Do-board

Introduksjon

La oss innføre stratsys gjør-styret-din og teamets hjelp til å prioritere, finne fokus og sammen får ting gjort Å oppnå ønsket effekt!

Med Stratsys-Board kan du enkelt prioritere, prioritere, fokusere på samarbeide-  arbeide effektivt og tydelig med dine daglige oppgaver. Du og dine ansatte kan dokumentere detaljer og holde styr på status i ulike deler, mens du ser utviklingen av arbeidet ditt som helhet.

Lær mer om fordelene, formålet og bruken i  vårt blogginnlegg! (svenska)

 

Artikler inneh'ller:  

 • Oppsummering av funksjoner
 • Gjennomgang av funksjonene
Oppsummering av funksjoner

Generelt 

 • Du kan opprette ubegrenset antall styrene og det er lett å fjerne allerede opprettet boards
 • Du kan invitere ubegrenset antall personer på tavlen din, legge til og fjerne deltakere. Du kan også inviteres til andre personers tavler
 • Du kan velge om du vil se tydelige kort eller ikke på tavlen
 • Du kan søke etter navn på alle kort
 • I den venstre menyen på tavlen vil du se hvilke tavler du eier og som du har blitt invitert til å
 • Du kan slå sammen/utvide venstre meny av brettet
Styret kolonner 
 • Som eier av et brett kan du enkelt opprette og fjerne kolonner. Du kan også enkelt endre steder på kolonnene ved hjelp av dra og slipp
 • Du kan i ett sveip velge alle kortene som klart i en enkelt kolonne
Board kort 
 • Du kan legge til et kort i en hvilken som helst kolonne. Du lagrer kortet som er lagt til, ved å klikke Angi på tastaturet
 • Du kan opprette et ubegrenset antall kort på et brett
 • Du kan enkelt flytte et kort ved hjelp av dra og slipp, enten i samme kolonne eller mellom kolonner
 • For hvert kort kan du i kort dialogen:
  • Legg ved filer
  • Opprett sjekklister/under hendelser
  • Angi sluttdatoen
  • Angi beskrivelse
  • Angi et kort som klart
  • Kommuniser med hverandre ved å kommentere hverandres kort
  • Tildel ansvar; sette deg selv, andre eller dele ansvaret for et enkelt kort
 • Informasjonen i kortet lagres automatisk-ingen lagre knapper i kort dialogboksen
 • Det er mulig å se direkte på tavlen hvem/hvem er ansvarlig, hvis det er vedlagt filer, sub-hendelser, notater eller kommentarer knyttet til et kort
 
 
Gjennomgang av funksjoner 

Stratsys gjør-Board er tilgjengelig for alle brukere som er autorisert til å arbeide i Stratsys. Funksjonaliteten består i stor grad av ett eller flere tavler, samt en venstre meny som lar deg navigere mellom ulike tavler og opprette nye boards.

 • Det er muligheten til å opprette ubegrenset antall boards. For eksempel du har et bord for deg selv eller et annet bord med en prosjektgruppe.
 • Administrasjon gjøres på hvert bord
 • Alle brukere kan Administrere styrene selv har skapt som de da blir Eier Av. Administratorrettigheter.
 • Bare eieren av et styre kan administrere styret.  
 • Du som eier av et styre kan invitere andre til styret som deretter blir Deltakere. Du kan også inviteres til andre personers tavler og deretter selv bli en deltaker på sine boards.Mulighet for å utvide/minimere gjør-styret meny

Meny menyen vises i utvidet modus som standard, men kan skjules for å gi styret mer plass.

 kollapsa_br_da.png

Menyen ser deretter følgende:

Minimerad_br_da.png

 

Opprett og administrer bord

Det er to innganger til stratsys gjør-styret og dermed å lage et styre:

A) via et eget produkt ikon i menyen til venstre

Produktikon.png

Her kan du lage et brett ved å klikke på "Legg til bord" nederst på do-bord-menyen på venstre side.  

l_gg_till_br_da.png

 

B) via knapp i hodet

Ikon_header.png

Deretter hopper du over det første trinnet og skriv Stratsys direkte inn Stratsys Gjør-styret og spesielt på tavlen du har valgt å opprette.

 

 

Ditt første bord

For at du skal komme raskt i gang, opprettes det automatisk:

 • Et navn på tavlen
 • Tre kolonner: Making, pågående, Clear.  

Br_dan.png

 

Endre navnet på tavlen
Du veldig enkelt erstatte styrets navn ved å sette deg selv i navnefeltet og lagrer ved å klikke utenfor:byt_namn_p__br_da.png


Endre navnet på kolonner

På samme måte kan du enkelt erstatte navnet på kolonnene ved navne linjen på kolonnen:

Byt_namn_p__kolumn.png

 

Flytte kolonner

Alle kolonner kan erstattes med dra-og-slipp. Ta en kolonne og tegne den der du vil.

mceclip2.png

 

Legge til flere kolonner

Du kan enkelt legge til nye kolonner ved å klikke på "+ Legg til kolonne" i overflaten til høyre for den siste kolonnen.

