Måttnoder

Måttkolumner (svarsalternativ i mått)

Här beskrivs hur måttkolumner, som används för att i mått ha svarsalternativ från en rullista istället för att skriva in siffror, ställs in.


Lägg till en måttkolumn

Ändra en måttkolumn

Ta bort en kolumn

 Måttkolumner (inställning i administrationen)

Lägg till en måttkolumn

Längst ner i listan över måttkolumner har du möjlighet att lägga till en ny.

Klicka i Namnfältet och sedan knappen Värden till vänster och fyll i kolumn efter kolumn.

Namnet gäller för hela måttkolumnen och visas bara för administratörer när mått och vyer ställs in. 

Värdet används till beräkningar, Texten visas vid t.ex. rapportering och Färgen hjälper till att åskådliggöra vilken effekt det valda alternativet har i vyer och rapporter samt vid ex. rapportering i mått.

Spara längst ner i vyn när du är klar.

Ändra måttkolumn

Klicka i Värden för den aktuella kolumnen att få ut vilka alternativ och gör din ändring. Ändringar slår igenom även i perioder där data redan är rapporterad. 

Längst ner i varje Måttkolumn har du även möjlighet att tillföra nya värden.

Spara längst ner i vyn när du är klar.

Ta bort en kolumn

För att ta bort ett Värde från en Måttkolumn håller du muspekaren över raden med Värdet och då synliggörs papperskorgen  för raden längst ut höger. Klicka på denna för att ta bort raden. Notera att det för den översta raden i varje Måttkolumn finns 2 soptunnor. Den innersta tar bort raden och den yttre hela kolumnen så var noga var du klickar.

Spara längst ner i vyn när du är klar.