Måttnoder

Måttkolumner (svarsalternativ i mått)

Här beskrivs hur måttkolumner, som används för att i mått ha svarsalternativ från en rullista istället för att skriva in siffror, ställs in.

Snabblänkar:
Lägg till en måttkolumn

Ändra en måttkolumn

Ta bort en kolumn

 

Måttkolumner (inställning i administrationen)

Lägg till en måttkolumn

Längst ner i listan över måttkolumner har du alltid möjlighet att lägga till en ny. Klicka i Namnfältet och sedan knappen Värden till vänster och fyll i kolumn efter kolumn. Namnet gäller för hela måttkolumnen och visas bara för administratörer när mått och vyer ställs in. Värdet används till beräkningar, Texten visas vid t.ex. rapportering och Färgen hjälper till att åskådliggöra vilken effekt det valda alternativet har i vyer och rapporter samt vid ex. rapportering i mått.

OBS! Inga förändringar slår igenom förrän du valt att klicka på Spara.

Ändra måttkolumn

Klicka i Värden för den aktuella kolumnen att få ut vilka alternativ och gör din ändring. Ändringar slår igenom även i perioder där data redan är rapporterad. 

Längst ner i varje Måttkolumn har du även möjlighet att tillföra nya värden.

OBS! Inga förändringar kommer att slå igenom förrän du valt att klicka på Spara.

Ta bort en kolumn

För att ta bort ett Värde från en Måttkolumn håller du muspekaren över raden med Värdet och då synliggörs papperskorgen  för raden längst ut höger. Klicka på denna för att ta bort raden. Notera att det för den översta raden i varje Måttkolumn finns 2 soptunnor. Den innersta tar bort raden och den yttre hela kolumnen så var noga var du klickar.

Bildexempel: Den del som blåmarkeras kommer att tas bort. Peka på Namnfältet (i exemplet "Prioritet") om du istället vill ta bort hela måttmallen.

OBS! Inga förändringar kommer att slå igenom förrän du valt att klicka på Spara.