Kommunikationsytan och aviseringar

Aviseringar

Vad får användare aviseringar om? Hur fungerar mail som skickas utifrån aviseringarna?

E-post med aviseringar

Inställning för enskilda användare

Vad visas aviseringar för?

Aviseringar för kunder med egen drift

Beskrivning

Aviseringar kontra påminnelser

Denna artikel beskriver de aviseringar som presenteras i aviseringscentret och e-postpåminnelser runt dessa:

Om du letade efter information om påminnelser för Att-göra-listan, hänvisar vi istället till denna artikel: E-postpåminnelser

Aviseringar i Stratsys

I en stor organisation sker många saker varje dag och det kan vara svårt att följa med i allt som händer. I aviseringscentret samlar vi olika händelser som kan vara intressanta för dig som användare. Dessa aviseringar kräver ingen åtgärd, utan är tänkt som information om hur dina kollegor arbetar i verktyget.

Nya aviseringar

När klockan har en markör, så finns det nya händelser som du inte tagit del av: 

När markören saknas finns det inget nytt att ta del av:

När du klickar på klockan ser du dina aviseringar. Olästa aviseringar markeras med en markör. Du kan skrolla i listan för att se äldre händelser:

Vad visas aviseringar för?

Aviseringar visas för:

  • Tillagd som ansvarig för noder, till exempel mål, mått och aktiviteter.
  • Rapporter som har blivit aktiverade för inrapportering
  • Händelse i årshjul som startar (gäller händelser som syns på användarens huvudenhet)
  • Tillagd som deltagare på Do-brädor
  • Tillagd som ansvarig för uppgifter på Do-brädor
  • Tillagd som ansvarig för åtgärder i Meetings
  • En delegerad åtgärd i Meetings kommenteras

E-post med aviseringar

Du kan ställa in att aviseringarna som visas även skickas som e-post.

Som superadministratör kan du aktivera aviseringsmailen centralt för alla användare. När aviseringsmailen är aktiverade kan sedan respektive användare justera inställningar för dem via sina kontoinställningar.

Slå på och stäng av aviseringsmail

De globala inställningarna för aviseringsmailen nås från Plattformsadministrationen (kugghjulet nere i vänstra hörnet) - välj sedan "E-postinställningar":

aviseringsmail

Här har du alternativ att aktivera aviseringsmailen. När du gör det kommer e-post börja gå ut till alla användare på daglig basis, där dagens notiser i aviseringscentret samlas ihop. 

Du får också alternativet om mail även ska gå ut för systemaviseringar, vilket är aviseringar från aviseringscentret som är automatgenererade från systemet. Det gäller för årshjulshändelser som startar eller när en rapport automatkopieras. 

På samma ställe väljer du att avaktivera mailen om du vill att inga mail för detta ska gå ut. Observera att enskilda användare då inte kan slå på det själv.

Inställning för enskilda användare

Varje användare kan, om aviseringsmailen är aktiverade enligt ovan, själv ställa in om de vill ha mailen och hur ofta de ska få det. Inställningen för det nås via användarens kontosida (symbol med användarens initialer eller bild uppe i högre hörnet) och fliken "Aviseringar".

Om användaren vill få mail kan de välja mellan att antingen få ett summerande mail varje dag (standardbeteende), varje vecka eller om de vill få ett mail direkt vid varje avisering.

Observera: Vid inställningen "skicka direkt" kommer inget mail skickas om användaren direkt klickar på klockan och läser aviseringen då den dyker upp - då räknas aviseringen som mottagen i systemet.

Aviseringar för kunder med egen drift

Vissa kunder med egen drift har kvar den äldre aviseringsmodellen. Klockan saknas då i systemet, och aviseringsmailen styrs istället via fliken "Aviseringar" under E-post-inställningar:


Alerts

För att läsa om Alerts kan du klicka här.