i styrmodell och styrmodellskolumn

Det är vanligt att man utefter behov har olika periodiciteter i de kolumner som är skapta i styrmodellen. En styrmodell har alltid en periodicitet som anges när styrmodellen skapas. Om styrmodellen har periodiciteten År och en kolumn i styrmodellen har periodiciteten Månad, är det månad som är aktuell för kolumnen. Styrmodellskolumnen skriver alltid över den angivna periodiciteten i styrmodellen. 

OBS! Vi rekommenderar att inte ändra periodiciteten på styrmodellen då data kan gå förlorad. Konsultera med er kontaktperson på Stratsys om det är så att behovet uppstår.

Det här händer med dina kommentarer vid byte av periodicitet i en styrmodellskolumn

Det finns en logik i hur kommentarer omplaceras när en periodicitet blir ändrad. Nedan presenteras ett par exempel som vanligen förekommer. Denna logik innefattar samtliga nodtyper, alltså textnoder, måttnoder, aktivitetsnoder. Viktigt är att hålla isär data och kommentarer i en måttnod. Data i en måttnod omplaceras på annorlunda sätt, se längre ner.

Logik kommentar:

Vid byte till en periodicitet med mer sällan uppföljning visas endast kommentaren för sista perioden från den bytta periodiciteten och kommentarer från de tidigare perioderna ligger dolda. Vid byte till en periodicitet med mer intensiv uppföljning hamnar kommentarer i första perioden eller vid fler perioder och på dess mest logiska plats, se här.

Exempel

 

 

 
Från periodicitet Till periodicitet Detta här blir följden
Halvår, Tertial, Kvartal, Månad, Vecka, Dag. År

Kommentarer från sista perioden visas. Resterande är dolda tills det att en slår på "Alla kommentarer i perioden" eller "Historik" i nodegenskapen "Kommentar".

År Halvår, Tertial, Kvartal, Månad, Vecka, Dag.

Kommentaren hamnar i den första perioden för den nya periodiciteten.

 

Skulle vi ändra periodicitet från månad till tertial (från intensiv till mer sällan) ser vi i exemplet nedan att kommentarer från månad Januari - April kommer att falla in under Tertial 1, där endast kommentarer för April kommer visas i uppföljningsfönstret. Kommentarer för Januari - Mars ligger dolda. För att även se dessa i vyn behöver vi aktivera "Alla kommentarer i perioden" eller "Historik" i nodegenskapen "Kommentar".

I måttnoder omplaceras data utefter annan logik

När det gäller måttnoder får man fundera en extra gång innan byte av periodicitet sker. Här måste det tas hänsyn till både kommentarer (precis som i andra noder) men även inrapporterad data. För kommentarer gäller ovan, för data gäller logiken:

Data sparas i den nyligen valda periodicitetens sista dag samt i dess mest lämpliga period. Dvs om man går från Halvår till Kvartal, sparas delårs-data kvartal två (sista dagen i mest logiska period) och helårs-data kvartal fyra (sista dagen i mest logiska period). Kom ihåg att kommentaren fortfarande sparas enligt den tidigare logiken och att det därav kan ge upphov för förvirring, se bilden nedan.