Introduktion för dig som användare

Navigera i Stratsys produkter, menyer och vyer

Här beskrivs kortfattat hur produkter, menyer och menyväljare fungerar, som har som syfte att styra dig som användare till rätt ställe beroende på vad du ska arbeta med.

För att navigera i Stratsys och komma åt de vyer där ni arbetar behöver du först ta dig till rätt produkt via produktmenyn till vänster och sedan till rätt vy via menyraden som lägger sig horisontellt. 

Varje meny kopplas till en produkt vars ikon visas till vänster. En produkt kan i sin tur innehålla en eller flera menyer, och en meny kan innehålla ingångar till flera olika vyer.

Behörighet till menyer och vyer

Du som användare kan ha tillgång till en eller flera menyer, och detta styrs genom vilken behörighetsgrupp du tillhör. Vad du sedan får göra i de olika vyerna som menyerna ger tillgång till styrs också via behörighetsgrupperna - det räcker alltså inte att få tillgång till en meny, utan man måste också få rättighet att arbeta med noderna som visas i menyns vyer.

Produkter

Dina produkter och menyer hittar du i vänstermenyn. Vilka produkter som syns kan se olika ut beroende på hur just ert Stratsys är konfigurerat. Menyn är vanligtvis minimerad och visar endast ikonerna för era produkter, men kan genom att klicka på Stratsys-ikonen längst upp till vänster expanderas. Den minimeras återigen med pilen enligt bild nedan. 

Menyn i minimerat läge och i expanderat läge

 

Innehåller en produkt endast en meny kommer du direkt dit genom att klicka på ikonen, finns det fler vår du upp en rullista enligt bilden nedan.   

Menyraden

När du väl navigerat in i en produktmeny hamnar du på en startsida för produkten och det dyker upp en horisontell menyrad. Menyraden innehåller de vyer som du kan arbeta i, och kan skilja sig både mellan produkter och bilden nedan.

Beroende på uppsättningen i ert Stratsys så navigerar ni till era vyer genom att trycka på rubrikerna i menylisten. Det är även vanligt att vyer finns i en undermeny, det tydliggörs då med pilen bredvid rubriken, i fallet nedan "Planera". 

Vyer

När du klickat dig in via menyn kommer du in i en vy. 

Vilket innehåll som visas i en vy beror på vilken enhet du står på i organisationsträdet och hur inställningarna för vyn är satta. I vyn finns ett antal hjälpmedel, bla filter, som du kan läsa om här.

Det är i vyn du arbetar med din information. Här kan du läsa mer: