Noder

Vad betyder markera för borttagning?

I både aktuell- och planeringsversion finns det möjlighet att markera information för borttagning. Denna FAQ ger dig svaret på vad detta i praktiken innebär.

Funktionen markera för borttagning kan användas både i aktuell- och planeringsversion. Information som är markerad för borttagning får en röd eller rosa färg. Röd färg får huvudobjektet som markeras för borttagning, medan sådant som är kopplat mot noden får rosa färg.

Noden till vänster är huvudnoden och noden till höger rosa då den är kopplad till huvudnoden.

För att markera för borttagning behöver du öppna noden via skiftnyckeln.


Markera för borttagning i aktuell version

I aktuell version används funktionen för att tydligt kunna visualisera vad som kommer att tas bort i den kommande versionen (planeringsversionen). På så vis kan man redan innan planeringsarbetet påbörjas få information om saker som kommer att tas bort. Markerar du för borttagning i aktuell version följer denna markering med till planeringsversionen, du behöver alltså inte göra markeringen två gånger.

För att kunna använda denna funktion i aktuell version behöver inställningen "Aktivera möjlighet att markera för borttagning i aktuell version" vara påslagen. Denna inställning återfinns i administrationen under "Planering".

Markera för borttagning i planeringsversion
I planeringsversionen används funktionen för att kunna markera information som ska tas bort vid versionshantering, det kan handla om mål eller mätetal som organisationen inte valt att arbeta vidare med för kommande period.

Genom att markera för borttagning får organisationen en chans att koppla om information som man vill spara mot andra/nya objekt, och genom att informationen blir färgmarkerad i rosa eller rött blir det också tydligt visuellt vad som faktiskt kommer att försvinna. Det som markeras för borttagning i planeringsversionen raderas per automatik när versionshantering genomförs.