Lägg och följ upp till information

Lägg till aktivitetsnoder

Artikeln beskriver hur du lägger till aktivitetsnoder. Observera att en aktivitet kan ha olika namn beroende på vilken produkt eller vilket användningsområde du arbetar i.

En aktivitetsnod i Stratsys är något som ska utföras under en viss tid med ett definierat start- och slutdatum. Aktiviteter ges status som visar hur arbetet med dem fortgår. Aktivitetsnoder behöver inte heta just "Aktivitet" utan kan ha olika namn i olika produkter och för olika användningsområden, exempelvis "Åtgärd", "Uppdrag", "Insats" eller "Projekt". 

Tips! I artikeln Textnod hittar du en övergripande beskrivning av hur du lägger till, ändrar och tar bort textnoder. 

I planeringsvyer kan du, om du har den behörigheten, lägga till aktivitetsnoder genom att trycka på lägg till.

När du har klickat på Lägg till, öppnas en guide som består av två steg; Allmänt och Enheter.

I Allmänt fyller du i det innehållet som efterfrågas. Vilken information som ska fyllas i ser olika ut beroende på inställningarna som finns för just den här aktivitetskolumnen. Det kan vara beskrivningar av olika slag, medverkande, önskad effekt eller annat som relaterar till aktiviteten. De två fälten som särskiljer aktivitetsnoder från text- och måttnoder är Datum och Status.

Datum
Ange start- och slutdatum för aktiviteten, antingen genom att skriva in datumet eller att trycka på symbolen med kalendern för att välja ett datum. Det finns ingen begränsning på hur långt fram i tiden du kan sätta datumet. Dagens datum blir per default startdatum, om du inte befinner dig i planeringsversionen för då blir 1 januari i planeringsåret default.

Status
Alla aktiviteter har en status. Vilka alternativ som ska finnas ställs in i aktivitetsinställningar och då även vilket som är default. Statusen är ofta mer relevant när aktiviteten ska följas upp men finns även här i ändrafönstret.

Enheter
I enhetsfliken väljer du om aktivitetsnoden bara ska finnas på den enhet du befinner dig på eller om den ska kopieras till fler enheter. 

Automatisk kopiering
Innebär att om nya enheter läggs till i organisationsträdet under den enheten du väljer kommer de automatiskt få aktiviteten tilldelad sig.

Konsolidera status
Om du vill att statusen på enheten där du skapar aktiviteten ska vara en sammanvägning av vad de underliggande enheterna satt för status väljer du denna. Exempel: Alla underliggande enheter har satt status "Avslutad". Statusen på Kommunstyrelsen blir då automatiskt avslutad. Tryck på det lilla frågetecknet för att få ytterligare förklaring kring hur konsoliderad status fungerar. 

Spara och stäng
När du har fyllt i efterfrågad information behöver du spara din aktivitet för att den ska bli synlig i vyn. 

Ändra
För att ändra en aktivitet behöver du gå in i aktiviteten igen via symbolen för skiftnyckeln. Om inline-edit är aktiverat kan du ändra de fält som är öppna genom att trycka på penn-symbolen. Glöm inte att spara dina ändringar!