Bemanningsplanen

Filter i bemanningsplanen

Allmänt

Det finns två olika filter för bemanningsplanen - Visa endast som är beständigt, och Personal och klass/grupp-filtret som återställs när du lämnar bemanningsplanen, eller trycker "Återställ". . 

Filtret behålls i kompakt läge. Du kan uppdatera bemanningsplanen med ändringar från en annan flik via snurrpilen. 

Du kan se om filtret Visa endast är aktivt genom siffrorna - i exemplet nedan visas en av elva kostnadsfördelningsgrupper. 

Personal- och klassfilter är aktiva om filtrertratten är blågrön - i exemplet nedan är personalfiltret aktivt, men inte klassfiltret.

Visa endast - filter för kostnadsfördelningsgrupper

Med filtret "Visa endast" kan du välja att dölja de kostnadsfördelningsgrupper som inte är relevanta när du gör din bemanning. Det kan vara de som hör till kostnadsfri personal, men också t.ex. Elevhälsa eller Administration, som ni varken lägger ut undervisning eller uppdrag på.

Välj vilka grupper du vill se och spara.

När du ändrar detta filter återställs eventuella andra filter. 

Denna filterinställning sparas för den plan du arbetar i- nästa gång du går in i bemanningsplanen har du kvar detta filter.

Personalfilter

Personalfiltret låter dig filtrera fram personal med viss behörighet. Du kan också filtrera fram specifik personal eller personal i ett visst arbetslag.

Klicka på ett ämne för att välja ut den personal som har behörighet i ämnet. om du väljer mer än ett ämne, väljs personal som har behörighet i minst ett av ämnena.

Du kan också avmarkera all personal och välja ett visst arbetslag. 

Personalfiltret visar endast personal i de kostnadsfördelningsgrupper som "visa endast"-filtret är inställt på.

Filtret återställs om du går till en annan vy - läs mer här: Hur behåller jag mitt filter i Bemanningsplanen

I exemplet nedan kan du filtrera fram mattelärare i arbetslag AL 4-6 genom att 

1) Klicka för ämnet matematik

2) och 3) Klicka två gånger i arbetslagsrutan för de arbetslag du inte önskar se

4) Filtrera

Klass- och gruppfilter

Klass- och gruppfiltret låter dig filtrera fram specifika klasser och grupper, eller hela arbetslag. Du kan kombinera detta med personalfiltret.