Allmänna frågor

Hur fungerar förhållandet mellan slutdatum, avstämningsdatum och deadline för korten på att göra-listan?

Snabblänkar:

1. Deadlines styrs initialt av nodens periodicitet

2. Ändra manuellt på periodicitetens deadlines (Förskjuten deadline)

3. Att göra-listan visar flera kort för samma nod

4. Hur avstämningsdatum påverkar korten i att göra-listan

5. Logiken illustrerad

 

Det kan ibland uppstå förvirring om deadlines och hur den sätts på diverse kort på att göra-listan. Bakomliggande inställningar i administrationen styr vilken deadlinen blir, det kan bland annat ha och göra med periodicitet, enhetsgrupp och förskjutningar. Vi beskriver nedan sambandet mellan en nods slutdatum, deadline och eventuella avstämningsdatum.

1. Deadline styrs initialt av nodens periodicitet

Alla noder i Stratsys har en periodicitet. För text- och aktivitetsnoder styrs periodiciteten av styrmodellskolumnen. Även Måttnoder har en periodicitet i styrmodellskolumnen, men mått kan även ha nodspecifika periodiciteter som ställs in för respektive nod. För måttnoder är det den specifika nodens periodicitet som alltid gäller. 

 

I vår att göra-lista har vi aktiviteten Aktivitet A som är en nod med periodiciteten Månad. Vi ser följande (se bilderna här):

  • Startdatum för noden är 2021-07-01
  • Slutdatum för noden är 2021-08-31
  • Deadline för rapportering i perioden juli är 2021-08-14
  • Deadline för rapportering i perioden augusti är 2021-09-14

Hur kommer det sig att deadline för inrapportering i perioderna juli och augusti ligger mitt i månaderna? Borde inte deadline infalla på aktivitetens slutdatum?

- Vi kallar detta för Förskjuten deadline.

2. Ändra manuellt på periodicitetens deadlines (Förskjuten deadline)

I Stratsys kan vi välja att lägga på ett par dagar på periodicitetens deadline, vilket vi kallar för förskjutning. Detta gör man ofta då man vill ha lite mer flexibilitet beroende på hur just organisationen arbetar med inrapportering/kommentering. För att nå inställningarna för detta går vi till:

Administrationen > Periodiciteter och deadlines > och klickar på Ändra bredvid periodiciteten som din nod har ( Aktivitet A har Månad). Här möts vi av alla inställningar som påverkar förskjutningen av deadline. Enligt bilden nedan så ser vi nu att:

  • Deadlinen infaller efter periodens (juli, augusti) slut.
  • Förskjutningen gäller samtliga enheter.
  • Förskjutningen är inställd på 14 dagar. 

Resultatet blir då att deadline sätts 14 dagar efter varje enskild period inom periodiciteten Månad. Därför får julis inrapportering deadline 2021-08-14 och augustis inrapportering deadline 2021-09-14. 

 

14 dagar läggs alltså på efter slutdatumet för de perioder som finns i Månad. Hur dessa datum kan korrigeras för varje enskild period ställs in under skiftnyckeln enligt nedan:

 

Därefter ser vi de datumen som är satta för alla perioder inom periodiciteten.

OBS! Dessa bör ej ändras på.

3. Att göra-listan visar flera kort för samma nod

En nod som ska rapporteras på kommer även synas som flera kort i din att göra-lista. Dvs om vi har filtrerat vår att göra-lista på Kommande så kommer vi se ett kort för varje händelse. För Aktivitet A kommer vi se följande:

1. Ett kort för inrapportering/kommentering av perioden juli.

2. Ett kort för inrapportering/kommentering av perioden augusti.

3. Ett kort för aktivitetens slutdatum. 

4. Hur avstämningsdatum påverkar korten i att göra-listan

För att aktivera avstämningsdatum, ta del av guiden här. Med avstämningsdatum påslaget skapas ett separat kort som är menat för avstämningsdatum. Har vi fler än ett avstämningsdatum på aktiviteten kommer alla dessa falla in under kortet avsett för just avstämningar, där endast den nästkommande avstämningen kommer visas.

Deadlinen har ett ett-till-ett förhållande till avstämningsdatumet valt i noden. Dvs för vår aktivitet nedan har vi avstämningsdatumet 2021-08-10, deadlinen blir densamma. Alla kort som tillhör noden Aktivitet A kommer även visa när nästa avstämning ska göras. 

OBS! Om ett avstämningsdatum missas att följas upp på kommer det blockera kommande avstämningar och ej dyka upp i att göra-listan. Se därför till att göra uppföljning på varje avstämningsdatum.

5.  Logiken illustrerad

Avslutningsvis blir det många faktorer som spelar in vilket i slutändan påverkar deadlinen för aktiviteten. Nedan ser vi en modell för den grundläggande principen samt ett exempel för Aktivitet A.