Velg og endre kombinerte egenskaper i visninger og rapport seksjoner med egenskapsvælgeren

Legge til en ny egenskap

Legge til en ny inndeling (kolonne)

Slette en egenskap

Slette en inndeling

Flytte en inndeling

Tilpasse en egenskap

Opprette en sammensatt egenskap

Sektionsrubriker/Kolumnrubriker

Arkivet

Formatering

Både visninger og rapportdeler henter innholdet sitt fra en Styrmodell. Ved hjelp av det Egenskapsväljaren Angi hvilke deler av kontroll modellen som er relevante for å vise til brukere i denne bestemte Du eller denne rapportdel. Hvis du for eksempel snakker om en mål-kolonne, kan du velge å vise mål navnet, verdien som er angitt i den utfallende kolonnen, og kanskje hvilken Periodeverdien er avledet fra. Hvis det er en aktivitets kolonne, kan du velge navnet, statusen og sluttdatoen, for eksempel hvem som er ansvarlig for å rapportere aktiviteten. Innstillingene du gjør i Nodegenskapsväljaren-kontrollen, kontrollerer hvordan visningen eller rapportdelen ser etter alle enheter, men det er mulig å begrense inneholder for eksempel en spesial enhetsgruppe som bruker Standardfilter Slik at informasjon som ikke er relevant for dem, er skjult.

Eiendommen velgeren kan se litt forskjellig avhengig av hvordan du har tatt deg her. Hvis du oppretter en rapport del eller-visning, kan du velge Egenskaper for alle kontroll modell kolonnene du har valgt å legge til i en liste der for eksempel Tekstkolonner, mål Kol onner og aktivitets Kol onner linje opp under hverandre. Hvis du gjør endringer i en eksisterende rapport del eller visning, ser du bare egenskaps velgeren for en kolonne for kontroll modell om gangen. Denne artikkelen viser eksempel bilder for en kontroll modell kolonne om gangen.

Denne artikkelen tar primært for seg funksjoner som er felles for både visning og rapport del administrasjon. Hvis du er ute etter innstillinger som ikke er omtalt her, vil du sannsynligvis finne dem i artikkelen Legge til en visning eller artikkel Ny rapport del.

Hvis du vil finne den Egenskapsväljaren: Endre en kolonne i en visning Og Endre kolonne for kontroll modell i rapport del.

Legge til en ny egenskap
I Egenskapsväljarens Venstre side, kan du se en liste over alle egenskaper som er gjeldende i kolonnen kontroll modell du bare administrerer. På høyden du har opsjonen å søke for eiendom og kanne så velge den direkte fra en finne liste.

Du kan også dobbeltklikke direkte på egenskapen du vil bruke eller peke på den, og deretter klikke plussikonet i bildet til høyre. På alle disse måtene oppretter du en ny inndeling for den nye egenskapen.

Er Nodegenskaper Hvis du vil ha en beskrivelse av hvordan de ulike egenskapene fungerer og brukes.

Obs! Det er viktig å være klar over at egenskapene du velger, vises direkte i visningen eller rapportdelen. Hvis du velger for mange egenskaper i en visning, kan den oppfattes som rotete eller så bred at brukerne må rulle sidelengs for å se alt innholdet. I en rapport del kan kolonnene i tabellen være så smale at ordene brytes på uønskede steder. Se overskriften nedenfor Sammensatte egenskaper For tips om hvordan du kan unngå dette.

Legge til en ny inndeling (kolonne)
Det er alltid en tom seksjon klar nederst på listen til høyre. Hvis du drar en egenskap, får du automatisk en ny inndeling. Se også avsnittet ovenfor hvis du vil ha andre måter å legge til en ny inndeling på.

Slette en egenskap
Dra egenskapen tilbake til egenskapsarket til høyre, eller klikk den og klikk deretter Støv bin.

Slette en inndeling
Pek på ikonet i øvre venstre hjørne av inndelingen, og dra hele inndelingen til egenskapsarket. Slipp den når du ser papirkurven i bildet nedenfor.

Du kan også klikke Gear Wheel Og deretter på Søppel.

