Do-board (kanban)

Översikt i do-board

Få översikt över status på arbetet i era do-boards

Beskrivning

Det ska vara enkelt för dig som användare att ha genomgångar med ditt team, föra dialog kring ert operativa arbete och få en bra överblick kring en brädas status.

Funktionen Översikt hittar du högst upp i din do-board. Den är indelad i tre flikar: Fokus, Progress samt Översikt som är klickbara.

För att läsa mer om do-brädorna och hur du kopplar fokus till en bräda, se den övergripande artikeln: Do-boards

Fokus

För varje strategi som har kopplats till brädan som fokus går det nu att få överblick över antalet länkade uppgifter och hur progressen löper för respektive strategi. 

Progress

Det går även att få överblick över brädans progress i sin helhet. Här visas samtliga deltagares progress och status för de uppgifter de arbetar med på brädan. 

Översikt

Under Översikt får du en generell status för hela brädan med summeringar kring bland annat uppgifternas status, vilka som saknar koppling till fokus eller deadline.