Ansvar och påminnelser

Varför visas flera kort för samma nod i att göra-listan?

Här beskrivs hur en nods slutdatum, deadline och eventuella avstämningsdatum för aktiviteter visas som separata kort.

Deadlines styrs av nodens periodicitet

Förskjuten deadline

Att göra-listan kan visa flera kort för samma nod

Hur avstämningsdatum påverkar korten i att göra-listan

Logiken illustrerad

Deadline styrs av nodens periodicitet

Alla noder i Stratsys har en periodicitet. För textoch aktivitetsnoder styrs periodiciteten av styrmodellskolumnen. Även Måttnoder har en periodicitet angiven i styrmodellskolumnen, men mått kan även ha en egen periodicitet för respektive nod. Inställningar avgör vilken periodicitet som rapportering skall ske för måttnoder.

Exempel: I Att göra-listan visas Aktivitet A som har periodiciteten MånadVi ser då följande (se bilderna här):

  • Startdatum för noden är 2021-07-01
  • Slutdatum för noden är 2021-08-31
  • Deadline för rapportering i perioden juli är 2021-08-14
  • Deadline för rapportering i perioden augusti är 2021-09-14

Deadline för inrapportering i perioderna juli och augusti ligger förskjuten med 14 dagar genom en funktion som kallas Förskjuten deadline.

Förskjuten deadline

I Stratsys kan vi välja att förlänga periodicitetens deadline, vilket vi kallar för förskjutning. Ofta används detta för att få ett bra rapporteringsflöde för olika nivåer i organisationen, där förskjutningen ökar ju högre upp i organisationen man hamnar. Avdelningarna kan exempelvis ha en deadline en vecka efter enheterna, så de hinner sammanställa underliggande enheters rapportering. 

För att nå inställningarna för detta går vi till Administrationen > Periodiciteter och deadlines och klickar på Ändra för aktuell periodicitet. Här finns de inställningar som påverkar förskjutningen av deadline.

Exempel: I bilden nedan så ser vi nu att:

  • Deadlinen infaller efter periodens (juli, augusti) slut.
  • Förskjutningen gäller samtliga enheter.
  • Förskjutningen är inställd på 14 dagar. 

Resultatet blir då att deadline sätts 14 dagar efter varje enskild period inom periodiciteten MånadDärför får julis inrapportering deadline 2021-08-14 och augustis inrapportering deadline 2021-09-14. 

 

Periodernas slutdatum går att se i periodens administration, men går inte att ändra. Behövs andra datum, skapa istället en ny periodicitet. Läs om konsekvenser vid ändrad periodicitet här: Ändra periodicitet för styrmodellskolumn

Att göra-listan kan visa flera kort för samma nod

En nod som ska rapporteras på kommer synas som flera kort i din att göra-lista. Om vi har filtrerat vår att göra-lista på Kommande så kommer vi se ett kort för varje period. För Aktivitet A kommer vi se följande:

1. Ett kort för rapportering av perioden juli.

2. Ett kort för rapportering av perioden augusti.

3. Ett kort för aktivitetens slutdatum. 

Hur avstämningsdatum påverkar korten i att göra-listan

För att aktivera avstämningsdatum, ta del av guiden här. Med avstämningsdatum påslaget skapas ett separat kort för dessa. Finns det fler än ett avstämningsdatum på aktiviteten visas endast den nästkommande avstämningen i listan.

Förskjutningar av deadlines påverkar inte avstämningsdatum. Alla kort som tillhör noden Aktivitet A kommer även visa när nästa avstämning ska göras. 

Observera: Om ett avstämningsdatum missas att följas upp på kommer det blockera kommande avstämningar och ej dyka upp i att göra-listan. Se därför till att göra uppföljning på varje avstämningsdatum.

Logiken illustrerad

Det är många faktorer som spelar in vilket i slutändan påverkar deadlinen för aktiviteten. Nedan ser vi en modell för den grundläggande principen samt ett exempel för Aktivitet A.