Flytte en inndeling
Tapp ikonet i øverste venstre hjørne av inndelingen, og dra hele inndelingen til ønsket plassering.

Tilpasse en egenskap
De fleste egenskaper kan tilpasses. Når du har lagt til, vil du se tilpasningsalternativene du har i en boks under egenskapen. Se eksempler i bildet ovenfor. I egenskapen navn , kan du velge om du vil vise navnet i fet, kursiv eller parentes. Du kan også velge om navnet på egenskapen (i dette tilfellet "navn") skal vises som en overskrift over navnet på selve noden. Hvilke tilpassingsalternativer som er tilgjengelige, avhenger av egenskapen du bruker.

Hvis du klikker en grønn egenskap, åpnes tilpasnings feltet.

Obs! Hvis en nodesett vises i mørk blå, betyr det at den legges til i en eldre versjon av Stratsys, og at du må erstatte den med en ny node-egenskap med samme navn for å gjøre endringer i den. Hvis du er fornøyd med innstillingene som allerede er gjort, trenger du ikke å erstatte den.

Opprette en sammensatt egenskap
Hvis du for eksempel vil lagre plassen i tabellen eller visningen, har du muligheten til å plassere flere egenskaper i samme inndeling. Denne er gjort benytter hemsko n miste. Ta tak i egenskapen du vil flytte, og dra den til ønsket plassering i den andre inndelingen. Du kan dra egenskaper mellom ulike inndelinger eller dra en ny egenskap direkte fra egenskapsarket til venstre.

Følgende eksempel viser en rappordel med tre kolonner for kontroll modell. Områder bør vises som overskrift og under overskriften, en felles tabell bør presenteres for strategiske mål og måle ETA.

I illustrasjonen nedenfor ser du at de strategiske målene ble komprimert inn i en kolonne/inndeling der både navnet og beskrivelsen vises i den samme kolonnen.

I Nodegenskapsväljaren, innstillingene for de strategiske målene se ut nedenfor. Navnet skal vises øverst i kolonnen. Deretter vil det være to linjeskift før feltet Beskrivelse. I beskrivelses feltets innstillinger ser du at det skal formateres i kursiv (i = kursiv), og at egenskapsnavnet skal vises som en overskrift i inndelingen.

Sektionsrubriker/Kolumnrubriker
Delene mottar automatisk et navn som skrives ut som en tittel i den kolonnen. Navnet vises øverst i hver inndeling og i forhåndsvisningen. Hvis inndelingen inneholder egenskapen Name, vil kolonnen automatisk kontrollere modell kolonnenavnet som tittelen. Eksempel "aktivitet".

Hvis du vil avvike fra den automatiske tittelen, klikker du Gear Wheel Øverst i høyre hjørne av inndelingen og angi at du vil bruke et egendefinert navn. Du kan også velge Eget navn Og la feltet stå tomt hvis du ikke vil at kolonnen skal ha en tittel.

Arkivet
Sammensatte egenskaper lagres slik at du enkelt kan bruke dem på nytt i andre visninger eller rapportdeler. Du kan enten velge dem fra Arkivet Eller velg dem direkte fra trefflisten når du søker etter en egenskap (se eksempel bilde under overskriften "Legg til ny egenskap").

Formatering
Det er to elementer du kan bruke i en annen inndeling enn Egenskaper. Vi kaller disse Formateringar Og du finner dem i kategorien med samme navn. Du drar denne formateringen på samme måte som du gjør med egenskapene. Radbrytning Oppretter en ny linje og Ny kolonne Deler innholdet i inndelingen inn i flere kolonner/kolonner. Du kan kombinere begge disse formatene i samme inndeling.

Følgende eksempel viser en inndeling som inneholder tre egenskaper. Trend Og Farge vises på egne linjer og navn vises i en egen kolonne ved siden av seg.

OBS1! Er Legge til en visning For informasjon om ToolTip eller utvidede modus egenskaper.

OBS2! Er Ny rapport del For ytterligere informasjon under tabeller og egenskaper under overskrifter etc.