Gemensamma inställningar för alla nodtyper
  1. Manual
  2. Inställningar för noder
  3. Gemensamma inställningar för alla nodtyper

Ändra huvudenhet för noder

Har ni råkat skapa en nod på fel enhet eller genomför en förändring i organisationen? Med funktionen "Ändra huvudenhet för nod" går det att flytta noder som inte är konsoliderade från en enhet till en annan.

Du kan endast ändra huvudenhet för noder som inte är konsoliderade. För konsoliderade noder, se följande artikel: Hur byter jag huvudenhet för ett mått eller en aktivitet?

Huvudenheten är den enhet som noden är skapad på och noden kan sedan vara synliggjord till underliggande enheter.

För att noden skall synas på den nya enheten efter flytten måste den/de noder den är kopplad mot kopplad också synas på enheten. Om så inte är fallet är det enklast att synliggöra de kopplade noderna först.

Om du ska flytta flera noder som är kopplade mot varandra så är det bra att flytta dessa samtidigt. 

Om du vill byta huvudenhet på en aktivitet som är kopplad mot ett konsoliderat mått rekommenderar vi att du först tar kontakt med supporten. 

Instruktion

Gå till menyn "Ändra huvudenhet för noder" i administrationen (under "Inställningar").

Välj från vilken enhet du vill flytta (1) och till vilken ny enhet (2). Ange vilken styrmodell noderna du vill flytta tillhör (3). Klicka på Nästa.

Välj vilka noder du vill byta huvudenhet för och klicka på Uppdatera. 

Om kryssrutan är utgråad beror det på att noden är konsoliderad - då går den inte att flytta.