Konsolideringsfelt

Her kan du velge hvilke felt på et mål eller en aktivitet som skal være Konsoliderings feltet. Konsoliderings felt kan angis for konsoliderte tiltak og aktiviteter, men det er ikke mulig å slå på tekst/mål noder.

Formålet med Konsoliderings feltet er:

  1. Hindre brukere i å gjøre endringer på feil nivå i felt som beskrivelser, prosedyrer og mer.
  2. Forenkler oppdateringer av informasjon i Konsoliderings kjeder.

Hvis det gjøres en endring i et felt i noden øverst i en Konsoliderings kjede, sendes endringen automatisk til alle noder som er en del av kjeden (forutsatt at funksjonen er aktivert). I tillegg er det ikke mulig for underliggende enheter å endre disse feltene. Denne innstillingen er slått på under administrasjon og har en effekt på alle Konsoliderings kjedene for hele databasen. Øverste node må imidlertid lagres og lukkes for å sende teksten i Beskrivelse-feltet eller valgte nøkkelord til de underliggende enhetene.

Instruksjon:

  1. Innstillingene gjøres separat for Måttnoder og Aktivitetsnoder.
  2. Under hver Nodtypsrubrik merker du av i avmerkingsboksene for informasjonen du vil konsolidere.
  3. Effekten vil nå være at feltene du valgte, er låst for redigering på alle noder unntatt toppen av Konsoliderings kjeden, og at endringene du gjør i noden øverst, automatisk går gjennom de andre nodene i kjeden når noden lagres.