Importer och exporter

Importer och exporter

Importera information till din plan via tabellfiler. Få ut relevant information som underlag till schemaläggning via exporter.

Snabblänkar till exporter: 

Allmänna råd om exporter för senare import

Personalexport

Klassexport 

Personalbudgetexport

Personalfördelningsexport

Export av intäkter och kostnader

Grundtimplansexport

Bemanningsplansexporter

Exportera underlag till SCB-rapport

Importer

Du kan importera din organisations behörighetsinformation. Underlagsfilen till detta beställer du via Skolverket.

Följande information går att importera till din plan via tabellfilsimport - för mer information, följ respektive länk: 

- Import av personal och personalbudgetfördelning

- Import av Grundtimplan

- Import av Klasser 

Exporter

Allmänna råd om exporter för senare import

När du importerar ovanstående filer kan du exportera ett underlag att utgå ifrån - se respektive länk för import. Exporterade filer hittar du längst ner till höger i webbläsaren om du använder Chrome: 

I Edge hittar du exporterade filer i en pop-up-ruta längst upp till höger: 

I allmänhet sparas exporterade filer under hämtade filer/downloads på din dator: 

Tänk på att inte spara dessa filer på gemensamma diskar eller ytor, exempelvis Sharepoint, då det riskerar att förändra encodingen på filen. Detta kan senare ge problem med tecken som å, ä och ö vid importen. Det bästa är att låta filerna ligga kvar under Hämtade filer där de sparas vid nedladdningen. 

Nedan listas visas vilken information som går att exportera från systemet, hur du når den samt ett exempel på en fil för respektive export.

Personalexport

Personal från "Uppsättning > Personal":

Exempelfil:

Klassexport 

Klasser från "Uppsättning > Klasser och grupper". Observera att exporten görs per termin. Endast Klasser exporteras, inte grupper:

Exempelfil:

Personalbudgetexport

Personalbudget årsrapport från "Budget > Personalbudget". Det finns ingen motsvarande import.

Exempelfil - observera att terminerna exporteras med var sin rad:

Personalfördelningsexport

Personalfördelning per termin från "Budget > Fördela personal":

Exempelfil - varje fördelning för terminen exporteras på en egen rad:

Export av intäkter och kostnader

Intäkter och kostnader för budgetåret från "Budget > Intäkter och kostnader". Det finns ingen motsvarande import. 

Exempelfil - även elevintäkter samt personalkostnader grupperade på kostnadsfördelningsgrupp kommer med i exporten för att ge en komplett bild över årets intäkter och kostnader:

Grundtimplansexport

Grundtimplan från "Timplan > Grundtimplan":

Exempelfil - eventuella förstärkningar som har gjorts i grundtimplanen kommer inte med. Det visas ingen markör för klass- eller gruppundervisning, men både klass- och gruppundervisningstid exporteras:

Bemanningsplansexporter

Från "Bemanningsplan > Bemanningsplan" finns flera olika exporter:

Exportera till schema

Terminsvis export - se följande artikel om import till schemaprogram.

Exempelfil: Ämnet skrivs ut med förkortning. Lärare skrivs med signatur om sådan finns, annars med förnamn + efternamn. Information om förstärkning och kommentar runt förstärkning hämtas från timplanen. 

Exportera inkl. uppdrag

Samma som "exportera till schema" ovan inklusive alla bemannade uppdrag: 

Exempelfil:

Exportera endast uppdrag

Exempelfil - då uppdragen inte planeras i timplanen förekommer här ingen förstärkning eller kommentarer.

Rapport över obehörig undervisning

Samma format som ovanstående exporter, men med en extra inledande kolumn med behörighetsinformation.

Om det saknas information betyder det att undervisningen är behörig. I annat fall framgår det vilken typ av behörighetsproblem som föreligger.

Exempelfil:

Exportera till excel

En mer visuell export i tabellformat över bemanningsplanen, tänkt i första hand för utskrift. Exempelfil: 

Exempelfil, detalj - varje undervisnings- och uppdragsblock visas med färg, förkortning och tid. Har en lärare flera block i en klass eller grupp, visas dessa som extra rader:

Exportera underlag till SCB-rapport

Läs mer om denna export här: Stöd för SCB-rapport