Bemanningsplanen

Bemanningsplanen - översikt

Bemanna din personal med ämnesundervisning från skolans timplan och med övriga uppdrag.

Allmänt

I bemanningsplanen bemannar du din personal med ämnesundervisning från skolans timplan och med övriga uppdrag.

Bemanningsplanen består av en stor mängd komponenter och symboler om beskrivs i denna artikel.

Övergripande

1) Terminsväljare - klicka för att välja vår eller höst.

2) Förklaring av staplar för bemannad personal. 

3) Växla mellan att visa tid kvar att bemanna och utlagd tid för personalen. 

4) Uppdatera vyn med ändringar utan att ta bort aktuellt filter

5) Filtermöjligheter

6) Växla mellan expanderat och kompakt läge för att få både översyn och kunna arbeta med detaljer.

7) Meny för exporter samt för att tömma bemanningsplanen

Rubrikrad

1) Ämnestid från Skolans timplan som är kvar att bemanna

2) Markör för att mer tid är utlagd än vad som är angivet i Skolans timplan. Ta bort överflödig tid från bemanningen, alternativt förstärk Skolans timplan, för att få bort markören.

3) Klass- eller gruppnamn

4) Arbetslagstillhörighet - gäller hela den grå eller vita markeringen. Arbetslag anges i Klasser och Grupper.

Vänsterkolumn

1) Andel fördelning i kostnadsfördelningsgruppen

2) Länk till personalkortet

3) Ämnesbehörigheter - håll muspekaren över för att se hela ämnesnamnet och vilka årskurser den gäller.

4) Övre stapeln: Andel och faktisk bemannad tid av hela arbetstiden, inklusive uppdragstid.. Undre stapeln: Andel och faktisk bemannad undervisningstid (ämnesundervisning).

5) Arbetslagstillhörighet - gäller hela den grå eller vita markeringen. Arbetslag anges under Fördela arbetslag

Bemanningsplanen

1) Knapp för att lägga till bemanning - visar sig när du för muspekaren över cellen

2) Uppdragsblock med förkortning (MT) och tid (60 minuter) - håll muspekaren över för att se hela namnet (Mentorstid)

3) Tag bort blocket genom att klicka på krysset - visar sig när du för muspekaren över blocket

4) Symbol för obehörig undervisning. Håll muspekaren över för att se orsaken. Du kan också ta ut en Rapport över all obehörig undervisning i planen - se Exporter från Bemanningsplan.

5) Redigeringsläge för tiden - klicka på tiden för att öppna. Spara med Enter, eller klicka utanför blocket. Du kan också använda Tab för att komma till nästa block i redigeringsläge.

SCB-rapportering

För underlag till SCB-rapportering "Pedagogisk personal", se Stöd för SCB-rapportering