2019-11-25_13-28-53.png

 

På denne måten kan du lage din egen flyt for prosjekter eller daglig arbeid.  

 

Fjerne kolonner

Du bare ta en kolonne ved hjelp av tre prikker i høyre kolonne Hjørne:

Ta_bort_kolumn.png

 

 

 

 

 

Del brettet ditt med flere  

Når et bord er opprettet, som eier av styret, kan du dele det med dine kolleger Bruk ikonet øverst til høyre på tavlen:

Bjud_in.png

 

2019-11-25_14-33-27.png

 

  hvis du har blitt invitert av et styre fra en annen bruker, vil disse vises i menyen til venstre under overskriften "delt med meg"  


Se forskjellen mellom dine egne tavler og dem som kollegene dine har delt med deg

I gjør-bord-menyen kan du enkelt se forskjellen mellom brettene du har opprettet og de du er invitert til og kan enkelt navigere mellom styrene.

mceclip4.png

 

 

Opprette en aktivitet (et kort)

Ubegrenset antall aktiviteter kan legges til et brett. Det er også mulig å for å legge til aktiviteter i alle kolonner.


Du gjør det ved å:

1. Klikk på plusstegnet øverst i kolonnen der du vil legge til aktiviteten.

2. gi aktiviteten et navn ved å fylle ut "Skriv en tittel for aktiviteten din...?"

3. du sparer enkelt ved å klikke på "Enter" på tastaturet. Da blir du selv automatisk ansvarlig for aktiviteten.  

 Skapa_aktivitet.png

 


Fyll ut informasjon for aktiviteten

Når du har opprettet en aktivitet, klikker du på aktiviteten/kortet for å supplere ytterligere informasjon.  
Fra kan:

 • Endre navnet på aktiviteten/kortet
 • Legge til en beskrivelse  
 • Opprett under aktiviteter
 • Kommuniser med andre deltakere om den aktuelle aktiviteten ved å Kommentar
 • Klarmarkera aktiviteten 

info_aktivitet.png

 

Du kan også se mer detaljert informasjon rundt:

 • Se om tavlen er privat eller delt med andre  
 • Angi en sluttdato
 • Velg hvilken Kol onne hendelse som skal plasseres i  
 • Tildel ansvars  
 • Bifoga filer  

 

Det er enkelt å lagre

På tavlen og aktiviteter er det ingen lagre-knapp. Informasjonen lagres i stedet Automatisk.

Hvis du vil lukke aktiviteten og arbeide med den, klikker du på krysset i høyre hjørne:

st_ng_aktivitet.png

 

Fjern aktivitet

Hvis du vil fjerne en aktivitet/et kort, klikker du på de tre punktene øverst til høyre og velg Fjern:

Ta_bort_kort.png

 

 

Flytte aktiviteter mellom kolonner

Du kan enkelt flytte en aktivitet fra en kolonne til en annen ved hjelp av dra og slipp. På denne måten en oversikt for å se hva som er igjen å gjøre, hva som pågår, og hvis noe er klart.  

2019-11-25_14-40-39.png

 

Informasjon om hvert kort direkte på tavlen

Hvis det er lagt til informasjon i aktiviteten, vises det ikoner som gi en indikasjon på at det er mer informasjon i tilfelle:

 

Info_p__kort.png

 1. Deadlinedatum
 2. Ansvarlig/ansvarlig
 3. Vedlagte filer og nummer
 4. Subactivities og tall
 5. Beskrivelse

Aktiviteter som er tydelig merket, får også en grønn blokk til venstre for aktiviteten navn:

 

 mceclip1.png

 


Fjerne merket for flere aktiviteter samtidig

Hvis du vil fjerne alle aktiviteter i en kolonne, kan du gjøre dette med ett slag ved å klikke på de tre prikkene   i høyre hjørne av kolonnen og velge "Fjern merket for alle."

mceclip3.png

Har du skjedd å klare-merke aktiviteter som ikke bør være tydelig merket? ingen fare! Klikk på aktiviteten og sjekke ut det klare merket.  

 

Filtrer og søk styrets aktiviteter

Filtrere etter klare merkede aktiviteter  

Aktiviteter merket som klare kan filtreres ut/fjernes fra brettet med ved hjelp av funksjonen øverst til høyre på brettet.

mceclip2.png


Søk etter individuelle aktiviteter

Ved hjelp av søkefunksjonen på tavlen kan du søke i alle aktiviteter. Det er funnet øverst til høyre på hvert bord. Akkurat nå kan du søke i navnene på aktivitetene.

mceclip6.png