Tillgänglighet

Det blir fel i formatet/ läsordningen vid export till PDF från Stratsys

Vår granskning visar på felaktigheter i det exporterade PDF-dokumentet, vad kan vi göra?

Tyvärr så lämna Microsoft Words egna PDF-motor mycket att önska gällande stabiliteten vid konverteringen mellan Word till PDF. Därav som drabbas även exporten av PDF: er från Stratsys vilka bygger på samma PDF-motor.

Det man kan prova för att komma runt problematiken är följande:

1. Välja att skapa en Webb-rapport om användarfallet för rapporten tillåter detta. Stratsys Tillgänglighetsanapassning kommer då gälla för rapporten.

2. Exportera först till Word, säkerställ därefter att samtliga formatinställningar ser korrekt ut i rapporten och prova att konvertera till PDF.

OBS!! det troliga resultatet är detsamma som innan, men man kan alltid testa.

3. Exportera till Word, prova därefter att konvertera till PDF med ett program som exempelvis https://www.libreoffice.org/ vars PDF-motor är mer stabil. Se bildexempel nedan, överst är Microsoft och under Libre Office tolkat av ett skärmuppläsarverktyg: