Kommunikationsytan och aviseringar

Aviseringar

Vad får användare aviseringar om? Hur fungerar mail som skickas utifrån aviseringarna?

Allmänt

Aviseringar kontra påminnelser

Denna artikel beskriver de aviseringar som presenteras i aviseringscentrat och e-postutskick runt dessa: 

Om du letade efter information om påminnelser och epost-utskick för uppföljning med mera från Att-göra-listan, hänvisar vi istället till denna artikel: E-postpåminnelser

Aviseringar i Stratsys

I en stor organisation sker många saker varje dag och det kan vara svårt att följa med i allt som händer. I aviseringscentret samlar vi olika händelser som kan vara intressanta för dig som användare. Dessa aviseringar kräver ingen åtgärd, utan är tänkt som information om hur dina kollegor arbetar i verktyget.

Nya aviseringar

När klockan har en markör, så finns det nya händelser som du inte tagit del av: 

När markören saknas finns det inget nytt att ta del av:

När du klickar på klockan ser du dina aviseringar. Du kan skrolla i listan för att se äldre händelser:

Aviseringar visas för:

  • Tillagd som ansvarig för Mål, mått och aktiviteter (noder)
  • Rapport har blivit aktiverad för inrapportering
  • Händelse i ett årshjul startar (gäller händelser som syns på användarens huvudenhet)
  • Tillagd som deltagare på en Do-bräda
  • Tillagd som ansvarig för uppgift på Do-bräda
  • Tillagd som ansvarig för åtgärd i Meetings
  • En delegerad åtgärd i Meetings kommenteras

E-post med aviseringar

Du kan ställa in att aviseringarna som visas även skickas som e-post.

Som superadministratör kan du aktivera aviseringsmailen centralt för alla användare. När aviseringsmailen är aktiverade kan sedan respektive användare justera inställningar för dem via sina kontoinställningar.

Aviseringsmailen ersätter den tidigare funktionen "Skicka e-post vid tillagd ansvarsroll", som har tagits bort i samband med nyutvecklingen. De kunder som hade funktionen "Skicka e-post vid tillagd ansvarsroll" påslagen kommer också ha aviseringsmail aktiverat som standard. För övriga kunder behöver aviseringsmailen aktiveras manuellt.


Slå på och stäng av aviseringsmail

De globala inställningarna för aviseringsmailen nås från Plattformsadministrationen (kugghjulet nere i vänstra hörnet) - välj sedan "E-postinställningar":

aviseringsmail

Här har du alternativ att aktivera aviseringsmailen. När du gör det kommer e-post börja gå ut till alla användare på daglig basis, där dagens notiser i aviseringscentret samlas ihop. 

Du får också alternativet om mail även ska gå ut för systemaviseringar, vilket är aviseringar från aviseringscentret som är automatgenererade från systemet. Det gäller för årshjulshändelser som startar eller när en rapport automatkopieras. 

På samma ställe väljer du att avaktivera mailen om du vill att inga mail för detta ska gå ut. Observera att enskilda användare då inte kan slå på det själv.

Mailinställning för enskilda användare

Varje användare kan, om aviseringsmailen är aktiverade enligt ovan, själv ställa in om de vill ha mailen och hur ofta de ska få det. Inställningen för det nås via användarens kontosida (symbol med användarens initialer eller bild uppe i högre hörnet) och fliken "Aviseringar".

Om användaren vill få mail kan de välja mellan att antingen få ett summerande mail varje dag (standardbeteende), varje vecka eller om de vill få ett mail direkt vid varje avisering.

Observera: Vid inställningen "skicka direkt" kommer inget mail skickas om användaren direkt klickar på klockan och läser aviseringen då den dyker upp - då räknas aviseringen som mottagen i systemet.