Vytyper

Analysvy - ändra underlaget i uppföljningsfönstret

Konfigurera analysvyerna för att få bästa möjliga underlag när ni följer upp mål, mått och aktiviteter.

Beskrivning

Analysvyn ger användaren värdefull information om noden och dess kopplade mått och aktiviteter. Vyn konfigureras på ett liknande sätt som andra vyer genom att ange nodegenskaper, filterinställningar och standardfilter, men med färre inställningsalternativ jämfört med en vanlig vy.

Vyn utgår ifrån den styrmodellskolumn som noden tillhör, och kan visa relaterad information för kopplade noder.

Du konfigurerar analysvyn per styrmodellskolumn, och kan alltså ha olika underlag för olika syften, exempelvis ett underlag för målen i Verksamhetsplanen och andra inställningar för målen i din Hållbarhetsplan.

Analysvyn går att nå på två sätt i Stratsys. Det vanligast sättet är från Uppföljningsfönstret. Den går också att öppna från vyer via nodegenskapen "Analysvy". 

Analysvyn i uppföljningsfönstret 

Du finner Analysvyn till höger i uppföljningsfönstret i fliken som heter "Underlag" som är den första fliken som ni finner i överkant i den högra delen fönstret (1).

För att konfigurera underlaget kan du som är global administratör välja menyn "Konfigurera underlag" i trepriksmenyn som finns uppe i högra hörnet (2).  

 

Analysvyn från nodegenskap i vyer

Om du har lagt till nodegenskapen Analysvy för en kolumn i en vy, så kan öppna analysvyn genom att klicka på förstoringsglasikonen. 

Vyn öppnas då, och härifrån kan du som är global administratör ändra egenskaperna från verktygsmenyn uppe i höger hörn. Detta är alltså samma vy som i uppföljningsfönstret, så när du ändrar egenskaper härifrån påverkas även informationen i uppföljningsfönstret.

Ändra underlaget i analysvyn

Vyn konfigureras på samma sätt som en vanlig vy, men har begränsade inställningsmöjligheter. 

Under "Ändra" som finns i övre delen av fönstret (1) har du möjlighet att aktivera Inline Edit. Denna inställning påverkar dock bara analysvyn då den öppnas via nodegenskapen.

Du kan bestämma vilka kolumner som skall vara synliga i vyn och ange dess nodegenskaper genom att klicka på skiftnyckeln (2) för varje kolumn.

Du kan ställa in filterinställningar och standardfilter för vad som skall visas i vyn under Avancerade Inställningar nere i vänster hörne (3).

För mer information om dessa steg, se respektive artikel: