Lägg och följ upp till information

Lägg till och ändra aktivitetsnoder

Artikeln beskriver hur du lägger till och ändrar aktivitetsnoder

En aktivitetsnod i Stratsys är något som ska utföras under en viss tid med ett definierat start- och slutdatum. Aktiviteter ges status som visar hur arbetet med dem fortgår. Aktivitetsnoder behöver inte heta just "Aktivitet" utan kan ha olika namn i olika produkter och styrmodeller, exempelvis "Åtgärd", "Uppdrag", "Insats" eller "Projekt". 

I artikeln Textnod hittar du en övergripande beskrivning av hur du lägger till, ändrar och tar bort noder. I den här artikeln hittar du sådant som är specifikt för just aktivitetsnoder.

I planeringsvyer kan du, om du har den behörigheten, lägga till aktivitetsnoder genom

När du har klickat på Lägg till, öppnas en guide som består av två steg; Allmänt och Enheter.

I Allmänt fyller du i det innehållet som efterfrågas. Vilken information som ska fyllas i ser olika ut beroende på inställningarna som finns för just den här aktivitetskolumnen. De två fälten som särskiljer aktivitetsnoder från andra noder är Datum och Status.

Datum
Ange start- och slutdatum för aktiviteten, antingen genom att skriva in datumet eller att trycka på symbolen med kalendern för att välja ett datum. Det finns ingen bergränsning på hur långt fram i tiden du kan sätta datumet. Dagens datum blir per default startdatum, om du inte befinner dig i planeringsversionen för då blir 1 januari i planeringsåret default.

Status
Alla aktiviteter har en status. Vilka alternativ som ska finnas ställs in i aktivitetsinställningar och då även vilket som är default. Statusen är ofta mer relevant när aktiviteten ska följas upp men finns även här i ändrafönstret.

Enheter
I enhetsfliken väljer du om aktivitetsnoden bara ska finnas på den enhet du befinner dig på eller om den ska kopieras till fler enheter. 

Automatisk kopiering
Innebär att om nya enheter läggs till i organisationsträdet under den enheten du väljer kommer de automatiskt få aktiviteten tilldelad sig.

Konsolidera status
Om du vill att statusen på enheten där du skapar aktiviteten ska  vara en sammanvägning av vad de underliggande enheterna satt för status väljer du denna. Exempel: Alla underliggande enheter har satt status "Avslutad". Statusen på Kommunstyrelsen blir då automatiskt avslutad.