Kommunikationsytan och aviseringar

Aviseringar

Vad får användare aviseringar om? Hur fungerar mail som skickas utifrån aviseringarna?

Innehåll

Vad aviseras om?

Sedan oktober 2021 har Stratsys ett nytt aviseringscenter.

I en stor organisation sker många saker varje dag och ibland är det svårt att hänga med i allt som händer. I aviseringscentret samlar vi därför olika händelser som är bra att känna till. Det är inget som kräver någon action ut mer ett sätt att ge insikter och göra produkten mer levande.

Aviseringscentret lanseras med en initial uppsättning av aviseringar som spänner sig över produkterna i plattformen:

Det nås från övre högra hörnet via en klock-symbol:

I rutan som kommer upp möts användaren av aviseringar likt:

aviseringar

Vi har aviseringar för:

  • Tillagd som ansvarig för Mål, mått och aktiviteter (noder)
  • Rapport har blivit aktiverad för inrapportering
  • Händelse i ett årshjul startar (gäller händelser som syns på användarens huvudenhet)
  • Tillagd som deltagare på en Do-bräda
  • Tillagd som ansvarig för uppgift på Do-bräda
  • Tillagd som ansvarig för åtgärd i Meetings
  • En delegerad åtgärd i Meetings kommenteras

Mail från aviseringar

Den 11 februari släpps en ny funktion som gör att mail skickas till användare utifrån notiserna i aviseringscentret.

Som superadministratör kan du aktivera/avaktivera aviseringsmailen centralt för alla användare. Om mailen är aktiverade kan sedan respektive användare ställa in specifika inställningar för dem.

Aviseringsmailen ersätter den tidigare funktionen "Skicka e-post vid tillagd ansvarsroll", så den kommer att tas bort i samband med att den här utvecklingen släpps. Därmed kommer de kunder som använder det mailet innan 11 februari att ha aviseringsmailen aktiverade som standard

För övriga kunder behöver aviseringsmailen aktiveras enligt rubrik nedan.

Aktivering/avaktivering/globala inställningar

De globala inställningarna för aviseringsmailen nås från Plattformsadministrationen (kugghjulet nere i vänstra hörnet) och där alternativet "Epost-inställningar".

aviseringsmail

Här har du alternativ att aktivera aviseringsmailen. När du gör det kommer mail börja gå ut till alla användare på daglig basis, där dagens notiser i aviseringscentret samlas ihop. 

Du får också alternativet om mail även ska gå ut för systemaviseringar, vilket är aviseringar från aviseringscentret som är automatgenererade från systemet. I dagsläget är det när årshjulshändelser startar eller en rapport automatkopieras. 

På samma ställe väljer du att avaktivera mailen om du vill att inga mail för detta ska gå ut. Observera att enskilda användare då inte kan slå på det själv.

Mailinställning för enskilda användare

Varje användare kan, om aviseringsmailen är aktiverade enligt ovan, själv ställa in om de vill ha mailen och hur ofta de ska få det. Inställningen för det nås via användarens kontosida (symbol med användarens initialer eller bild uppe i högre hörnet) och fliken "Aviseringar".

Om användaren vill få mail kan de välja mellan att antingen få ett summerande mail varje dag (standardbeteende), varje vecka eller om de vill få ett mail direkt vid varje avisering.