Vyinställningar och nodegenskaper

Nodegenskaper för checklistor

Här förklaras hur nodegenskapen "Måttkolumn svar" kan användas för att visualisera svar från checklistor i vyer

För att läsa hur du sätter upp en checklista, kika här. För att läsa om övriga nodegenskaper, se här.

I vyer når du nodegenskaperna via pusselbiten till höger om vyn. Ser du inte denna har du inte behörighet att ändra nodegenskaper för vyn.

 

När du klickar på pusselbiten får du sedan välja vilken kolumn du vill konfigurera för  (i detta exempel Frågor). 

Där kan du sedan välja in de nodegenskaper som du vill använda. 

Observera! Nodegenskapen får samma namn som du gett till måttkolumnen som använder svarsalternativet. I detta fall heter måttkolumnen Svar (se nedan).

 

När du sedan ska välja nodegenskaper kan du antingen klicka dig fram med hjälp av olika kategorier på nodegenskaper eller göra en sökning på egenskaper som gäller för måttkolumnen (Svar i detta exempel).Svar (måttkolumn)

Nodegenskapen "Svar" som redovisas som en färg visar den mest förekommande färgen på underliggande enheter. Om flera färger har samma antal visas den med högst värde.


Svar (måttkolumn, svarsalternativ)

När du väljer in den här nodegenskapen får du upp ett antal alternativ. (*Periodisering beskrivs längst ner i artikeln)

Text och Ikon styr om du vill visa upp svaret med hjälp av text (den betydelsen som svarsalternativet har, i bilden nedan 1, 0, 2) och/eller färgikonen.

Måttkolumn fördelning finns för att välja om du vill visa svaren i antal eller andel

Andel:

Antal:

Observera! Om  nodegenskapen "Svar (måttkolumn, svarsalternativ)" används tillsammans med funktionen "Text när svar saknas" så måste noden vara konsoliderad för att "Text när svar saknas" ska visualiseras i vyn. 

Svar (måttkolumn diagram)

Du kan också för svarsalternativ välja att visa upp svaren i ett diagram genom att bocka i den rutan:

Vad du valt i andel/antal påverkar diagrammet, och likaså om du visar text och ikon. Bilden nedan illustrerar hur det ser ut i vyn om du gjort samma inställningar som i bilden ovan. Den röda markeringen visar hur text och ikon visas och den lila diagrammet.

 

Observera! Diagram visas bara på enheter som inte själva rapporterar in värden, d.v.s. enheter som inte ligger längst ner i konsolideringskedjan. På rapporterande enheter visas enbart valt svarsalternativ och färg. Exemplet nedan är taget från en Konsolideringsvy där denna nodegenskap är tillagd.


Periodisering

Bestämd och relativ period 

En svarskolumn med bestämd period kan användas för att skapa en vy eller rapportdel där data från olika perioder ska jämföras intill varandra i olika kolumner. Det kan ex. vara svar för olika år eller olika månader. Klicka på nodegenskapen i listan i höger och ange sen vilken periodicering som ska gälla, ifall du vill välja en bestämd eller en relativ period och vilket år just denna nodegenskap ska visa.

Väljer du relativ period får du välja antal perioder framåt eller bakåt jämfört med vyns eller rapportdelens period.