1. Håndbok
  2. FAQ
  3. Flytt og koble til noder

Endre hovedenhet for noder

Trinn 1-Velg enhets-og kontroll modell

Trinn 2-Velg noder med hovedenhet som skal endres

Her kan du endre hovedenheten for ikke-konsoliderte noder. Hovedenheten er den stasjonen som noden opprettes på, kan noden gjøres synlig for de underliggende enhetene.

Obs! Hvis du vil endre hode enheten for en aktivitet som er koblet til et konsolidert mål, anbefaler vi at du først tar Kontakt Med støtte. For at noden skal være synlig på stasjonen der du vil flytte den, kreves det at noden er koblet til andre noder som også er Synliggjorda på denne enheten. Hvis dette ikke er tilfelle, er det også mulig å stå på toppen av de to enhetene og filtrere på de underliggende enhetene i visningen. Så du ville være i stand til se knuten og være i stand til endre kontakten for den. Hvis du flytter flere noder som er koblet til hverandre, er det en fordel hvis du flytter dem på samme tid. Dessverre er det ikke mulig i dag å endre hovedenheten av tiltak/aktiviteter som er konsolidert.

 

Instruksjon
Hvis du vil endre hovedenheten til en node, utfører du følgende trinn:

Trinn 1-Velg enhets-og kontroll modell

Velg hvilken enhet du vil flytte noder til, og hvor du vil at de skal flyttes. Deretter angir du hvilken kontroll modell nodene du vil flytte, tilhører. Gå til neste trinn ved å klikke på knappen Neste.

 

Trinn 2-Velg noder med hovedenhet som skal endres

Avhengig av valgene du har gjort i Trinn 1 Du vil få en liste over noder som du kan velge å endre hovedenheten for. Hvis du flytter flere noder som er koblet til hverandre, er det en fordel hvis du flytter dem på samme tid. Hvis det ikke er mulig å velge noder, er det fordi de er en del av en Konsoliderings kjede (se bilde eksempel nedenfor).

Når du har merket alt du vil endre, må du fullføre flyttingen ved å klikke Oppdateringen.