1. Håndbok
  2. Innstillinger for noder
  3. Felles innstillinger for alle nodetyper

Nøkkelordgrupper

Legg til en søkeord gruppe

Endre, legge til og slette søkeord gruppe

Behandle nøkkelord ikoner

Her kan du opprette søkeord grupper og legge til en samling med nøkkelord. nøkkelord er en funksjon som innebærer at du merker noder med bestemte begreper. Nøkkelordene oppretter flere muligheter for filtrering og sortering av informasjon i visninger og rapportdeler.

 

Du kan angi hvilke nivåer i kontroll modellen som skal ha hvilke søkeord grupper og om nøkkelordene skal gjelde for hele noden, eller om de skal angis per periode.

Legg til en søkeord gruppe

Klikk på knappen Legge, nederst på administrationsalternativet Nyckelordsgrupper. Du vil da komme til siden Legge til søkeord grupper Hvor du kan gjøre innstillinger på tre områder: De generelle, Rettigheter Og Gjøre synlig for noder i følgende kolonner.

De generelle
navn
I tekstboksen skriver du inn navnet på nøkkelord gruppen.

Tillat flere søkeord
Hvis du merker tekstboksen, kan du velge flere nøkkelord på samme node i samme søkeord gruppe.

Filtrere på et søkeord
I Filterinställningarna For søkeord har du muligheten til å aktivere et alternativ til å filtrere ut alle mål/tiltak/aktiviteter Ikke Manglende søkeord. I tekstboksen angir du hva Filtreringsalternativet skal kalles, fortrinnsvis Alle med søkeord.

Filtrer på uten nøkkelord
I Filterinställningarna For søkeord har du muligheten til å aktivere et alternativ til å filtrere ut alle mål/tiltak/aktiviteter som ikke har noen søkeord. I tekstboksen angir du hva Filtreringsalternativet skal kalles, fortrinnsvis Ingen valgte søkeord.

Tillat brukere å legge til nye søkeord
Gi brukerne muligheten til å knytte nye søkeord til nodene. Dette alternativet er bare aktivert hvis du Tillat flere søkeord.

Nøkkelordene i gruppen bør være avsetnings BAS ert
Avsetnings nøkkelord betyr at nøkkelordet er knyttet til kommentar perioden og rapporteres når du skriver kommentarer. Hvis merknadene er enhetsspesifikke, er avsetnings nøkkelordet også spesielt. For noder som konsolideres, blir merknadene automatisk enhetsspesifikke. Selv for SYNLIGGJORDA noder er de som standard enhetsspesifikke. Se innstillinger for SYNLIGGJORDA-noder i Kommentar innstillinger/generelt.

Periodicerade nøkkelord er valgt i Rapporteringsfönstret Over kommentarfeltet. Ikke-periodicerade nøkkelord er valgt i Ändrafönstret og gjelder for hele synlighet kjeden.

Obligatorisk
Det blir obligatorisk å angi søkeord. Søkeord alternativ nei Kan ikke velges når Obligatorisk er aktivert.

Enhetsspesifikke søkeord
Gir mulighet til å ha nøkkelord i gruppen som bare kan velges for en bestemt enhet.

Obs! Hvis noden er synlig for flere enheter (ikke konsolidert), er nøkkelordene som gjelder for enheten på øverste nivå, også synlige for de underliggende enhetene. Hvis du vil at alle enheter skal kunne velge sine egne søkeord i Synliggjorda-noder, må du også aktivere påløpte søkeord og ha enhetsspesifikke kommentarer. Se Nøkkelordene i gruppen bør være avsetnings BAS ert.

Standardnyckelord
Ved å velge et nøkkelord angir du som standard at nøkkelordet skal forhåndsvelges når en bruker legger til en node som inneholder nøkkelord gruppen. Obs! Hvis du vil at dette alternativet skal være synlig, må du først ha lagt til nøkkelord i nøkkelord gruppen. Du vil bli gitt muligheten til å velge alle de lagt søkeordene og nei.

Alfabetisk sortering av nøkkelord
Som standard kan du endre rekkefølgen som søkeordene vises i. Når denne innstillingen er aktivert, sorteres nøkkelordene automatisk etter navn.

