Bytt ansvarlig

Her kan du overføre ansvaret for alle noder som en gitt bruker har ansvaret for en annen bruker. Dette gjelder også rapporter som brukeren er satt som reporter for.

Foretrekker hvilke Bestyrer du vil gjerne fjerne fra det miste ned liste Endre leder/reporter fra, og velg deretter den nye lederen fra rullegardinlisten Endre ansvarlig/reporter til. Deretter klikker du avmerkingsboksene for hvilken type node (r) den gjelder for; Tekst, mål, aktivitet og/eller rapporter. Bekreft ved å klikke på knappen Oppdateringen.