Vytyper

Konsolideringsvyn

Konsolideringsvyn ger samlad och detaljerad information för en specifik nod för alla konsoliderade enheter och dess data.

Bakgrund

Konsolideringsvyn är en specialiserad vy som ger er möjlighet att få en samlad och detaljerad information över en specifik nod för alla konsoliderade enheter, och dess data.

Förutsättningar

Innan du kan använda konsolideringsvyn måste "konsoliderings"-egenskapen vara aktiverad för den relevanta kolumnen i önskad vy. Du kan läsa mer om hur du administrerar nodegenskaper i följande artikel: Nodegenskaper 

Notera: För den nya vy-typen kan du läsa mer om nodegenskaper och hur detta administreras i denna artikel.

 

När du har aktiverat egenskapen, kommer en ny ikon formad som en kedja att synas i vyn när det finns noder som är konsoliderade. En stående kedja visar att informationen följs upp på ovanliggande enheter, och en liggande kedja visar att informationen följs upp på underliggande enheter. På en enhet kan således både en stående och en liggande kedja att synas för viss information. Genom att trycka på kedjeikonen kommer själva konsolideringsvyn att öppnas.

Överblick av konsolideringsvyn

Konsolideringsvyn ger en detaljerad bild över nodens distribution och varierande data som en nod kan innehålla. Vad som visas och vilka möjligheter som finns till exempelvis att följa upp och ändra information beror på hur vyn är inställd.  Den tillåter även smidiga uppdateringar av värden för olika enheter om man tillåter inline-edit i vyn.

Anpassa konsolideringsvyn

I konsolideringsvyn kan du visa och ändra informationen som syns genom att anpassa vyn.

Du gör dina anpassningar genom att klicka på kugghjulsikonen för att öppna anpassningsalternativen.

Under "Allmänt" och "Ändra" kan du exempelvis lägga till en hjälptext för vyn eller styra om det ska vara möjligt att redigera i vyn via inline-edit. Glöm inte att spara!

För att justera vad som visas i vyn klicka på ikonen för skiftnyckeln för att komma in i ändraläget och kunna administrera nodegenskaper.

Som ett exempel, om du vill se vad för kopplingar noden har på de underliggande enheter så kan du lägga till "Visa samtliga kopplingar inom styrmodellen". Du tar bort egenskaper genom att drag and droppa dem tillbaka till vänsterkolumnen "Välj egenskaper". Spara när du är klar!