Tillgänglighet

Tillgänglighetsanpassa dina Rapporter

Om du vill Tillgänglighetsanpassa dina rapporter i Stratsys så finns de lite olika vägar du kan gå.

PDF-Export av rapporter från Stratsys

Idag när man exporterar en rapport som PDF från Stratsys så sker detta i bakgrunden via Microsoft PDF-motor. Med andra ord så exporteras en Wordversion av rapporten som sedan omvandlas till en PDF och presenteras till användaren för nedladdning.

Microsoft är som bekant en 3: e partsleverantör och ligger därför utanför Stratsys och utanför Stratsys kontroll att påverka därav kan vi inte garantera att eventuella Tillgänglighetsanpassningar presenteras korrekt. Därtill kommer att Microsofts PDF-motor lämnar mycket att önska inom området Tillgänglighetsanpassningar.

Därmed blir rekommendationen att ta ut en Word-export av rapporten och sedan använda ett program likt Adobe Acrobat Pro eller Open Office för att göra om exporten till PDF. Alternativt kan ni även vända er till exempelvis Funka.com som arbetar med Tillgänghetsgranskningar dom erbjuder en tjänst för volymhantering av Tillgänglighetsanapssade PDF:er vid behov.


Tillgänglighetsanpassning av Wordmallar

Om ni väljer att Tillgänglighetsanpassa befintliga Wordmallar så kommer här ett antal råd att följa.

Om ni har fått lathundar eller guider utskickade inom organisationen som tagits fram i samråd med en granskningsfirma för Tillgänglihetsanpassning av Word/PDF dokument bör du utgå ifrån dessa i första hand och se nedan som komplement vid behov.

1. Kontrollera om Wordmallen har egenuppladdad Försättssida och/eller Sidhuvud/sidfot.

- Gå till Administrationen i Stratsys och innehållsföteckningen, scrolla ner till avsnittet Rapporteringsprocessen och rubriken Word och exportinställningar. Här klickar du sedan på skiftnyckeln framför den Wordmall du vill justera, om wordmallen har radiobutton för alternativet "Egen"  vald under Försättssida och/eller sidhuvud/sidfot använder ni en egenskapad försättssida och denna bör då Tillgänglighetsanpassas.

Klicka på rutan för Försättssida och/eller Sidhuvud/sidfot för att ladda hem en kopia av respektive, efter korrigeringen av dessa kommer ni behöva ladda upp dom på nytt för att ersätta den tidigare. Spara alltid en kopia av erat original så att ni har som back upp  

OBS! Sidhuvud och Sidfot kommer inte att läsas upp av en skärmuppläsare varför dom bör ses som endast "dekorativa". Med andra ord lägg ingen vital information här eller information som inte finns i övrigt i dokumentet.

2. Använd Words egen Tillgänglighetsgranskning för att få en första överblick av vad som behöver korrigeras.

- I Word klicka på rubriken Granska och sedan på Kontrollera Tillgänglighet, se bild nedan. Detta kommer öppna en sidopanel på högersidan om dokumentet där du kan se eventuella Tillgänglighetsproblem.

 

3. Använd Words formatmallar vid rubrikssättning och listor.

- Ett viktigt steg vid Tillgänglighetsanapassning är att använda Words Formatmallar för rubrikssättningen. Detta ger att att användare  med skärmuppläsare kommer att kunna förstå vilken text som är huvudrubriken samt eventuella underrubriker, läs rubriksnivåer. 

Precis som ovan behöver ni använda Words formatmallar om ni använder er av någon form av listor, se bild nedan.

4. Kontrollera Tabeller 

För att tabeller ska vara enkla att förstå för användare med skärmuppläsare måste det vara lätt att navigera i tabellen. Skärmuppläsare utgår från kolumner och rader och därför blir det svårt att förstå om strukturen inte är logisk som vid tex sammanfogar celler eller delar in celler i fler kolumner.

En enkel regel är att tänka att alla rader ska ha lika många kolumner och alla kolumner ska innehålla lika många rader. Har man kolumnrubriker som sträcker sig över hela tabellen kan man till exempel istället ange det i texten ovan tabellen. Har man vissa kolumner som har samma rubrik är det enklast att upprepa kolumnrubriken i båda kolumnerna. I de fall man har avancerade tabeller kan man efterarbeta i eventuellt PDF program för att få dem tillgängliga.

5. Ange Alternativtext till samtliga bilder.

- Ange en alltid en alternativtext till samtliga bilder, denna kommer att kunna läsas upp för användare med skärmuppläsare för förståelse av vad bilden visar. Därmed är det också viktigt att ha en beskrivande bildtext i linje med "Diagrammet visar att vi nådde toppen på Coronapandemin i  Augustimånad" och inte "Panedmidiagram". Som seende är de lätt att vi tar den visuella kontexten för given, tänk därför alltid en extra vända gällande allt från rubriksättning, alternativtexter och filnamn. Högerklicka på bilden och välj "Redigera Alternativtext".

6. Lägg till Titel, Taggar och Författare för Worddokumentet.

- Information är viktig då den följer med om/när ni gör om dokumentet till en PDF.

Klicka på Arkiv och sedan på Info för att lägga till:
Titel - Bör vara samma som dokumentets rubrik
Taggar - Är det som i en PDF: er kallas för sökord.
Författare - Word lägger i regel till dig per automatik här som författare men ni bör justera detta till er Organisation istället, då rapporten författas i egenskap av ert arbete och inte person.

 


7. Radera onödiga tecken.
- Städa alltid bort onödiga tecken, extra enterslag/radbrytningar liknande, du gör detta genom att slå på funktionen "Visa Alla". 

Tillgänglighetsgranskning i rapport i Stratsys

Genom att klicka i checkboxen för Tillgänglighetsgranskning i en rapport i Stratsys får ni möjlighet att skriva alternativtexter för den/de bilder som ni har lagt med i rapporten. 

 

Webbpublicering av rapporter 

Ett annat sätt att säkerställa Tillgänglighetsanpassningen av era rapporter är att använda Stratsys Webbpublicering vilket låter er exponera ut befintliga rapporter i Stratsys på önskad plats exempelvis er hemsida/Intranät m.fl. Rapporterna blir interaktiva men behåller självklart sitt ursprungliga utseende och innehåll. 

Fördelarna med Webbpublicering

Webbpublicering av rapporter innebär möjligheten att publicera utvalda rapporter från Stratsys på en webbplats, antingen internt på ett intranät eller på en publik webbplats. Rapporterna blir interaktiva men behåller självklart sitt ursprungliga utseende och innehåll.

Övergripande värde:

Nå ut till fler– låt fler ta del av innehållet i de rapporter er organisation producerar, både internt och publikt.

Lättillgängligt – de interaktiva rapporterna är betydligt enklare att ta till sig än en platt PDF.

Tidsbesparing – slipp manuell handpåläggning vid publicering av rapporter genom direkt synkronisering till Stratsys.

Tillgänglighetfördelar:

  • Med Webbpublicering av rapporter får ni direkt en Tillgänglighetsanpassning på alla era rapporter från Stratsys på nivå AA *.
  • Ni slipper Tillgänglighetsanpassa nuvarande Wordmallars Försättssidor/ sidhuvud och sidfot och eventuellt efterarbete av Word- och PDF exporter.
  • Få direkt tillgång till enkla verktyg i Stratsys för att säkerställa Tillgänglighetsanpassningen och kontinuerlig vidareutveckling av samma verktyg.
  • Enkelt att bygga en bra internprocess för det fortsatta
    Tillgänglighetsarbetet i er organisation.


Tekniskafördelar:

  • Plug and play - lägg in Stratsys javascript i valfri sidmall på er hemsida och ni är igång!
  • Möjlighet att anpassa utseende med hjälp av CSS för att passa in på er hemsida
  • Stöd för att visa utvalda enheters rapporter på specifika delar av er hemsida
  • Enkelt att styra vilka rapporter ni vill publicera