Rettigheter
Her kan du lage innstillinger som styrer hvem som har lov til å legge til søkeord. Følgende alternativer er tilgjengelige:

Alle som kommer til å endre noden -alle brukere som har tilstrekkelige grunnleggende tillatelser, kan angi nøkkelord.

Administrator bareEr-bare brukere med administratorrettigheter har tillatelse til å angi nøkkelord.

Bare brukere med spesielle rapporterings rettigheter -bare brukere som tilhører grupper med spesielle rapporterings rettigheter, kan angi nøkkelord.

Er Behörighetsgrupper Hvis du vil ha mer informasjon om innstillinger for tilgangskontroll.

Gjøre synlig for noder i følgende kolonner
Her kan du se en oversikt over hvilke kontroll modell Kol onner som finnes i verktøyet. Merk av i avmerkingsboksene for kontroll modell kolonnene du vil at nøkkelord gruppen skal være synlig i. Aktiviteter i er Forretnings plan , legges nøkkelord gruppen til i alle nodene som opprettes i denne kolonnen.

Gjøre synlig på følgende enheter
Her kan du angi enhets nivået der søkeordene skal være synlige, som standard alle enheter er valgt, men du kan også bytte til enhetsgruppe og utvalgte enheter.

Endre søkeord gruppe

Hvis du vil endre en nøkkelord gruppe, klikker du den blå teksten Endre nøkkelord I kolonnen til høyre for nøkkelord gruppenavnet du vil endre. Du kan fritt velge rekkefølgen på søkeordene ved hjelp av korset, blir dette synlig når du holder over de respektive Søkeord. Andre endringer utføres ved hjelp av samme metode som beskrevet i Legg til en søkeord gruppe.

Slette en nøkkelord gruppe

Hvis du vil slette en nøkkelord gruppe, klikker du Skiftenøkkel Til venstre for nøkkelord gruppenavnet du vil slette. Klikk på knappen Fjerne Nederst på siden.

Legge til, endre eller fjerne

Du legger til søkeord ved å klikke Endre nøkkelord I kolonnen til høyre for nøkkelord gruppen der du vil legge til det nye nøkkelordet. Du vil da komme til siden Endre nøkkelord for (navn på søkeord gruppe).

Her kan du se en oversikt over søkeordene som allerede finnes i gruppen.

Legg til et nytt nøkkelord
Hvis du vil legge til et nøkkelord, klikker du Namnfältet Under listen over eksisterende søkeord. Velg deretter Nyckelordsikon Via Dropdownmenyn via pilen til høyre. For å legge til et nytt nøkkelord ikon, gå til Behandle nøkkelord ikoner.

Endre et nøkkelord
Navneendringer gjøres direkte Namnfältet. Hvis du vil endre nøkkelord ikonet, klikker du pilen på høyre side av nøkkelordnavnet og gjør de ønskede endringene.

Slette et nøkkelord
Klikk på den Støv bin. Det er mulig å slette søkeordene som brukes i systemet, vil de deretter forsvinner på nodene der de har blitt valgt.

Justere rekkefølgen på søkeordene
Hvis du vil flytte et søkeord, holder du musepekeren helt til venstre og klikker på korset ikonet og deretter dra og slippe søkeordet i ønsket posisjon.

Behandle nøkkelord ikoner

Under listen over søkeord grupper, finner du alternativet Behandle nøkkelord ikoner. Her kan du laste opp ikoner til systemet som da kan knyttes til søkeordene dine. Klikk på knappen Bla gjennom og Finn ikonet du vil bruke på datamaskinen. Bekreft valget ved å klikke på knappen Legg til ikon.

Obs! Ikonene du laster opp, må være av formatene jpg, PNG og GIF, og vi anbefaler at de behandles slik at de har 16 x 16 piksler. Hvis du laster opp et større bilde, vil det bli redusert.

Slette et nøkkelord ikon
Pek på ikonet du vil slette, og klikk Støv bin. Bekrefte slettingen. Nodene som brukte nøkkelord ikonene, vil nå vises uten et ikon, men inneholder fremdeles informasjon om hvilket nøkkelord som er valgt.