Gemensamma inställningar för alla nodtyper
  1. Manual
  2. Inställningar för noder
  3. Gemensamma inställningar för alla nodtyper

Ändra huvudenhet för noder

Har ni råkat skapa en nod på fel enhet eller genomför en förändring i organisationen? Med funktionen "Ändra huvudenhet för nod" kan ni enkelt i administrationen flytta en nod från en enhet till en annan.

Snabblänkar:

Steg 1 - Välj enhet och styrmodell

Steg 2 - Välj noder vars huvudenhet ska ändras

Navigera till "Ändra huvudenhet för noder" som du hittar i administrationen, den sista knappen under avsnittet "Inställningar".

Här kan du ändra huvudenhet för noder som inte är konsoliderade. Huvudenheten är den enhet som noden är skapad på, noden kan sedan vara synliggjord till underliggande enheter.

OBS! Om du vill byta huvudenhet på en aktivitet som är kopplad mot ett konsoliderat mått rekommenderar vi att du först tar kontakt med supporten. För att noden skall synliggöras på den enhet dit du vill flytta den, krävs att noden är kopplad mot andra noder som också är synliggjorda på denna enheten. Om detta inte är fallet är det även möjligt att ställa sig på den översta av de två enheterna och filtrera på underliggande enheter i vyn. Då kommer du kunna se noden och kunna ändra kopplingen för den. Om du ska flytta flera noder som är kopplade mot varandra så är det fördelaktigt om du flyttar dessa samtidigt. Det är tyvärr inte möjligt i dagsläget att ändra huvudenhet för mått/aktiviter som är konsoliderade.

Instruktion
Du ändrar huvudenhet för en nod genom att utföra följande steg:

Steg 1 - Välj enhet och styrmodell

Välj från vilken enhet du vill flytta noder och vart du vill att de ska flyttas. Sen anger du vilken styrmodell noderna du vill flytta tillhör. Gå vidare till nästa steg genom att klicka på knappen Nästa.

 

Steg 2 - Välj noder vars huvudenhet ska ändras

Beroende på de val du gjorde i Steg 1 får du här en lista med de noder som du kan välja att byta huvudenhet för. Om du ska flytta flera noder som är kopplade mot varandra så är det fördelaktigt om du flyttar dessa samtidigt. Om noder inte går att välja beror det på att de ingår i en konsolideringskedja (se bildexemplet nedan). 

När du markerat alla du vill ändra genomför du flytten genom att klicka på Uppdatera