Aktivitetsnoder

Automatisk status

Automatisk status sätter status utifrån dina aktiviteters start- och slutdatum i förhållande till dagens datum.

Allmänt

Med hjälp av "Automatisk status" så ändras status på aktiviteten automatiskt beroende på vilket datum det är i förhållande till start- och slutdatum.

Automatisk status konfigurerar du i Aktivitetsinställningarna, och sedan i styrmodellskolumnen

Statusalternativ

Det finns stöd för fyra olika statusalternativ för den automatiska växlingen: Före startdatum , mellan start- och slutdatum, nära slutdatum och efter slutdatum, exempelvis enligt bilden nedan.

Om du inte önskar använda den tredje statusen "snart försenad", sätter du den till samma alternativ som det andra alternativet, t.ex. "Pågående" - då får du bara tre olika statusar i praktiken: 

Börja använda automatisk status

För att börja använda automatisk status i en styrmodellskolumn, gör så här. Om du vill byta från manuell status till automatiskt status för befintliga aktiviteter, se nästa avsnitt. 

1. Se till att det finns ett statusalternativ för automatisk status - finns det inte, så skapa det och spara - namnge detta så att det framgår att det är automatiskt:

 2. Se till att automatisk status har önskade statusalternativ, till exempel enligt nedan: 

3. Skapa en ny statusgrupp för Automatisk status och välj de styrmodellskolumner som skall få tillgång till denna. Lägg till statusalternativ, åtminstone Pågående (auto) och Avslutad - du kan även lägga till Vänteläge, om du vill kunna pausa aktiviteten. Spara.

4. Välj sedan din nya statusgrupp i styrmodellskolumnen:

När du nu skapar nya aktiviteter i denna kolumn kommer status visas utifrån aktuellt datum, till dess att du väljer status "Avslutad" eller eventuellt "Vänteläge". 

Byt vanlig status till automatisk status för en befintlig statusgrupp

Om du har manuell status på dina aktiviteter, men vill byta till Automatisk status så kommer här ett exempel på hur man gör. Exemplet utgår från att man har följande utgångsläge, och i exemplet byter vi gruppen "Standard" till att använda automatisk status.

1) Se till att du har ett statusalternativ med betydelsen "Automatisk status", här med namn "Pågående (auto)". Skulle ni använda samma namn som på en manuell status, t.ex. "Pågående", ändra gärna namnet på den automatiska statusen så att du ser skillnad medan du byter.
2) Välj sedan "Ersätt statusalternativ" för alternativen Ej påbörjad (Övrigt), Pågående (Övrigt) och Försenad (Övrigt). Alla dessa tre ersätter du med "Automatisk status":
3) Spara. Nu kommer alla befintliga aktiviteter som använder Standardgruppen ha automatisk status.
4) Ta bort alternativen Ej påbörjad och Försenad från Standard-statusgruppen. Detta förhindrar att de får en status som inte är den automatiska:
5) Spara. Nu kommer de automatiska statusarnas ikoner och namn att visas i vyer och rapporter. Detta tills att det görs ett aktivt val till ett statusalternativ som inte har denna betydelse, i det här exemplet "Avslutad" eller "Väntläge". Där statusalternativ väljs för själva aktiviteten kommer namnet på själva statusalternativet med betydelsen "Automatisk status" att stå först, och vilken automatisk status som visas efter inom parantes.