Anonymisering

Hva betyr anonymisering og hvor gjøres anonymiseringen?

Anonymisering er en plattforminnstilling som kan gjøres etter sletting av en bruker.

Det er også mulighet for å stille inn slik at anonymiseringer skjer automatisk, dette er en to-trinns innstilling hvor du. (1) Aktiverer automatisk anonymisering. (2). Angir antall dager fra brukeren slettes til brukeren skal anonymiseres.

Anonymisering kan ikke angres, så du må være veldig sikker før du anonymiserer en bruker! Når anonymiseringen er fullført, kan du ikke lenger gjenopprette den slettede brukeren.

Når en anonymisering av en bruker er utført, forsvinner brukeren fra Stratsys og kan ikke gjenopprettes. Kommentarer fra brukeren i den aktive databasen forsvinner ikke, men du kan ikke lenger se hvem som har laget kommentaren, men det står anonymisert bruker i stedet for navnet.

Hva er berørt:

  • Alle noder i alle visninger i alle kontrollmodeller i gjeldende versjon
  • Alle noder i alle visninger i alle kontrollmodeller i planleggingsversjon

Hva er ikke berørt:

  • Historiske databaser
  • Klart markert rapporter
  • Arkiverte rapporter

Dette betyr at det ikke lenger er mulig å se hvem som har kommentert i gjeldende/planleggingsversjon, men kommentaren er fortsatt der så det oppstår ikke tap av data.
Det er fortsatt mulig å se hvem som har laget rapporteringen i historiske databaser og i klart markert og arkiverte rapporter.